Zorg

Euthanasie: David en Willemke Postma kozen zelf voor de dood

Ze stonden op de drempel van het verzorgingshuis, maar wilden niet naar binnen. Dus kwam vorige week een zelfgekozen einde aan het leven van David Postma (86) en zijn vrouw Willemke Postma-Kloosterman (84). Te midden van hun kinderen overleden ze. Nadat ze de dodelijke dosis medicijnen tot zich hadden genomen, gingen ze op bed liggen. ,,We hebben hen uitgezwaaid. Ze gingen echt op reis. Ze zwaaiden nog terug en vielen toen in slaap. Het was een prachtig afscheid.’’
dood, david, willemke
De vier broers Rypke (59), Gerrit (57), Ids (52) en Albert (49) Postma kijken vol tevredenheid terug op de emotionele tijd die ze samen met hun ouders hebben doorgemaakt. ,,Fantastisch dat ze ons dit zo hebben gegeven. Wij hebben het afscheid al gehad voor hun overlijden.’’

Medicijnen afgewogen

Ze stonden met elkaar, de armen om de schouders geslagen, in de deuropening van de slaapkamer. Vader (‘heit’) had de medicijnen afgewogen en door twee bekers yoghurt gedaan. Beide ouders zouden dit in bed opeten. ,,Maar mem (moeder, red.) had zeker trek, want ze lepelde het zo naar binnen. Heit zei nog: ‘Wat doe je nu? We zouden toch tegelijk gaan?’ ‘Ik heb het al op’, zei mem.’’

In slaap glijden

Kort daarop gleed ze weg in haar slaap. Ze kon nog net haar hand opsteken om te zwaaien. Enkele ogenblikken later gebeurde hetzelfde met haar man.

Afnemende gezondheid

David en Willemke Postma, oorspronkelijk afkomstig uit Friesland en al vele jaren wonend in Meppel, vormden een hecht stel. Zeker toen ze door hun afnemende gezondheid steeds meer op elkaar waren aangewezen, groeide hun band.
Jaren geleden zeiden ze al dat, als ze zouden gaan, ze het samen zouden doen. Een verzorgingshuis was hun een gruwel. Daar wilden ze absoluut niet naartoe. ,,Mem was er eerder aan toe dan heit. Ze zei het al een paar jaar: ‘Het mag wel afgelopen zijn. Het wordt tijd voor de oven, maar heit is er nog niet aan toe’.’’ En ze hadden het ook nog goed samen met hun kinderen, tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Omslag

Voor heit David kwam de omslag in november. Willemke kreeg last van haar voet en zou voor een operatie korte tijd moeten worden opgenomen. ,,Alleen in het appartement, dat zag heit niet meer zitten. Hij was er klaar voor. Op een zondag hebben ze het ons verteld. En ze hadden ook al een datum: 25 januari. Ze wilden niet in december, want dat is toch een feestmaand en dan zou voor ons de kerst altijd in het teken staan van hun dood. En januari was voor hen toch zo’n maand waarin verder niets gebeurt. Een mooie maand om te sterven. Mem wilde nog even met de datum schuiven, want het was ook de verjaardag van de al overleden tante Dout. Maar we hebben gezegd: ‘Die staat aan de andere kant met gebak op je te wachten’.’’

Afscheid vieren met kerst

Het echte afscheid werd eigenlijk gevierd met kerst. De complete familie verzamelde zich bij Gerrit thuis. Er werden oude foto’s bekeken en herinneringen opgehaald. Natuurlijk vloeiden er tranen. Maar er werd ook gelachen. ,,Je deelt vooral de leuke momenten van het leven. Het was een hoogtepunt.’’ De maand erna stond in het teken van voorbereiding en afscheid. De huisarts werd geraadpleegd, maar die kon niets doen. Euthanasie of hulp bij zelfdoding bij twee mensen tegelijk, terwijl er geen sprake is van ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’, dat ging hem te ver. ,,En dan sta je dus alleen. Ook wanneer je – zoals onze ouders – bij je volle verstand en zeer weloverwogen hebt besloten dat het mooi is geweest.’’

Stichting De Einder

Hulp werd gevonden bij Stichting De Einder, die op humanistische grondslag steun geeft bij een zelf te kiezen levenseinde. De stichting gaf raad over hoe het kon gebeuren en welke formulieren en verklaringen er moesten worden ingevuld.
,,Heit heeft het verder allemaal zelf gedaan. Hij was een pietje precies en heeft heel nauwgezet via internet alles uitgezocht en geregeld. Heeft zelf de medicijnen besteld, zelf de verklaringen opgesteld, maar ook zelf alle abonnementen en dergelijke opgezegd. Je moet jezelf redden, was zijn motto. En dat heeft hij gedaan. Hij had er ook wel plezier in. Als er dan post kwam, schreef hij ‘overleden’ op de enveloppe en stuurde die terug. Mem zei altijd ‘heit regelt alles, ik ga gewoon mee’.’’

Uit het leven stappen geen geheim

Ze maakten er tegenover familie en vrienden ook geen geheim van dat ze samen uit het leven zouden stappen. ,,Iedereen kreeg het ruim op tijd te horen, zodat ze nog langs konden komen om afscheid te nemen. ‘Je kunt nog tien dagen bellen, daarna nemen we niet meer op’, zeiden ze dan. Ja, dat had wel impact natuurlijk. Maar het is toch goed geweest. In alle openheid is erover gepraat. Iedereen is ook langs geweest om afscheid te nemen.’’

Dagen aftellen

De laatste week was wel moeilijk voor de familie. ,,Je telt dan de dagen af. Elke dag kwamen we langs en sprak je erover. Maar ze deden er zelf toch ook wel luchtig over. Ze keken ernaar uit. En dat maakte het voor iedereen dragelijk.’’
,,Op de bewuste zaterdagmorgen waren we er allemaal. Mem hield van accordeonmuziek en dansen. We hebben een muziekje opgezet en we hebben nog even gedanst. ‘Dansend het leven uit. Wat is dit toch mooi’, zei ze nog. Ze waren beiden in pyjama. ‘We hoeven ons vandaag niet meer mooi te maken.’ Mem had haar haar met een elastiekje bij elkaar gedaan. Maar dat vond heit toch niet goed. ‘Wim, je moet wel een haarclip in doen’. Dat tekende hen.’’

Niet-natuurlijke dood

Na het overlijden belden de broers de huisartsenpost. De arts die verscheen, kon niet anders dan een niet-natuurlijke dood vaststellen. Daarop begon het proces met politie en justitie te lopen. ,,Maar de zaak was zo duidelijk. Heit had overal rekening mee gehouden. Ook om ons juridische gevolgen te besparen. Om zes uur ’s avonds zijn de lichamen al vrijgegeven.’’
Vandaag worden David en Willemke in Meppel gecremeerd. De advertentie werd gesierd met een gedichtje van David. ,,Wij verlaten nu tevreden dit aardse bestaan, het was onze tijd, wij gaan.’’
Dit artikel van Arend van der Meulen is gepubliceerd in de Leeuwarder Courant
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht