Zorg

Ook persoonsgebonden budget (PGB) bij de zorgverzekeraar

Het persoonsgebonden budget krijgt straks ook een plek bij de zorgverzekeraar. Als de plannen van het kabinet doorgaan worden zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de persoonlijke verzorging en verpleging. Ruim 50.000 mensen kunnen opgelucht ademhalen, zij houden het pgb en worden straks niet afhankelijk van thuiszorgorganisaties.

 

mantelzorg, zorg, verzorgen, ziek, ziekte, rolstoel, thuis, helpen, samen, liefde, relatie, bijstaan, bloeddruk,

Bron: ANP XTRA/ Roos Koole

De zorgverzekeraars gingen onlangs akkoord, na een periode van intensieve en soms moeilijke gesprekken samen met Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en het ministerie van VWS. Maar het komt er: een pgb in de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers van VWS hebben  in de brief naar de Tweede Kamer toegezegd het persoonsgebonden budget te gaan verankeren in de Zorgverzekeringswet.

De zorg verandert na 1 januari 2015

Het kabinet wil op de langdurige zorg bezuinigen en is van plan per 1 januari de persoonlijke verzorging en verpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Voor mensen die de regie over hun zorg en leven willen houden is dat een probleem, omdat de zorgverzekeraars geen keuze kennen voor een persoonsgebonden budget. Dat zou betekenen dat de ruim 50.000 mensen die nu een pgb hebben, dit zouden gaan verliezen. Bovendien zouden mensen, die voor het eerst zorg nodig hebben geen keuze meer kunnen maken voor een pgb. Dat is nu gelukkig van de baan. Ook na 1 januari 2015 kunnen mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben nog steeds kiezen voor een pgb.

‘Voor minder gaan we niet!’

Al sinds de plannen van het kabinet strijdt Per Saldo ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft dat ook straks zelf met een pgb kan regelen. Zorgverzekeraars leken lang een onneembare vesting; er was weinig interesse voor het pgb. Aline Saers, directeur van Per Saldo, denkt dat de succesvolle afloop voor een belangrijk deel te wijten is aan de sfeer waarin er met elkaar werd gesproken. ”Altijd in goede harmonie, en opbouwend van aard. Aan de hand van verhalen die budgethouders ons stuurden, werd het de zorgverzekeraars steeds duidelijker waarom het pgb voor ons zo belangrijk is. Die verhalen waren van essentieel belang om het pgb in de Zorgverzekeringswet erdoor te krijgen.”

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb bij de zorgverzekeraar?

Om straks voor een pgb in aanmerking te komen bij de zorgverzekeraar, zal de zorgvrager moeten voldoen aan voorwaarden van het solide pgb die nu al gelden voor het pgb in de Awbz. Hij moet kunnen aangeven waarom het gecontracteerde aanbod niet passend is. Ook zal hij een budgetplan moeten maken. Daarnaast moet de zorgvrager aan een van de volgende criteria voldoen:

  • het moet gaan om vaste hulpverlener(s)
  • wisselende momenten
  • wisselende locaties,
  • hulp op ongebruikelijke momenten,
  • specifieke zorg
  • en eigen hulpmiddelen.

 Wie komen niet in aanmerking voor PGB?

De enige groep die straks niet in aanmerking kan komen voor een pgb voor verpleging en/of persoonlijke verzorging, is die van de ouderen: mensen die als gevolg van het normale ouderdomsproces, beperkingen gaan ondervinden. De precieze invulling van deze voorwaarden wordt nu uitgewerkt; Per Saldo is hier intensief bij betrokken.

 Zvw: ook pgb bij intensieve kindzorg

Per Saldo vraagt ook al jaren aandacht voor de groep kinderen, die erg afhankelijk is van goede, gespecialiseerde verpleging en verzorging. De vereniging heeft er hard voor geknokt om deze kinderen niet in de Jeugdwet te laten belanden. Dat is gelukt. Ook zij worden ondergebracht bij de zorgverzekeraars. Als kinderen intensieve kindzorg nodig hebben, kan er direct gekozen worden voor een pgb. De specifieke criteria, zie boven, gelden dan niet.

 

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht