Zorg

Geld nodig voor Pseudoxanthoma Elasticum. Wat is PXE?

Pseudoxanthoma Elasticum (PXE) is een zeldzame ziekte. De PXE-vereniging komt tot actie. ,,Indien grote landelijke (collectebus)-fondsen maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen kunnen zij bijdragen aan het verhelpen van leed van enkele honderden patiënten in Nederland en daar buiten”, aldus de vereniging.

PXE

Foto: huidziekten.nl

Wat is PXE?

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een zeldzame, erfelijke ziekte, waar nu geen enkele behandeling voor bestaat. De ziekte kan leiden tot aanzienlijke ziektelast (huidaantastingen, zeer slechtziendheid en ernstig vaatlijden) en afgenomen levensverwachting.

Complicaties, op vaak al jonge leeftijd, zijn vaatproblemen (etalageziekte, hartproblemen) en oogproblemen (afname gezichtsvermogen tot nagenoeg blindheid). Daarnaast zijn er huidafwijkingen (pseudoxanthomen) in hals, nek, oksels en ellebogen Het voorkomen van PXE is niet goed bekend, maar geschat wordt dat ongeveer 1 op de 25.000-50.000 mensen PXE heeft. Dit betekent dat er in Nederland zo’n 340-680 patiënten met PXE voorkomen. PXE wordt veroorzaakt door mutaties in het ABCC6-gen, wat leidt tot een nog onbegrepen verkalking van elastische vezels van de huid, het netvlies van het oog en de vaatwand.

 Wat zijn zeldzame ziekten?

Zeldzame ziekten zijn ernstige, complexe aandoeningen die bij minder dan 1 op de 2000 Nederlanders voorkomen. Naar schatting zijn er 5.000 tot 8.000 verschillende zeldzame ziekten. Gezamenlijk hebben ruim 1 miljoen Nederlanders een zeldzame ziekte.

Doordat elke zeldzame ziekte van zichzelf weinig voorkomt kost het vaak erg veel moeite de aandacht te krijgen die zo broodnodig is.

Zeldzame ziekten, kleine ziekten, hebben vaak één of meerdere symptomen van bekende ‘gewone’, veel vaker voorkomende ziekten, zoals bijvoorbeeld hart en- vaatproblemen of afwijkingen in de ogen.

Veelal door symptoombestrijding bereikt men geen duurzame oplossing en genezing.

Geld nodig voor onderzoek

,,Geld voor wetenschappelijk onderzoek is niet voorhanden.  De kleine ziekte verder onderzoeken is onmogelijk omdat niemand de onderzoekskosten wil financieren. De ziekenhuizen niet, de farmaceutische industrie vindt het niet interessant en gevestigde grote patiëntenorganisaties en (collectebus)-fondsen slokken alle media aandacht en geld op”, zo laat de verenging weten. De PXE-vereniging is door zijn geringe omvang niet in staat de aandacht van de publieke opinie te verkrijgen en mist daarom de mogelijkheid geld in te zamelen voor noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek.

 Fondsen

De PXE-vereniging roept de gevestigde fondsen op hun verantwoordelijkheid te nemen. ,,Onderzoek naar onze zeldzame ziekte PXE staat voor een doorbraak. Door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren kan duidelijk worden of een reeds bestaand medicijn de ziekte voor een belangrijk deel kan genezen. Hiervoor is een beperkt budget van minder dan € 400.000 noodzakelijk.”.

Jan Plak, voorzitter van de Steunstichting PXE: “De gevestigde populaire fondsen en fabrikanten van medicijnen zouden om moeten zien naar de kleine ziekten. Ook zij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met een relatief gering bedrag kan een belangwekkend wetenschappelijk onderzoek bij PXE gestart worden. In een tijd waarin het nog steeds lukt miljoenen euro’s te mobiliseren voor veelvoorkomende aandoeningen, zou een maatschappelijke discussie gestart moeten worden hoe ook zeldzame ziekten hier van zouden kunnen profiteren.”

Dr. Wilko Spiering , internist-vasculair geneeskundige binnen het UMC Utrecht: “Er bestaat geen behandeling voor PXE. Patiënten worden geconfronteerd met toenemende huid-, vaat- en oogproblemen. Jonge patiënten hebben vaak een negatief toekomstbeeld over wat hun allemaal te wachten staat. Op basis van een recente belangrijke ontdekking is er mogelijk voor het eerst zicht op een behandeling van PXE.”

Wordt dit onderzoek in Nederland succesvol uitgevoerd dan kan dit ook voor de ca. 150.000 PXE-patiënten wereldwijd een doorbraak betekenen.

 

 

 

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht