Zorg

De kracht van verwachtingen. Gedragen we ons naar verwachtingen?

Meisjes zijn slechter in wiskunde en rijden later slechter auto dan jongens. Waarom? Omdat we het verwachten. Neuropsychologe professor Lydia Krabbendam over de kracht van verwachtingen.

autocoureur, auto, vrouw, stoer, taakverdeling, racen, auto, verwachtingen

Bron: Flickr/ Fotos Pilotos

Henry Ford, oprichter van de Ford Motor Company en de rijkste man van zijn tijd, had een motto: whether you think you can or think you can’t, you are right (of je nu denkt dat je het wel kunt of dat je het niet kunt, je hebt gelijk). Het is een Amerikaanse manier van denken die in Nederland soms op scepsis kan rekenen. Wetenschappelijk onderzoek lijkt Fords motto echter te bevestigen.

Naar verwachtingen gedragen

Had Henry Ford gelijk?

“Op de lange termijn zeker. Geloof in succes leidt tot gedrag dat resulteert in succes. En omgekeerd. Op die manier kunnen bepaalde verwachtingen in een samenleving tot een bepaalde realiteit leiden. En die realiteit versterkt die verwachtingen weer. Ter illustratie: er zijn landen waar meisjes net zo goed als jongens scoren in wiskunde. Terwijl meisjes het in Nederland structureel minder goed doen, en dat ook als normaal wordt gezien.”

Presteren aan hand van feedback

Maar niet alle eigenschappen zijn te oefenen. IQ bijvoorbeeld.

“Veel mensen denken dat IQ een vaststaand gegeven is. Maar ook IQ is, net als alle vaardigheden, een uiting van het moment. Als je mensen tijdens een IQ-test vertelt hoe ze ten opzichte van elkaar presteren, zal dat invloed hebben op hun uiteindelijke scores. Het illustreert de kracht van feedback, zelfs op de korte termijn. Daarom doen we nu onderzoek naar de feedback die leerlingen op school krijgen.”

Hoe is die feedback te karakteriseren?

“Ik kan niet over alle scholen oordelen, maar onze eerste indruk is dat leerlingen weinig feedback krijgen over hun eigen ontwikkeling. De nadruk ligt vaak op het vergelijken van elkaars cijfers. Er ontstaat een beeld: jij bent middelmatig, Marloes is goed, Thomas is slecht. Het zorgt voor een fixed mindset: het idee dat je nu eenmaal iets wel of niet kan. Veel wenselijker is een groei-mindset: de overtuiging dat je beter kunt worden.”

Schoolexperiment

Moeten we kinderen voorspiegelen dat ze alles kunnen bereiken?

“De boodschap moet niet zijn dat je in alles de beste kunt worden, maar wel dat je altijd beter kunt worden dan je bent. Het nut ervan kwam naar voren in een recent experiment. Twee groepen schoolkinderen moesten elk een taak volbrengen. De eerste groep kreeg na afloop te horen: goed gedaan, wat zijn jullie slim. De tweede groep werd te verstaan gegeven: goed gedaan, wat hebben jullie hard gewerkt. Vervolgens kregen beide groepen een keuze voorgelegd: eenzelfde soort taak verrichten of een moeilijkere taak doen.”

De slimmeriken kozen toen voor de moeilijkere taak?

“Nee, juist niet. Die kozen voor dezelfde soort taak. Een moeilijkere zou hun status als slimmeriken bedreigen. De leden van de andere groep, die wel voor de moeilijkere taak kozen, vertrouwden erop dat ze met nog meer inzet nóg meer konden bereiken. Dankzij die ene opmerking hadden ze een groeimindset gekregen. En die is zeker niet alleen voor kinderen nuttig. Hij stelt mensen in staat, ongeacht stereotiepe verwachtingen, zichzelf te ontplooien op de gebieden waarop zij dat willen doen.”

Ergens goed in worden

Jezelf bevrijden van het juk dat je eigen gedachten vormen, klinkt niet gemakkelijk.

“Klopt. Je kunt ook andersom beginnen: door eerst je gedrag aan te passen. Dat kan vanzelf leiden tot een andere mindset. Ik heb jaren geloofd dat ik slecht was in achteruit inparkeren. Een beeld dat versterkt werd door de bekende stereotypes. Maar nu ik mezelf dwing gewoon elke parkeerplek te gebruiken, hoe klein ook, merk ik dat je inparkeren best kunt leren. Terwijl ik vroeger liever een kilometer verderop ging staan om daarna op hoge hakken terug te lopen.”

 

Dit verhaal is gepubliceerd in Dagblad van het Noorden

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht