Zorg

De zorg verandert na 1 januari 2015. Wat gebeurt er met het PGB?

Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen om deze betaalbaar te houden. Dat betekent dat er op de zorg niet alleen flink bezuinigd gaat worden, maar dat veel mensen via een ander loket straks hun zorg gaan krijgen. Alleen mensen die permanent toezicht en 24-uurszorg nodig hebben, gaan vallen onder de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ).

jeugdzorg, hulp, zorg, pgb

Waar moet je zijn voor zorg?

Alle andere mensen moeten voor hun zorg naar de gemeente en/of zorgverzekeraar. Globaal betekent dit dat vanaf 2015 alle volwassenen die nu Awbz-zorg ontvangen en vanaf dan niet meer in aanmerking komen voor de nieuwe Awbz-zorg, voor persoonlijke verzorging en verpleging naar de zorgverzekeraar moeten en voor begeleiding naar de gemeenten. De kinderen die nu Awbz-zorg ontvangen, gaan onder de Jeugdwet vallen en moeten straks voor hun zorg naar de gemeente. Alleen de Jeugdwet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen, voor de andere wetten moet dit voor 1 juli aanstaande gebeuren, willen deze per 1 januari 2015 ingevoerd kunnen worden.

Wat is een persoonsgebonden budget?

Als iemand zorg nodig heeft, kijkt de indicatiesteller (CIZ of Bureau Jeugdzorg) volgens de regels die zijn opgesteld door het ministerie van VWS of hij/zij recht heeft op zorg uit de AWBZ. Hij zal onderzoeken op welke zorgfuncties (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, kortdurend verblijf), hij/zijondersteuning nodig heeft en hoeveel uur per week hij/zij nodig heeft. Dit schrijft hij op in de indicatie.

Na de gestelde indicatie kan deze zorgvrager kiezen tussen het ontvangen van zorg rechtstreeks van een instelling of voor een persoonsgebonden budget. Het pgb is een budget dat iemand die een indicatie heeft voor zorg toegekend krijgt om zelf zijn/haar zorgverleners in te huren voor de zorg die hij/zij nodig heeft. Of om zelf zijn/haar hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.

Heeft iemand alleen begeleiding nodig voor minder dan 10 uur per week, of heeft iemand alleen dagbesteding nodig (maximaal 4,5 dag per week) kan deze persoon niet meer kiezen voor een pgb.

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht