Zorg

Vaker zelfmoord onder kinderen. Faalangst lijkt oorzaak

Jongeren maken in toenemende mate zelf een einde aan hun leven. Sinds 1950 zijn de aantallen meer dan verdubbeld. De getallen, op grond van onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lijken in absolute aantallen gering, maar dwingen wel degelijk tot bezinning.

pen, potlood, prestatie, zelfmoord, burn out, overwerkt, faalangst

Bron: Flickr/ IOHK

Stijgende lijn

Sinds een halve eeuw vertonen de cijfers een stijgende lijn. Met name pubers in de leeftijd van 15 tot 20 jaar slaan steeds vaker de hand aan zichzelf.
Ging het in 1950 om 17 kinderen, de jaren daarna waren het er 29 (1980), 49 (2010), 40 (2011) en 45 (2012). Maar ook jongere kinderen besluiten vaker een einde aan het leven te maken. Sinds 2010 schommelt het aantal op 6; in 1950 bedroeg het aantal 3, in 1980 pleegden twee kinderen tot 15 zelfmoord.

Waarom?

,,Wat doen we in onze samenleving verkeerd dat kinderen deze stap zetten. Niemand lijkt zich dat af te vragen’’, zei futuroloog Ruud Veltenaar deze week in Sneek op een bijeenkomst van de openbare basisschoolkoepel Odyssee. Zelf durft hij de mogelijke oorzaak wel te benoemen: prestatiedruk en (faal)angst. ,,Het is toch raar dat men continu op prestaties hamert, als de basisvaardigheid van iemand elders ligt. Waarom zou alleen hoogspringen goed zijn en verspringen niet? Falen lijkt niet meer te mogen. Maar als Thomas Edison niet honderd keer de draadjes anders had aangesloten, hadden we misschien nu nog geen licht gehad. Zou hij na iedere poging die niet tot het gewenste resultaat leidde ook hebben gedacht dat hij faalde?’’

Wensbeeld

De prestatiedruk en het niet voldoen aan het wensbeeld van de omgeving, die niet nalaat de ander op zijn tekortkomingen te wijzen, of beter daarmee te pesten, leiden er toe dat het slachtoffer geen andere uitweg weet dan te kiezen voor zelfdoding. In het onderwijs zou meer moeten worden gedaan dan het opstellen van pestprotocollen, heeft staatsecretaris Sander Dekker al eerder gezegd.

Doodsoorzaak

Zelfdoding wordt steeds meer een belangrijke doodsoorzaak, constateert het CBS. Dat is minder toe te schrijven aan de groei van het aantal zelfmoorden, maar vooral een gevolg van een flinke daling van andere oorzaken, zoals ziektes en verkeersongevallen.
De manier waarop kinderen besluiten het leven te beëindigen is wel veranderd. Verhanging heeft plaats gemaakt voor het springen voor een trein en het springen van hoogte. Cijfers over het aantal jonge kinderen in Friesland dat zelfmoord pleegt, zijn er niet. Het CBS heeft wel de totale aantallen – kinderen en volwassenen – per provincie. In Friesland namen in 2012 65 personen een onomkeerbare beslissing.

Samenleving moet veranderen

De samenleving moet drastisch veranderen, vindt Veltenaar. ,,Alles is gericht op persoonlijke glorie, terwijl mensen elkaar in de sterk veranderende wereld steeds harder nodig zullen hebben. We zijn nu hard op weg om onze leefwereld te vernietigen. Alleen gezamenlijk kunnen we proberen daar iets aan te doen.’’
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht