Zorg

Kind heeft zelfde recht op bescherming. Veel voorbeelden van verkeerd gebruik medicatie

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft met kinderartsen en onderzoekers een open brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij willen verruiming van regels voor wetenschappelijk onderzoek voor kinderen.

diagnose epilepsie
,,Dagelijks krijgen honderden ouders in Nederlandse ziekenhuizen te horen dat hun kind een ziekte heeft. Nadat ouders de diagnose gehoord hebben, komen de vragen. De belangrijkste vraag: wordt mijn kind weer helemaal beter? Het antwoord op al deze vragen moet komen uit medisch wetenschappelijk onderzoek. Het belang van het kind staat centraal. Maar wat is nu eigenlijk precies het belang van het kind?”, die vragen stelt professor Bert Bos, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Bescherming kind

,,Met name ethici en juristen hebben de afgelopen decennia gesteld dat het primair gaat om een afweging tussen de bescherming van het individuele kind en het belang van wetenschappelijk onderzoek. Dit is de basis van het ‘Nee, tenzij’-principe, vastgelegd in artikel 4 van de Wet Medische Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Dit houdt in: onderzoek bij minderjarigen is in Nederland in principe verboden, tenzij het onderzoek mede aan het kind zelf ten goede kan komen”, aldus Bos.

Beschermd door de overheid

,,Het ‘Nee, tenzij’-principe suggereert niet alleen dat het kind een willoos object is dat beschermd moet worden door de overheid. Maar ook dat er een fundamentele tegenstelling is tussen het belang van medisch-wetenschappelijk onderzoek en het belang van het kind. Iedereen is het erover eens dat medisch wetenschappelijk onderzoek bij volwassenen onontbeerlijk is. Waarom moeten kinderen hiertegen beschermd worden?”, zegt Bert Bos.

Regelgeving

Bert Bos:,, Met de huidige regelgeving in Nederland wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen ontmoedigd. De consequenties hier van worden pijnlijk duidelijk. Liefst 40 procent van de medicijnen die door huisartsen worden voorgeschreven zijn niet geregistreerd en niet goed onderzocht voor gebruik bij kinderen. Dat geldt zelfs voor 80 procent van de medicijnen die kinderartsen voorschrijven op een couveuse -afdeling. Er zijn talloze voorbeelden van medicijnen die vanwege het ontbreken van gedegen klinisch onderzoek bij kinderen verkeerd gebruikt zijn.”

Catch 22-sitautie

Volgens Bos  is het met name moeilijk om onderzoek te doen, waarbij het kind zelf (mogelijk) geen voordeel heeft van deelname, het zogenaamde niet-therapeutische onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek waarbij de juiste dosering van een nieuw geneesmiddel onderzocht wordt. Een kind dat deelneemt aan een dergelijke studie kan hier ook zelf profijt van hebben. Echter, omdat dat niet het doel is van het onderzoek, wordt het in Nederland in principe niet toegestaan.

,,Het is een klassieke Catch 22-situatie: zieke kinderen zijn in Nederland niet veilig, omdat ze in gevaar worden gebracht door dezelfde regels die bedoeld zijn om ze te beschermen. Waarom heeft een kind niet recht op dezelfde bescherming als een volwassene?”

Meer onderzoek

De commissie-Doek concludeerde in 2009 dat kinderen in gelijke mate van de vooruitgang van de geneeskunde moeten kunnen profiteren als volwassenen. ,,Helaas volgt de wetgever met het wetsvoorstel van minister Edith Schippers van VWS het advies van die commissie slechts gedeeltelijk op. Elke dag zitten in Nederland honderden kinderen en hun ouders tegenover hun arts en horen een diagnose. Kinderartsen kunnen de vragen die ouders hebben niet goed beantwoorden, omdat het hun onmogelijk wordt gemaakt om relevant onderzoek te doen.”

Dit verhaal is gepubliceerd in Dagblad van het Noorden
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3338 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht