Zorg

Aanpak gehoorbeschadiging bij concerten. Volumeknop teruggedraaid

Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend dat zij problemen hebben met hun gehoor. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daaruit blijken ook signalen dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is.

gehoorschade, piep,oor

Foto: Dagblad van het Noorden

Het vermoeden bestaat dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid, bijvoorbeeld via persoonlijke muziekspelers en uitgaan. Tot 60% van jongeren die mee hebben gedaan aan een zelftest geven aan dat ze weleens een piep horen na het uitgaan. Zo’n 20% heeft die piep zelfs permanent. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) neemt deze waarschuwingssignalen serieus. Hij pakt het probleem aan bij de bron, omdat je gehoorschade door harde muziek alleen kunt voorkomen, niet genezen.

Concerten en dancefeesten

Een belangrijke bron is de muziek tijdens concerten en dancefeesten. Met de organisatoren van muziekevenementen en poppodia sloot hij daarom een convenant. Het convenant moet er toe leiden dat de muziek zachter wordt gezet en bezoekers actief worden voorgelicht over de risico’s van harde muziek voor hun oren, zodat zij zich daar tegen kunnen beschermen.

Kettingzaag

Van Rijn: “Muziek kan tegenwoordig zo hard dat bij sommige concerten alleen oordoppen voor bouwvakkers veilig genoeg zijn. Dan heb je te maken met het volume van een kettingzaag! Daar moeten we echt vanaf. Met dit convenant draaien we de volumeknop terug naar een niveau waar muzikanten, barpersoneel en bezoekers met de juiste gehoorbescherming de hele avond veilig in kunnen verblijven. Ik waardeer het dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade. Ik streef ernaar dat meer partijen zich nog aansluiten bij het convenant. Daar wil ik wel direct bij zeggen dat mijn verwachtingen hoog zijn. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Als die uitblijven, overweeg ik wettelijke maatregelen.”

Muziekspelers

Een andere belangrijke bron van geluid vormen persoonlijke muziekspelers. Sinds januari 2013 zijn er Europese normen voor muziekspelers en mobiele telefoons om het risico op gehoorschade te beperken. Zo is de standaard maximuminstelling van het volumeniveau van een persoonlijke muziekspeler 85 decibel en is het maximale volume op 100 decibel gezet. De NVWA ziet hier op zijn verzoek op toe en is met fabrikanten in overleg. Dit is ook nodig, want uit een eerste onderzoek van de NVWA eind 2013 bleek dat een groot deel van de muziekspelers niet aan de nieuwe eisen voldeed.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht