Zorg

Chronisch zieken hebben graag meer ondersteuning bij het werk

Langdurig ziekteverzuim van werkende mensen met een chronische ziekte of beperking heeft niet alleen te maken met hun gezondheidstoestand, maar ook met hun werksituatie en de ondersteuning die ze krijgen op hun werk. Dit blijkt uit onderzoek onder 652 werkende mensen van wie 61 met een langdurig ziekteverzuim binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het NIVEL.

diabetes, chronisch

Gezondheid

Mensen met een chronische ziekte of beperking die langdurig verzuimen ervaren hun gezondheid als minder goed dan zij die dat niet doen. Door hun gezondheid lukt het hen minder vaak op hun werk een gewenste positie te bereiken of behouden. Denk aan: artrose, astma, diabetes of epilepsie. Toch denken zij niet anders over hun werk dan degenen die niet langdurig verzuimen. Zij vinden het even belangrijk om betaald werk te verrichten.

Begrip

Wel geven mensen met een chronische ziekte of beperking die langdurig verzuimen vaker aan meer behoefte te hebben aan begrip van hun leidinggevende en collega’s voor de invloed van hun ziekte of beperking op het werk. Hoe mensen hun werksituatie ervaren hangt samen met het risico op langdurig verzuim. Mensen die – door hun chronische ziekte of beperking – problemen ervaren met hun werk, lopen een twee keer zo groot risico op langdurig verzuim als mensen bij wie dat niet zo is.

Steun

‘Goede ondersteuning op de werkvloer is voor elke werknemer belangrijk, maar voor mensen met een chronische ziekte of beperking is het cruciaal,’ vertelt VIVEL-programmaleider Mieke Rijken. ’Werken met een chronische ziekte of beperking is in veel gevallen mogelijk, maar de wil om te werken alleen is dan niet voldoende. Er moet dan ook voldoende aandacht zijn voor de impact van de chronische ziekte of beperking op het werk. Negeren is in dit geval de slechtst denkbare optie. Dan komen mensen vroeg of laat in de problemen, wat uit kan lopen op langdurig verzuim en definitieve uitval uit het arbeidsproces.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht