Well-being

Niet met elkaar, niet zonder elkaar

Sommige relaties zijn zo heftig. Het lijken woelige baren waarop het relatiebootje steeds weer koers moet pakken. De koers is niet vanzelfsprekend. Wat vanzelfsprekend is, is de zee, het bootje en de weersomstandigheden. Het stormt vaak en het is niet duidelijk wat oorzaak en gevolg is. Stormt het omdat de boot zo schommelt of schommelt het omdat het stormt?

Foto Blog gezondheid & Co, week 13

Veel mensen ontmoeten elkaar als ze jong zijn, verliefd, we zien in de ander wat we zelf missen of wat aanvullend is. Soms zien we onszelf helemaal terug in elkaar. We verweven onszelf met de ander. Dat is een fijn gevoel, het een zijn, een soort versmelting. Het bij elkaar horen en dat dat ook heel hecht is.

Door de tijd heen ontwikkelen we ons, we leren zaken, we leren elkaar goed kennen, als er kinderen komen dan wordt onze aandacht van elkaar afgeleid. Het gezin vergt energie, tijd en organisatie.

De eenwording omvat opeens meerdere mensen die daarbij horen: de kinderen, de familie, de schoonfamilie, de vrienden.

 De relatieboot

De tijd verandert. De kinderen worden groter, ontworstelen zich aan de eenwording. De relatieboot blijkt te blijven drijven omdat er een zee is. Niet omdat hij zo goed is onderhouden, niet een duidelijke koers, niet vanwege eenheid aan boord.

We zijn elkaar geworden of we zijn elkaar helemaal niet geworden. Maar we weten niet anders dan dit de boot is waarop we zitten. Het is erg veilig. Waarom hadden we elkaar ook alweer gevonden en waarom….?

Opeens gaan de mensen in de relatie elkaar wat kritischer bekijken. De aantrekkingskracht, die lag in het feit dat we iets misten of dat de ander ons zo goed aanvulde of dat de ander zo anders was, is uitgewerkt.

Verandering

We kijken naar elkaar. Wat is er nog wel? Meestal begint dan het gevecht, over datgene wat ze bij elkaar missen, dat de ander je niet meer aanvult, omdat de behoeften zijn veranderd. De gevechten worden grimmiger, stiller soms, heftiger soms. Indringender. Zo vergroeid in allerlei zaken met elkaar, jezelf verloren, wie ben ik zonder de ander? Wie is de ander zonder mij? De schokkende ontdekking dat de ander nog steeds kan bestaan als je zegt dat je weggaat.

Veel stellen kennen dit. Niet met elkaar, niet zonder elkaar. Het antwoord is vernieuwing. In nieuwe fases moet je jezelf opnieuw definiëren. Wie ben je? Waarom wil je dit (nog). Waarmee is je ziel verbonden in de relatie, met de ander? Met de gewoonte? Met het gegeven? Met… het diepe houden van?

Als het laatste er is, dan is het vechten alleen nodig om opnieuw de relatie te definiëren. Je krijgt een nieuwe relatie, met een partner die je je hele leven al kent. Niet gemakkelijk, wel belangrijk om aan te gaan. Om opnieuw te verbinden. Of niet.

Joke Land is psycholoog. Ze schreef regelmatig voor Gezondheid en Co

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht