Zorg

Veel ouderen in regio Emmen. Scheper Ziekenhuis in de bres voor ouderen

Hoe ouder mensen worden, hoe brozer hun gezondheid. Bovendien hebben ze een groter risico op ondervoeding, vallen en acute verwardheid (delier). Vanwege hun kwetsbaarheid heeft het Scheper Ziekenhuis de ouderenzorg tot een van de speerpunten gemaakt.

Geriater Antoinette Scheepmaker en Tim Pentenga, manager van de verpleegafdeling Longziekten en Geriatrie: 'De ouderenzorg in het Scheper Ziekenhuis voldoet aan de hoogste eisen.' (Foto: Sander Drooglever).

Geriater Antoinette Scheepmaker en Tim Pentenga, manager van de
verpleegafdeling Longziekten en Geriatrie: ‘De ouderenzorg in het Scheper Ziekenhuis
voldoet aan de hoogste eisen.’ (Foto: Sander Drooglever).

 

Of het nu gaat om de kwaliteit, de toegankelijkheid of de organisatie van zorg: op álle onderdelen krijgen ouderen extra aandacht. Deze inspanningen zijn onlangs beloond met het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’. ‘Daar zijn we hartstikke trots op’,verzekert Antoinette Scheepmaker, geriater in het Scheper Ziekenhuis.

Veel ouderen

Dat het Emmense ziekenhuis hoog inzet op ouderenzorg heeft een goede reden. In deze regio wonen relatief veel ouderen, die vaak met verschillende (chronische) aandoeningen kampen. ‘Denk aan hart- en vaatziekten, diabetes en reuma’, licht Scheepmaker toe. Zij maakt deel uit van het geriatrisch team, dat bestaat uit zes geriaters, internist en ouderen geneeskunde en geriatrieverpleegkundigen.

Zorg

Zij dragen zorg voor alle patiënten vanaf zeventig jaar die op de afdeling Geriatrie zijn opgenomen. Daarnaast wordt het teamregelmatig door andere specialismen in consult geroepen. Zo’n consult bestaat uit twee delen. Eerst krijgt de patiënt bezoek van de geriatrieverpleegkundige. ‘Deze gespecialiseerde verpleegkundige inventariseert de beperkingen van de patiënt, eventuele gezondheidsrisico’s en de thuissituatie.

Behandelplan

Vervolgens brengen wij als geriater de medische situatie in kaart en stellen een behandelplan op’, licht Scheepmaker toe. Volgens haar heeft de nauwe samenwerking binnen het geriatrisch teamgrote kwalitatieve meerwaarde. ‘Wij bundelen kennis en ervaring zodat iedere patiëntoptimale kwaliteit van zorg krijgt.’

Preventie

Onder het motto Voorkomen is beter dan genezen zet het Scheper Ziekenhuis ook hoog in op preventie. Zo worden alle opgenomen patiënten vanaf zeventig jaar gecontroleerd op gezondheidsrisico’s, zoals acute verwardheid (delier), vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. ‘Dit soort complicaties kan tot onherstelbaar functieverlies leiden.

Actie ondernemen

Door deze risico’s vroegtijdig in kaart te brengen en daar actie op te ondernemen, kunnen we ergervoorkomen. Zodoende gaan patiënten sterker de operatie in en neemt hun zelfredzaamheid toe’, weet Tim Pentenga, manager van de verpleegafdeling Longziekten en Geriatrie.

Een voorbeeld

Als uit de screening blijkt dat er sprake is van matige ondervoeding, dan krijgt de patiënt voedzame tussendoortjes uitgereikt. Bij ernstige ondervoeding wordt meteen een diëtist ingeschakeld. Op basis van de klachten, de medische voorgeschiedenis en de voedingstoestand van de patiënt stelt de diëtist een voedingsadvies op maat op. ‘Een goede voedingstoestand maakt de patiënt sterker waardoor hij de operatie beter doorstaat en sneller herstelt. Anders gezegd, wie beter eet, wordt sneller beter.’

Toegankelijkheid

Ook qua toegankelijkheid, looproutes en bewegwijzering is het Scheper Ziekenhuis volledig op oudere patiënten ingericht. ‘We beschikken bijvoorbeeld over ruime parkeervoorzieningen, ook voor minder validen’, licht Pentenga toe. ‘Verder staan er bij de hoofdingang rolstoelen klaar en sinds kort hebben we daar zes rollators aan toegevoegd.’

Beperking

Bij de inrichting van de verpleegafdelingen is eveneens rekening gehouden met de beperkingen van ouderen. ‘Onze badkamers zijn geschikt voor minder validen, er is nachtverlichting en er zijn aparte overlegkamers’, aldus manager Pentenga.

Vrijwilligers

Gecombineerd met de extra aandacht voor medicatieveiligheid en goede begeleiding in de laatste levensfase mag het Scheper Ziekenhuis zich in alle opzichten seniorvriendelijk noemen. Ondertussen wordt er hard gewerkt om de ouderenzorg nóg verder te verbeteren. Zo zijn sinds begin dit jaar tien vrijwilligers actief op de verpleegafdeling Geriatrie. ‘Zij maken een praatje met patiënten, halen een krantje en verzorgen de bloemen.

Blijven investeren

Deze vorm van ondersteuning kan het verblijf van de oudere patiënt net iets aangenamer maken’, vat Pentenga samen. Stilstaan en achteroverleunen is dus geen optie. ‘We blijven investeren in de ouderenzorg, we leggen de lat steeds hoger.’

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht