Zorg

Vroeggeborenen gebaat bij snelle interventie

Te vroeg geboren kinderen hebben na ontslag uit het ziekenhuis baat bij een kortdurende interventie, ontwikkeld om motorische problemen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Gijs Verkerk.

geboren, vroeggeboorte, baby, bevalling, klein

Bron: Wikimedia/ Jacoplane zijn ouders

Interventie

Kinderen die voor de 28ste week zijn geboren of langdurig worden beademd, profiteren ook op andere manieren van de interventie.

De onderzochte interventie werd thuis gegeven. Ouders kregen inzicht in het gedrag van hun kind: waar is het aan toe, wat kan het zelf, waar heeft het hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven? De begeleiding bestond uit zes tot acht huisbezoeken tot de leeftijd van zes maanden.

Verkerk volgde negentig te vroeg geboren kinderen die de extra hulp hadden gekregen, en 86 kinderen met alleen de normale zorg na de geboorte. De promovendus onderzocht de kinderen op de leeftijd van drieënhalf jaar.

Schoolproblemen bij te vroeggeborene

De veel te vroeg geboren kinderen blijken vaak minder te presteren dan hun op tijd geboren leeftijdgenoten. Te vroeg geboren kinderen kunnen problemen hebben met aandacht en concentratie en zijn minder zelfstandig in het uitvoeren van dagelijkse taken. Dit kan tot schoolproblemen leiden. Ze moeten daarom vaker naar het speciaal onderwijs of een klas overdoen.

Uitbreiding interventie

De interventie is inmiddels aangepast en uitgebreid, en opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars. Verkerk hoopt in de toekomst te onderzoeken hoe de interventie kan worden verbeterd om ook effect te hebben op andere ontwikkelingsdomeinen.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht