Zorg

Aantal rokers stabiel. Gebruik e-sigaret stijgt.

Een kwart van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookte in 2013. Van de rokers rookte 19% dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage rokers bleef in 2013 stabiel ten opzichte van 2012, maar het gemiddeld aantal sigaretten per dag daalde wel. Het gebruik van e-sigaretten is in vergelijking met 2012 verdrievoudigd, van 1 naar 3 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Continue Onderzoek Rookgewoonten.

roken, sigaret, stoppen met roken, rook vrij, rookvrij

Bron: Flickr/ Conanil

Verschillen

Het percentage (dagelijks) rokers verschilt niet tussen mannen en vrouwen; wel hebben relatief meer vrouwen nooit gerookt (44%) dan mannen (36%). Ook is er een verschil tussen opleidingsniveaus. Hoger opgeleiden roken minder vaak dagelijks (11%) dan lager opgeleiden (24%).

Daling

Sinds 1980 is de prevalentie van roken bij mannen gehalveerd en bij vrouwen met bijna een derde afgenomen. Die daling heeft het afgelopen jaar niet doorgezet. Het percentage van 25% rokers in 2013 verschilt niet statistisch significant van de 26% die in 2012 werd gevonden. Ook in de percentages dagelijks roken, niet dagelijks roken, ex-rokers en nooit gerookt zijn geen verschillen gevonden.

Jongeren

Eerder dit jaar kwam het bericht dat jongeren in de leeftijd 10 tot en met 19 jaar die dagelijks roken is afgenomen van 11% naar 9%.

Percentages

In de leeftijd 25- t/m 34 jaar zijn de meeste rokers met 30 %. Van de 45- t/m 54 jarigen rookt 29%. Het laagste percentage rokers valt onder de 65- t/m 74 jarigen met 16% en 75-plussers met 10%.

Minder sigaretten

Hoewel het percentage rokers in vergelijking met 2012 niet daalde, nam het gemiddeld aantal sigaretten/shagjes per dag voor sigarettenrokers af van 13,9 naar 13,1. Een achtste van de sigarettenrokers rookt dagelijks gemiddeld meer dan 22 sigaretten.

De e-sigaret

In vergelijking met 2012 is het gebruik van e-sigaretten verdrievoudigd van 1 tot 3%. Het toenemende gebruik van de e-sigaret is lastig te duiden. Mogelijk beschouwen rokers het gebruik van de e-sigaret als minder schadelijk dan het roken van een conventionele sigaret, of gebruiken zij de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met roken of om te kunnen roken op plaatsen waar het roken van een gewone sigaret niet is toegestaan. In 2014 worden hierover extra gegevens verzameld.

 Stoppen

Van de Nederlandse rokers van 15 jaar en ouder heeft 65% ooit een serieuze stoppoging ondernomen; dat wil zeggen dat de roker het 24 uur of langer volhield om niet te roken. In het afgelopen jaar ondernam 29% van de (ex-) rokers een serieuze stoppoging, waarbij jongere rokers in de leeftijd van 15-35 jaar het hoogst scoorden (36%). Bij 66% van de stoppogingen werd geen hulpmiddel of hulpmethode gebruikt. Bij de 34% van de stoppogingen met hulpmiddelen, waren nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen het meest populair. Van de huidige rokers is 81% van plan in de toekomst te stoppen, dit is vergelijkbaar met het percentage in 2012.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3352 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht