Zorg

Van je verslaving afkomen via internet. Wij hebben de sites getest.

Minder roken of drinken? Hulp bij een angststoornis? Er zijn veel websites die hulp beloven. Hoe weet je welke online therapie het beste werkt?

verslaafd, internet, computer, porno, roken, drinken, therapie, seksverslaafd, blowen, wiet, overspannen

Illustratie: Jorris Verboon

Zit je thuis met een burn-out? Zit je nachtenlang doelloos naar porno te staren? Heb je te vaak een slok te veel op? Het is mogelijk om deze problematiek vanachter je laptop aan te pakken. De laatste jaren is het aanbod van geestelijke gezondheidszorg op internet ontploft.

Een simpele zoektocht levert voor elke verslaving tientallen verschillende online therapieën op. “Voor veel mensen is dat toch makkelijker dan de stap naar een therapeut. Het is natuurlijk erg laagdrempelig”, zegt Odile Smeets (47), projectmanager E-health bij het Trimbos-instituut.

Hoe betrouwbaar zijn websites?

Het ruime aanbod aan geestelijke gezondheidszorg op internet is een goede ontwikkeling, stelt Smeets. Het brengt tegelijkertijd echter een probleem met zich mee. “De kwaliteit valt nauwelijks meer te overzien. Toen het aanbod kleiner was, wist je wie of welke GGZ of verslavingszorginstelling de initiator van de website was. Nu staat er op websites bijvoorbeeld ’gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek’, maar zelfs voor een expert valt dat moeilijk te controleren.”

Het is een probleem waarmee het Trimbos en GGZ-instellingen worstelen. Met www.onlinehulpstempel.nl biedt het Trimbos-instituut een service die mensen kan helpen bij de controle, maar de website werd pas kort geleden gelanceerd en is nog niet erg bekend. “De kwaliteit moet leidend zijn in de zoektocht naar een therapie die bij je past. Het komt steeds vaker voor dat je een verwijsbrief van de huisarts nodig hebt om online therapie vergoed te krijgen door je zorgverzekering”, legt Smeets uit. Daarmee verdwijnt een klein deel van de anonimiteit. “Toch is dat het ideale beeld: dat het online aanbod wordt geïntegreerd in de reguliere zorg.”

Er zijn ook hulpwebsites die je geheel zelfstandig en anoniem kunt gebruiken. Dat vereist wel een grotere discipline. “Bijvoorbeeld www.drinktest.nl, een zelfhulpprogramma waarbij je een logboek bijhoudt en zelf je doelen aangeeft. Aan de hand daarvan komt er een geautomatiseerd advies. Daaraan komt geen therapeut of huisarts te pas. Uiteindelijk begint afkicken altijd bij jezelf”, zegt Odile Smeets.

Ze wil nog benadrukken dat je niet per definitie hoeft te kampen met zware klachten om baat te hebben bij het aanbod. “Juist door het laagdrempelige karakter van internet is het mogelijk om bij lichte klachten, met een duwtje in de goede richting, ergere problemen te voorkomen.”

Online therapie testen

Krantenredacteuren deden zich voor als rokende, drinkende, seksverslaafde, blowende en met paniekaanvallen kampende personen en zetten de plussen en minnen van een aantal vooraanstaande online therapieën op een rij. Op de genoemde websites wordt duidelijk aangegeven wie de initiatiefnemer van de therapie is.

Online stoppen met drinken

We hebben het allemaal wel eens: net een wijntje te veel, dat overbodige biertje. We hielden een aantal weken de website bij. De behandeling begint met het stellen van doelen: hoeveel wil ik minderen? Hoeveel dagen per week wil ik niet drinken?

Bij het invullen van je persoonlijke logboek word je telkens geconfronteerd met je drinkgedrag. De grafieken die de website maakt van de in het logboek ingevulde gegevens, zijn simpel maar duidelijk. Het programma vergt discipline doordat er bij www.minderdrinken.nl geen coach of behandelaar is die in je nek hijgt: je moet het zelf doen. De site, ontwikkeld door Trimbos en Mentalshare, dwingt je niet te stoppen met drinken, maar geeft je de mogelijkheden om te minderen, dat is een fijn stukje vrijblijvendheid.

Positief: Het logboek geeft een overzicht van je (mogelijk overdadige) drinkgedrag. Confronterend, maar duidelijk. De website is gratis.

Negatief: Geen contact met een behandelaar, dus geen persoonlijke adviezen. Wel een persoonlijke grafiek op basis van het logboek.

www.minderdrinken.nl

Psychische stoornis online behandelen

In tegenstelling tot eerder genoemde websites behandelt www.interapy.nl geen verslavingen, maar psychische stoornissen. Heb je vaak last van een snel opkomende, heftige angst bij het bezoeken van een supermarkt? Interapy.nl probeert te helpen bij het overwinnen van paniekaanvallen, maar biedt ook behandelingen voor depressies of een burn-out.

Anonimiteit komt niet voor in het woordenboek van www.interapy.nl. Als na de intake blijkt dat je lijdt aan een stoornis, willen de psychologen van Interapy volledige behandelverantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit betekent dat ze in geval van crisis bijvoorbeeld contact moeten kunnen opnemen met je huisarts. Van de psycholoog krijg je huiswerkopdrachten en werk je samen aan een scenario voor het oplossen van dingen die je moeilijk vindt. Tot slot nog een statistiek: 71 procent van de cliënten van www.interapy.nl maakt de behandeling af. Dat is vergelijkbaar met reguliere therapieën.

Positief: Door het directe, schriftelijke contact met de therapeut via internet kun je adviezen en doelen teruglezen. De kosten vallen onder de basisverzekering van elke zorgverzekeraar.

Negatief: Je kunt niet anoniem blijven, maar daardoor draagt www.interapy.nl wel verantwoordelijkheid voor je.

www.interapy.nl

Stoppen met blowen

Een ontspannen gevoel, rust in je hoofd, lekkerder inslapen zijn enkele voordelen die vaak worden genoemd als het gaat om het roken van cannabis. Zodra ook de nadelen van een blowtje gewicht in de schaal leggen, kan www.cannabisondercontrole.nl helpen. Tijdens de behandeling probeert de specialist te helpen met het versterken van je motivatie om te stoppen of te minderen.

Samen met een coach stel je een datum vast waarop je wilt stoppen. Mocht het een drempel zijn: je hoeft niet zelf bij je huisarts langs te gaan voor een verwijzing, dat wordt geregeld door de behandelaar. Verder werk je in complete anonimiteit, de specialist ziet alleen leeftijd en inlognaam. Tijdens de behandeling hou je een dagboek bij en kun je naar behoefte contact zoeken met een coach van Brijder Verslavingszorg. Ook tijdens de nazorg (misschien wel de moeilijkste fase) is de behandelaar bereikbaar.

Blow je al langere tijd structureel drie keer per dag of meer? Dan is het programma niet geschikt en word je doorverwezen naar een verslavingsinstelling die je kan helpen op andere manieren te ontspannen.

Positief: Je hoeft als cliënt niet zelf naar de huisarts voor een verwijsbrief.

Negatief: De eigen bijdrage van €50. De overige kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

www.cannabisondercontrole.nl

Seksverslaving via internet behandelen

Als je tot diep in de nacht pornosites bezoekt en de volgende dag van vermoeidheid nauwelijks iets uitvoert, kan het zijn dat je seksverslaafd bent. Als jij en je omgeving daaronder lijden, is het mogelijk iets daaraan te doen. Aanmelden voor een behandeling gaat via het invullen van een formulier. Ja: je hebt een verwijsbriefje van de huisarts nodig, maar net als de behandelaar hanteert deze het beroepsgeheim. De behandeling richt zich vooral op het leren beheersen van je seksuele behoeften en zorgt tevens dat je inzicht krijgt in de oorzaken van de verslaving. Samen met een specialist stel je vervolgens een stappenplan op.

Voor bijzondere gevallen – sadomasochisme, fetisjisme, exhibitionisme – is de internetbehandeling van GGZ-instelling PsyQ minder geschikt. Het traject neemt ongeveer twee maanden in beslag, waarna je in principe van je verslaving af bent. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen, het motto luidt: we gaan door tot het beter gaat.

Positief: Veel informatie en kenmerken waarmee je kunt bepalen of de behandeling van toepassing is. De behandeling valt onder de basisverzekering van elke zorgverzekeraar.

Negatief: De behandeling is gericht op mannen. Vrouwen met een seksverslaving kunnen zich alleen aanmelden voor behandeling op locatie.

www.seksverslavingondercontrole.nl

Stoppen met roken

Stoppen met roken: daaraan wordt al jaren veel aandacht besteed. Maar de van roken ga je dood uitingen op sigarettenpakjes, nicotinepleisters en -spray ten spijt, stoppen blijft voor veel mensen lastig. De Europese Commissie is zo sympathiek om rokers die willen stoppen, een helpende hand te bieden met deze website en de bijbehorende Stop Smoking app.

Het principe is eenvoudig. Je meldt je aan en houdt een logboek bij. Als je dat twee weken volhoudt, krijg je persoonlijke feedback van een specialist. Op de website staat een aantal aanprijzingen dat je in twijfel kunt trekken (’werkt voor iedereen, ook voor rokers die nog niet klaar zijn om te stoppen’), maar voor www.stopsmokingcoach.eu geldt hetzelfde als voor www.minderdrinken.nl: de confrontatie met je gedrag is helder. Dat het allemaal erg vrijblijvend is, mag duidelijk zijn. Maar als je er eenmaal aan begint, geeft de website je misschien net het laatste zetje.

Positief: Makkelijk in het gebruik en gratis. De app en de website zijn met elkaar verbonden. Je blijft anoniem.

Negatief: Dit is te vrijblijvend. Je wordt te weinig gemotiveerd om er echt voor te gaan. Opgeven wordt daardoor te gemakkelijk.

www.stopsmokingcoach.eu

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht