Zorg

Aantal orgaandonoren blijft stijgen.Wachtlijsten blijven

Steeds meer mensen staan bij leven of na hun dood organen af voor transplantatie. In 2013 geven 521 mensen bij leven een (deel van een) orgaan (2012: 490). Daarnaast zijn er 255 overleden (postmortale) orgaandonoren (2012: 252). Ondanks de toename van donoren is het aantal transplantaties in 2013 ongeveer gelijk gebleven. Er worden in 2013 totaal 1224 transplantaties uitgevoerd (2012:1236), waarvan 521 met een orgaan van een levende donor en 703 orgaantransplantaties met organen van overleden donoren.

hartoperatie

Meer donoren

De wachtlijst voor een orgaantransplantatie is met 11 procent gedaald. Op 1 januari 2014 staan er 1146 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Op 1 januari 2013 waren dat er 1286. Met name de wachtlijsten voor nier- en levertransplantatie nemen af: respectievelijk met -14 en -16 procent. Ondanks een gelijkblijvend aantal harttransplantaties, is de wachtlijst voor een harttransplantatie gegroeid. Hoewel er minder weefseldonoren zijn (-6 procent) dalen in 2013 de wachtlijsten voor een hoornvlies- en bottransplantatie.

Wachtlijsten blijven te lang

Deze voorlopige jaarcijfers* zijn bekend gemaakt door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). ‘Voor het zesde jaar op rij is er sprake van een stijging van het aantal orgaandonoren. Je ziet dat er veel gebeurt in de ziekenhuizen. Men is zeer alert en er worden veel donoren aangemeld. Maar om van een echte trendbreuk te spreken is nog wel een jaar nodig’, aldus NTS-directeur Bernadette Haase. Haase benadrukt dat ondanks de toename van het aantal donoren de problemen voor de mensen op de wachtlijst niet zijn opgelost: ‘De wachtlijsten voor een orgaantransplantatie zijn lang, ongeveer 150 mensen overlijden jaarlijks in die wachttijd. Daar leggen we ons niet bij neer. We blijven zoeken naar nieuwe wegen’.

In 2009 is gestart met de uitvoering van een aantal aanbevelingen uit het Masterplan Orgaandonatie om het aantal orgaantransplantaties (bij gelijkblijvend potentieel) te vergroten. Dit heeft ondermeer geleid tot de landelijke invoering van de zogeheten Zelfstandige Uitname Teams en een wijziging in de organisatie van donatie in de ziekenhuizen. Dit jaar worden de resultaten van het Masterplan geëvalueerd.

Wat is NTS?

De Nederlandse Transplantatie Stichting is -in opdracht van de minister van VWS- verantwoordelijk voor het objectief toewijzen van organen en weefsel aan geschikte ontvangers en het bijhouden van de wachtlijst voor organen en weefsel. Daarnaast is de NTS verantwoordelijk voor de bemiddeling bij het ontvangen, typeren en vervoeren van organen en weefsel van donoren. Een aantal van de taken op het gebied van orgaandonatie worden onder verantwoordelijkheid van de NTS uitgevoerd door Eurotransplant.

*Peildatum cijfers: 8 januari 2014

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3346 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht