Zorg

Verkiezingen. Stemmen nog niet vanzelfsprekend bij verstandelijke beperking

Stemrecht heeft iedereen boven de 18 jaar in Nederland. Toch is het nog niet vanzelfsprekend om te stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking.

DEN HAAG-STEMMEN-VERKIEZINGEN

De helft van de mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking uit het Panel Samen Leven van het NIVEL maakte er gebruik van bij de laatste verkiezingen. Familieleden noemen diverse oorzaken en redenen waarom het stemmen nog niet vanzelfsprekend is.

Percentages

Tijdens de landelijke verkiezingen in 2012 stemde iets meer dan de helft (52%) van de mensen met een verstandelijke beperking uit het Panel Samen Leven van het NIVEL. Onder de algemene bevolking lag het opkomstpercentage rond de 75%. Van de mensen met een verstandelijke beperking bracht 43% zelf zijn stem uit, een klein aantal (9%) gaf anderen een volmacht en 48% stemde niet. Er gingen meer jongeren naar de stembus dan ouderen (65% tegenover 41%) en meer mensen met een lichte verstandelijke beperking (68%) dan mensen met een matige beperking (39%).

Stemrecht voor iedereen

Volgens de wet moeten alle burgers effectief en volledig kunnen participeren in het politieke leven. Stemprocedures, faciliteiten en voorzieningen moeten gemakkelijk te begrijpen en gebruiken zijn voor iedereen met stemrecht en waar nodig  moet ondersteuning worden geboden.

Invloed uitoefenen

NIVEL-onderzoeker Mieke Cardol: “Mensen met een verstandelijke beperking kunnen met hun stem invloed uitoefenen op beleid dat hen aangaat. Zeker ook nu bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen, omdat gemeenten een steeds grotere rol gaan spelen in de zorg en ondersteuning van mensen met beperkingen.”

Hindernissen

Een deel van de mensen met een verstandelijke beperking heeft in 2012 zijn stem niet uitgebracht, bijvoorbeeld omdat stemmen in de woonomgeving gewoonweg geen gebruik is. En voor een aantal bleek het niet mogelijk omdat er geen familielid of bekende mee mocht in het stemhokje, terwijl dat bij een lichamelijke beperking wel is toegestaan.

Volmacht

Mieke Cardol: “Je zou verwachten dat juist mensen die niet kunnen lezen en schrijven of voor wie de stemformulieren te ingewikkeld zijn, dan stemmen via een volmacht. Maar kennelijk wordt hier maar weinig gebruik van gemaakt.”

Geen stemrecht?

Opmerkelijk is dat 5% van de familieleden aangeeft dat er niet is gestemd omdat degene met de verstandelijke beperking onder curatele staat of geen stemrecht heeft.

Wel stemrecht!

Mieke Cardol: “Hieruit blijkt dat de informatievoorziening hierover ook naar de directe omgeving van mensen met een verstandelijke beperking nog beter kan. Volgens de wet heeft immers iedereen stemrecht.” Daarnaast geven familieleden ook aan dat twee derde van hun naasten met een verstandelijke beperking onvoldoende begrijpt wat er speelt om te kunnen stemmen, en dat een kwart er niet in is geïnteresseerd.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3348 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht