Zorg

Hoge bloeddruk verlagen door ingreep aan nierzenuw

Deze week hebben in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) de eerste twee patiënten een renale denervatie ondergaan: het ‘ontzenuwen van de nieren’. Deze nieuwe behandeling tegen hoge bloeddruk werd uitgevoerd door cardioloog Richard Folkeringa, radioloog Willem de Rhoter en nefroloog Marc Hemmelder.

bloeddruk

De eerste behandelingen zijn geheel volgens plan verlopen. De eigenlijke ingreep is wel wat te vergelijken met een dotterbehandeling. Er wordt een dunne katheter, via een sneetje in de lies, geleid naar de nierslagader. Daar wordt via de katheter kortdurend een lage dosis radiofrequentie energie door de slagaderwand aan de zenuwen afgegeven. De zenuwactiviteit van en naar de nieren wordt hierdoor onderbroken. Het uitschakelen van de nierzenuwen kan patiënten helpen waarbij medicijnen niet werken.

Hoewel het werkingsmechanisme nog niet exact bekend is, blijkt uit verschillende onderzoeken dat hoge bloeddruk afneemt na deze ingreep. Bij een succesvolle behandeling heeft een patiënt jarenlang een lagere bloeddruk dankzij één kleine ingreep. De patiënt kan doorgaans het ziekenhuis verlaten op de dag na de behandeling.

Onderzoek en uitvoering renale denervatie

De nefrologen (nierspecialisten) volgen de patiënten twee jaar na de behandeling op de hypertensiepolikliniek. Ook de selectie voor deze behandeling vindt in het MCL plaats. Artsen in andere ziekenhuizen kunnen naar het MCL verwijzen voor deze ingreep.

Er zijn verschillende internationale onderzoeken naar deze behandeling. Uit de meeste komt een positief beeld voor deze behandelmethode, maar er is nog veel onderzoek nodig. Daarom doen UMCU en ZonMW dit onderzoek, waaraan in Nederland ongeveer twintig ziekenhuizen deelnemen. De eerste renale denervatie in Nederland vond plaats in juli 2010, in het UMCU.

Verschillende soorten hoge bloeddruk

De behandeling werkt bij sommige patiënten veel beter dan bij andere. Het landelijke onderzoek moet onder meer duidelijk maken waarom dat zo is. Niet elke hogebloeddrukpatiënt komt in aanmerking voor de behandeling. In het onderzoek worden patiënten onderzocht bij wie de bloeddruk niet goed onder controle is ondanks het gebruik van drie soorten hogebloeddrukmedicatie. Effecten op kwaliteit van leven en kosten komen ook aan bod in de studie. Als effectiviteit en veiligheid worden bevestigd , is het te verwachten dat in de toekomst ook patiënten met minder ernstige hoge bloeddruk in aanmerking komen.

Ontzenuwen van nier heeft weinig bijwerkingen

In Nederland heeft ongeveer dertig procent van de mensen een te hoge bloeddruk. Bij een aanzienlijk percentage werken de pillen niet goed genoeg. Een hoge bloeddruk veroorzaakt mede het ontstaan van hart- en vaatziekten, in het bijzonder hartproblemen en nierfalen.

Bijwerkingen van de nieuwe behandeling lijken minimaal. Patiënten kunnen de nierzenuwen kennelijk ook missen, dat bewijzen mensen met een donornier. Een donornier moet namelijk helemaal ontzenuwd zijn om getransplanteerd te kunnen worden. De ontvangers lijken daar geen hinder van te ondervinden.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht