Zorg

Alzheimer. Mogen mensen met dementie stemmen bij verkiezingen?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder mag stemmen, tenzij hij wegens bepaalde delicten is uitgesloten van kiesrecht. Ook mensen die onder mentorschap of curatele staan en/of in een verpleeghuis zijn opgenomen, mogen hun stem uitbrengen.

stemmen, verkiezingen,

Foto: NDC Mediagroep/ DvhN

Machtigen

Als iemand met dementie niet in staat is zelf te stemmen, bijvoorbeeld door ziekte, mag hij iemand machtigen. In principe moet hij zijn vertegenwoordiger (curator, mentor, partner of kind) of iemand uit zijn naaste kring machtigen, maar is geen van hen beschikbaar dan kan een hulpverlener gevraagd worden.

Gemachtigde

De gemachtigde moet volgens de wil van de persoon met dementie stemmen. Voor de goede orde: alleen de persoon met dementie zelf kan iemand machtigen om voor hem te stemmen. Hij moet dus ook nog in staat zijn om zijn wil kenbaar te maken, en hij moet zijn handtekening kunnen zetten.

Helpen in stemhokje

Hulp in het stemhokje mag alleen gegeven worden wanneer iemand een lichamelijke beperking heeft. Iemand met dementie mag dus alleen geholpen worden als er tevens sprake is van een lichamelijke beperking, die het stemmen bemoeilijkt.
De hulp kan dan ook bestaan uit het, volgens de wil van de kiezer, invullen van het stembiljet.

 

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3340 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht