Zorg

Forse verlaging maximale blootstelling benzeen

De maximaal toegestane waarde benzeen waaraan een werknemer mag worden blootgesteld, moet fors omlaag. Momenteel is er een Nederlandse en Europese grenswaarde van 3,25 mg/m3 voor deze kankerverwekkende stof. De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om die waarde terug te brengen naar 0,7 mg/m3. 

benzeen

Wat is benzeen?

Benzeen is een stof die gebruikt wordt in de chemische en farmaceutische industrie. Bij kamertemperatuur komt de stof voor als een heldere kleurloze vloeistof met aangename geur. Als benzeendamp wordt ingeademd, irriteert het bij hoge concentraties de luchtwegen en de huid. Het kan ook bij lagere concentraties al schadelijk zijn voor de bloedcellen en zelfs leiden tot leukemie.

 Effect op bloed

De reden om de waarde zo behoorlijk te verlagen, komt volgens een woordvoerder van de Gezondheidsraad doordat nieuwe en verschillende studies die aantonen dat er ook bij lagere concentraties benzeen al effecten op het bloed zijn. „Er is veel discussie over deze stof. Er zijn diverse studies die aantonen dat lage concentraties schadelijk zijn, maar er zijn ook studies die juist geen effecten laten zien. Om het zekere voor het onzekere te nemen, adviseren wij een lagere waarde toe te staan”, aldus de woordvoerder. Volgens hem wordt binnenkort ook in Europees verband naar de effecten van benzeen gekeken.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht