Zorg

Hoe ga ja als ouder met hangjongeren om? Maak seks, drugs, drank bespreekbaar

Hangjongeren hebben een slechte naam vanwege de overlast die ze soms veroorzaken. Toch hebben pubers het nodig om in groepjes rond te hangen. Hoe ga je daar als ouders mee om?

hangjongeren, hangen, jongeren, jeugd, overlast, bang, angst, donker, pesten, tieners, jeugd

Bron: ANP XTRA/ Ilvy Njiokiktjien

Het liefst had hij nee gezegd op de vraag of zijn twee zonen – ze zijn veertien en zeventien jaar – hangjongeren zijn. “Maar ik denk dat ze het steeds meer zijn”, zegt vader Ron Meijer. “Tijdens schoolpauzes gaan ze vaak naar het winkelcentrum. Ook krijg ik wel eens een belletje van ze dat ze na schooltijd met vrienden nog even naar het park gaan. Ik kan daar weinig aan doen. Buiten is de wereld die ze bezig zijn te ontdekken.”

Rondhangen: overal en van alle tijden

Rondhangen heeft voor pubers inderdaad een sociale functie. Dat zegt pedagoog Pauline Naber, lector Leefwerelden van Jeugd aan de Hogeschool inHolland. “Op het platteland, in de stad; overal hebben jongeren de behoefte om met elkaar te zijn, in kleine of grote groepen. Ze maken zich los van hun ouders. Ze willen met elkaar zijn om te ontdekken en te laten zien wie ze zijn.”

Dat rondhangen is volgens Naber van alle tijden. “Met name het volgen van onderwijs heeft ertoe geleid dat jongeren een groot deel van de dag met leeftijdgenoten doorbrengen. Met het langer worden van de jeugdperiode hebben jongeren meer tijd gekregen om met elkaar te zijn. Ze zijn zich steeds meer op elkaar gaan richten en in de afgelopen decennia zijn jongerenculturen ontstaan die aan jong zijn een eigen gezicht geven.”

Overlast door hangjongeren

Volgens Naber is het de vraag of jongeren hun tijd tegenwoordig meer op straat doorbrengen dan vroeger. Wel staat volgens haar vast dat de beeldvorming over hangjongeren negatief is. “Rondhangende jeugd wordt als overlast ervaren, en dat komt wellicht doordat de fysieke ruimte beperkter is: de bebouwde omgeving is voller. Daarbij is de acceptatie die volwassenen hebben van de kinderen van anderen, vaak gering.”

Dat volwassenen vaak snel een oordeel klaar hebben, weet ook puberpedagoog Henrike Hofstede. Ze werkte eerder als jongerenwerker en sprak veel met hangjeugd. “Laten we eerlijk zijn, soms geven jongeren ook overlast, laten ze chipszakken en lege blikjes achter op straat.” Toch vindt ze het belangrijk dat ouders hun kinderen de ruimte geven om met leeftijdgenoten op te trekken. Ook als ze dat op straat willen doen. “De omgang met andere pubers is belangrijk voor hun identiteitsvorming. Met leeftijdgenoten kunnen ze vrijuit praten, aan hen kunnen ze hun eigen ideeën toetsen.”

Wat moet ik doen als mijn kind op straat rondhangt?

Respecteer dat die groep belangrijk is voor je kind, adviseert ze ouders. “Veroordeel je zijn gedrag door iets te zeggen als ‘ga toch wat nuttigs doen’, dan stopt de communicatie en bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt. Als ouder wil je weten wat je kind doet, waar hij uithangt en met wie.”

Hofstede zou ouders willen zeggen: ga eens langs bij zo’n groep. “Natuurlijk schaamt je kind zich daarvoor, maar als je wat lekkers meeneemt, is het ijs gebroken. Of nodig zijn vrienden thuis uit om ze te leren kennen en te ontdekken wat je kind beweegt.”
“Het is een kwestie van de juiste balans vinden. Het is goed om je kind los te laten, maar laat hem nooit klakkeloos op straat zwerven. Je hoeft niet iedere avond te weten waar hij uithangt, maar het is wel goed om globaal een overzicht te hebben en afspraken te maken.”

Met het gegeven dat ook zijn kinderen hangjongeren zijn, kan Ron wel leven. “Ik zou het erg vinden als ze anderen tot last zijn en daardoor een negatief imago krijgen. De beeldvorming is al niet zo positief. Bij hangjongeren denk je toch al snel aan verveelde pubers die in een park bier drinken en roken. Maar eerlijk gezegd ben ik blij dat ze nog naar buiten gaan om hun vrienden op te zoeken, en dat ze niet alleen maar virtueel met ze omgaan.”

Tips als je kind een hangjongere is

Hangt je kind graag met vrienden rond op straat? Puberpedagoog Henrike Hofstede geeft een paar tips:

  •  Heb oprechte belangstelling voor wat je kind doet.
  • Blijf erover in gesprek. Stel vragen, zonder dat je hem aan een kruisverhoor onderwerpt.
  •  Geef aan: ‘Als er iets is, kun je bij mij terecht’.
  •  Is er sprake van overlast? Vraag je kind naar zijn aandeel en hoe hij dat gaat oplossen.
  • De druk van leeftijdgenoten kan groot zijn. Zorg dat onderwerpen als seks, drugs en alcohol al voor de puberleeftijd bespreekbaar zijn, zodat je kind weerbaar is als hij ermee te maken krijgt.

Last van hangjongeren

Ervaar je als buurtbewoner last van hangjongeren? Haal er niet meteen de politie bij, tipt pedagoog Pauline Naber. “Kijk of je de jongeren kent. Zit er een buurjongen of buurmeisje bij? Noem hun naam, spreek ze aan. Vaak escaleren dit soort situaties doordat buurtbewoners er boos op af gaan en herhaaldelijk de politie bellen, terwijl het in veel gevallen om lichte overlast gaat die door met de jongeren te communiceren best is bij te sturen.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3338 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht