Zorg

Vertrouwde zorg in laatste levensfase. Wat is palliatieve zorg?

Om de zorg in de palliatieve fase verder te verbeteren, introduceert het Antonius Ziekenhuis in Sneek een zogeheten palliatief adviesteam. Als het levenseinde nadert, is een goede kwaliteit van leven én sterven van groot belang.

Trombose

Het nieuwe palliatief adviesteam van het ziekenhuis, bestaand uit gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, dient als vraagbaak voor collega’s binnen én buiten de ziekenhuismuren. ,,Hiermee krijgt de kwaliteit van de palliatieve zorg een nieuwe impuls”, benadrukt dr.Gerrit Jan Veldhuis, internist-hematoloog in het Antonius Ziekenhuis.

Zorg op maat

Goede palliatieve zorg stopt niet bij de muren van het ziekenhuis. Ook in de thuissituatie zijn patiënten in deze regio verzekerd van zorg op maat, verzekert Sjirk Thibaudier van het team Thuiszorgtechnologie van Thuiszorg Zuidwest Friesland en De Friese Wouden. Dit team bestaat uit acht verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in medisch-technische zorg thuis. ,,Denk aan sondevoeding, infuusbehandelingen en pijnbestrijding.”

Werkgebied

Het team Thuiszorgtechnologie is 7x 24uur bereikbaar en hun werkgebied strekt zich uit van Makkum tot Makkinga en van Buitenpost tot Wolvega. Vanwaar zo’n groot werkgebied? ,,Medischtechnische behandelingen moet je regelmatig uitvoeren om je kennis en ervaring op peil te houden. Een zekere schaalgrootte is dus essentieel.”

Strikte regels

Het team Thuiszorgtechnologie wordt jaarlijks circa vierhonderd keer in consult geroepen voor pijnbestrijding of palliatieve sedatie (het in slaap brengen van de patiënt). Deze vorm van zorg is aan zeer strikte regels gebonden. Zo moet er sprake zijn van een beperkte levensverwachting (maximaal twee weken). De klachten -zoals benauwdheid –zijn niet op een andere manier te verminderen. Pas als de huisarts van oordeel is dat de patiënt in aanmerking komt voor palliatieve sedatie, wordt het team Thuiszorgtechnologie ingeschakeld.

Advies

Diezelfde huisarts bepaalt eveneens hoeveel morfine en dormicum de patiënt krijgt toegediend. Daarbij vraagt hij regelmatig advies aan het team Thuiszorgtechnologie. ,,In tegenstelling tot de huisartsen hebben wij bijna dagelijks te maken met palliatieve sedatie en pijnbestrijding. Die kennis en ervaring delen wij graag met andere zorgprofessionals”,benadrukt Thibaudier.

Opluchting

Hoewel het naderende levenseinde gepaard gaat met veel verdriet, leiden palliatieve pijnbestrijding en sedatie vaak ook tot opluchting. ,,Zowel voor de patiënt als voor zijn directe omgeving”, weet de verpleegkundige. ,,Voor familieleden is het namelijk heel confronterend om hun dierbare te zien lijden.”

Afscheid nemen

Voordat de eigenlijke sedatie wordt gestart, hebben patiënt en familie alle gelegenheid om afscheid van elkaar te nemen. ,,Zij krijgen de tijd die ze nodig hebben.”Pas als de patiënt aangeeft dat hij er klaar voor is, start de verpleegkundige met sederen. ,,Kort na die eerste toediening valt de patiënt in slaap en lijdt dus niet meer”, licht Thibaudier toe.

Slaapmiddel

Vervolgens wordt de patiënt aangesloten op een pomp die met tussenpozen een vooraf door de huisarts vastgestelde hoeveelheid slaapmiddel afgeeft. Afhankelijk van de wens van de patiënt en zijn klachten zijn er verschillende vormen van palliatieve sedatie mogelijk: oppervlakkig, diep, tijdelijk en continu.

Geen pijn

Thibaudier benadrukt dat patiënten niet overlijden als gevolg van palliatieve sedatie. ,,De patiënt sterft door zijn ziekte. Het is een natuurlijk overlijden, waarbij de patiënt geen last meer heeft van pijn, benauwdheid of andere ernstige klachten.”Nadat de spuitenpomp juist is ingesteld, draagt de verpleegkundige van Thuiszorgtechnologie de zorg over aan de wijkverpleegkundige. ,,Bij vragen kunnen zij altijd contact met ons opnemen, wij staan letterlijk dag en nacht klaar.”

Kennis op peil houden

Om hun eigen kennis op peil te houden, volgt het team Thuiszorgtechnologie regelmatig scholingen en cursussen. Daarnaast kunnen ze altijd terugvallen op de expertise van het Palliatief Consultatie Team Fryslân (PCTF); een samenwerkingsverband van verschillende palliatieve netwerken en ziekenhuizen.

Deskundig advies

Via één telefoonnummer krijgen zorgverleners in onze provincie direct deskundig advies over palliatieve zorg. ,,Gecombineerd met de expertise van het team Thuiszorgtechnologie zijn onze patiënten verzekerd van goede kwaliteit van zorg in de laatste levensfase. Wij dragen bij aan een menswaardig afscheid en dat maakt dit werk heel dankbaar.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht