Zorg

Grondstoffen Ranbaxy geweerd. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen?

Op 24 januari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg, aansluitend aan de Amerikaanse FDA, besloten de grondstoffen voor geneesmiddelen van de fabriek in Toansa van de Indiase grondstoffen- en geneesmiddelenproducent Ranbaxy te weren. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die deze grondstoffen bevatten.

 

 

ranbaxy

Foto: pharmafile.com

Wat is er aan de hand met Ranbaxy?

Op 23 januari 2014 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een bericht naar buiten gebracht naar aanleiding van zijn bevindingen bij een recente inspectie (afgerond op 11 januari 2014) van een van de fabrieken in India van het farmaceutische bedrijf Ranbaxy (locatie Toansa, Punjab in India) waar grondstoffen voor geneesmiddelen worden gemaakt. De fabriek in Toansa is een van de in totaal 21 Ranbaxy locaties in 8 landen. Dit zijn zowel fabrieken waar grondstoffen worden geproduceerd als locaties waar eindproducten gemaakt worden.

Wat heeft de FDA bij de fabriek van Ranbaxy in Toansa gezien en hoe heeft zij geoordeeld?

De belangrijkste bevindingen van de FDA komen neer op serieuze overtredingen van de regels met betrekking tot  de zogenaamde Goede Manieren van Produceren (GMP). Onder meer komt naar voren dat in deze fabriek medewerkers bewust testresultaten hebben gemanipuleerd ten gunste van het bedrijf. De FDA heeft naar aanleiding van deze bevindingen op 23 januari besloten tot een importverbod: er mogen geen grondstoffen van de fabriek in Toansa of geneesmiddelen waarin grondstoffen van de fabriek in Toansa zijn verwerkt meer in de Verenigde Staten worden geïmporteerd. Ook de geneesmiddelen die al in de VS zijn mogen gewoon worden verkocht.

Ranbaxy zegt in een persbericht van 24 januari, dat het bedrijf vrijwillig en proactief het verschepen van grondstoffen van de fabriek in Toansa naar de Verenigde staten heeft opgeschort.

Wat vinden de Europese inspectiediensten en de EMA van de bevindingen van de FDA?

De FDA heeft de Europese inspectieautoriteiten en het Europees geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency, EMA) geïnformeerd over zijn bevindingen. Het beeld van serieuze GMP-overtredingen wordt gedeeld in Europa. Vanuit Europa zijn aanvullende vragen gesteld aan Ranbaxy en aan registratiehouders in de EU. Ook worden in Europees verband de bevindingen van de FDA op dit moment geëvalueerd en zal nader onderzoek plaatsvinden.

Waarom heeft Ranbaxy wel zelf de export naar de VS opgeschort en niet naar Europa?

Dit is nog niet bekend en onderwerp van gesprek in EU verband.

Wat heeft de IGZ besloten?

De IGZ heeft besloten een voorzorgsmaatregel te treffen: er mag geen import naar Nederland meer plaatsvinden van grondstoffen van de fabriek in Toansa of van geneesmiddelen waarin grondstoffen van deze fabriek zijn verwerkt. Het besluit deze maatregel te treffen is op 24 januari op de website van de IGZ gepubliceerd. De IGZ is onderdeel van het netwerk van Europese inspectieautoriteiten. De Europese inspectieautoriteiten en de European Medicines Agency (EMA) nemen het bericht van de FDA serieus . Samen met de EMA en andere Europese inspectieautoriteiten is de IGZ de ontstane situatie nader aan het onderzoeken. In afwachting van de resultaten van de evaluatie van de FDA bevindingen het nadere onderzoek in Europees verband draait de IGZ de kraan dus voorlopig dicht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft overigens een vergelijkbaar advies gegeven.

Wat betekent de maatregel die de IGZ genomen heeft voor Ranbaxy geneesmiddelen die al in Nederland zijn?

De geneesmiddelen met grondstoffen van Ranbaxy die al in Nederland zijn, kunnen gewoon worden verkocht en gebruikt door patiënten. De IGZ is van mening dat er geen sprake is van directe risico’s voor de gezondheid van patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken. Het niet op orde hebben van de kwaliteitssystemen van de firma is niet hetzelfde als onveilige geneesmiddelen produceren en verkopen. De bevindingen van de FDA geven geen bewijs dat geneesmiddelen waarin grondstoffen zijn verwerkt uit de fabriek in Toansa onveilig zijn. De producten die al in de VS zijn ,mogen ook daarnog gewoon worden verkocht. Dat bij de fabriek in Toansa van Ranbaxy het kwaliteitssysteem niet op orde is, is voor de IGZ reden om als voorzorgsmaatregel de import van die grondstoffen of geneesmiddelen waarin die grondstoffen zijn verwerkt te stoppen.

 Gaat de IGZ de geneesmiddelen met grondstoffen van de fabriek in Toansa terughalen uit de markt?

Nee, het treffen van verdergaande maatregelen, zoals het laten terughalen van geneesmiddelen bij groothandel of apotheek, is niet nodig. De betreffende geneesmiddelen die al in Nederland zijn kunnen gewoon worden gebruikt. De IGZ adviseert dan ook om niet plotseling het gebruik van betreffende geneesmiddelen te beëindigen. De patiënt kan er vanuit gaan dat die geneesmiddelen net zo veilig zijn als vergelijkbare geneesmiddelen van andere fabrikanten. Overigens is ook de FDA in de VS niet zo ver gegaan dat geneesmiddelen die al in de markt zijn worden teruggehaald.

 Ik gebruik een geneesmiddel van Ranbaxy. Is dat wel veilig?

Ja, de patiënt kan er op rekenen dat Ranbaxy geneesmiddelen net zo veilig zijn als vergelijkbare geneesmiddelen van andere fabrikanten. De IGZ adviseert om het gebruik van een geneesmiddel niet te beëindigen naar aanleiding van deze situatie. Patiënten die zich toch zorgen maken over hun geneesmiddelen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun arts of apotheker.

 Is er een alternatief voor geneesmiddelen van Ranbaxy?

In nagenoeg alle gevallen zullen er alternatieven op de Nederlandse markt beschikbaar zijn voor geneesmiddelen die onder deze maatregel vallen. De IGZ brengt samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in kaart of zich toch problemen kunnen gaan voordoen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen als gevolg van deze maatregel. Mocht daar uit naar voren komen dat er tekorten voor bepaalde geneesmiddelen ontstaan, dan kan de IGZ de maategel voor betreffende geneesmiddelen aanpassen door deze toch beschikbaar te houden.

Wat betekent de maatregel van de IGZ voor voorschrijvers?

Voorschrijvers vermelden in het algemeen op hun recept alleen de stofnaam en niet het merk van het voorgeschreven middel. Daarom zal deze maatregel voor voorschrijvers in beginsel weinig veranderingen met zich meebrengen. Wel kan de voorschrijver geconfronteerd worden met vragen over het gebruik van een geneesmiddel.

Wat betekent de maatregel van de IGZ voor apothekers?

Apothekers zullen hierover waarschijnlijk vragen krijgen van patiënten. Ook zullen apothekers mogelijk in de toekomst alternatieven moeten afleveren, aangezien voorraden van geneesmiddelen waarin grondstoffen zijn verwerkt van de fabriek van Ranbaxy in Toansa mogelijk zullen opraken en niet zullen worden aangevuld.

Worden eventuele alternatieve geneesmiddelen vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Voor vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Geldt het importverbod voor alle geneesmiddelen van Ranbaxy?

Nee, de maatregel die de IGZ heeft genomen betreft grondstoffen van de fabriek in Toansa van Ranbaxy en geneesmiddelen die grondstoffen bevatten van diezelfde fabriek. Er zijn ook geneesmiddelen op de Nederlandse markt uit een of meer van de andere 20 locaties van Ranbaxy, waar die grondstoffen niet in zitten.

In Amerika zijn geneesmiddelen van 2 andere Ranbaxy fabrieken al sinds 2008 verboden en van een andere fabriek sinds 2013. Die geneesmiddelen worden in NL en andere Europese landen nog wel verkocht. Hoe kan dat?

De geneesmiddelen die in de hier bedoelde andere fabrieken van Ranbaxy (Paonta Sahib, Dewas en Mohali) worden geproduceerd,zijn in Europa / Nederland inderdaad wel op de markt en in de Verenigde Staten niet. Het betreft echter een andere situatie. Voor deze 3 fabrieken geldt dat er over de afgelopen jaren door de Europese autoriteiten met regelmaat is geïnspecteerd, de laatste keer nog in december 2013. Er zijn bij die inspecties geen kritische bevindingen gedaan. Een dergelijk verbod vond Europa daarom niet nodig.

 Zitten de grondstoffen uit de fabriek in Toansa ook in geneesmiddelen van andere bedrijven? En zit het in alle Ranbaxymiddelen of in een paar specifieke?

Antwoord 15: Ja,er zijn geneesmiddelen van andere fabrikanten waar die grondstoffen in zitten , maar er zijn bijvoorbeeld ook geneesmiddelen van Ranbaxy op de Nederlandse markt waar dergelijke grondstoffen niet in zitten. Bent u toch onrustig over het nemen van uw medicatie, dan raden we u aan hierover te overleggen met uw arts of apotheker.

Hebben andere Europese landen en de EMA dezelfde maatregel genomen?

Nee, van de bij de discussies betrokken landen en organisaties heeft tot nu toe alleen de WHO een vergelijkbaar advies gedaan. De IGZ overlegt continu met de andere Europese inspectieautoriteiten en de EMA. De door de IGZ genomen voorlopige maatregel is ook in goed overleg met genoemde partijen genomen.

Waarom hebben een aantal verzekeraars aangegeven alternatieve producten te gaan vergoeden als het niet gevaarlijk is om de Ranbaxy middelen te blijven gebruiken?

Verzekeraars zijn vrij om te kiezen welke merken zij vergoeden. Kennelijk hebben een aantal verzekeraars ervoor gekozen als service aan hun patiënten alternatieven aan te wijzen.

Tot wanneer duurt deze maatregel?

Tot de Inspectie zelf, of in EU verband, heeft vastgesteld dat de processen weer op orde zijn. Over de wijze waarop, en wanneer wordt later meer bekend.

Bron: IGZ.nl

 

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3347 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht