Zorg

Bloedbesparende maatregelen bij nieuwe knie of heup

Als patiënten een nieuwe knie of heup krijgen, nemen artsen vaak bloedbesparende maatregelen. Daarmee willen ze de kans verkleinen dat door bloedverlies tijdens en na de operatie een bloedtransfusie nodig wordt. Inmiddels is bewezen dat bepaalde bloedbesparende maatregelen niet kosteneffectief zijn bij patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen. Veel Nederlandse artsen passen deze bloedbesparende maatregelen echter wel toe. 

bloedtransfusie, bloed

Foto: NDC Mediagroep/ Carina Twerda

Bloedverlies

Patiënten die een nieuwe heup of knie krijgen, verliezen tijdens en na de operatie veel bloed: gemiddeld 1,5 liter. In een aanzienlijk deel van de gevallen is een bloedtransfusie nodig. Om dat te voorkomen, kunnen artsen bloedbesparende maatregelen treffen. Zo kan een patiënt van tevoren injecties met EPO krijgen, waardoor hij meer rode bloedcellen aanmaakt. Dat maakt het verlies van een grote hoeveelheid bloed minder zorgwekkend. Een andere bloedbesparende maatregel is het tijdens en na de operatie opvangen van bloed dat de patiënt verliest. Na filtering krijgt de patiënt dan zijn eigen bloed weer toegediend via een infuus.

Niet kosteneffectief

Uit eerder onderzoek is gebleken dat beide maatregelen niet kosteneffectief zijn. De EPO-injecties verlagen weliswaar de kans op een bloedtransfusie, maar dit kost 7300 euro per voorkomen bloedtransfusie. Het hergebruik van patiëntenbloed is niet effectief, vooral omdat een te klein deel van het verloren bloed kan worden opgevangen. Veel bloed verspreidt zich bijvoorbeeld in het wondgebied, van waaruit het niet te collecteren valt. Toch worden beide vormen van bloedbesparing nog in veel ziekenhuizen toegepast.

Vragenlijst

Om te achterhalen waarom artsen doorgaan met EPO-injecties en bloedrecycling, stuurde promovenda Veronique Voorn een vragenlijst aan een willekeurige groep orthopeden en anesthesisten in alle Nederlandse ziekenhuizen en orthopedische ZBC’s. Van hen retourneerden 253 artsen de vragenlijst. Belangrijke redenen om door te gaan met bloedbesparende maatregelen waren omgevingsfactoren, zoals het huidige bloedbeleid op de afdeling en de invloed van anderen. Ook speelden zorgen om patiëntveiligheid en om het behoud van de eigen technische vaardigheden, en ontbrak er een financiële prikkel voor deze vorm van kostenbesparing. Daarnaast was een deel van de respondenten niet op de hoogte van de kosten-ineffectiviteit van bloedbesparende maatregelen bij deze operaties.

Bloedtransfusies veilig

Een reden waarom veel ziekenhuizen graag bloedtransfusies willen voorkomen, ook als dat niet kosteneffectief is, is omdat het aantal transfusies meetelt als kwaliteitsindicator. Patiënten zelf staan overigens vaak ook huiverig tegenover bloedtransfusies. “De risico’s zijn in Nederland echter beperkt”, vindt Voorn. “Bloedtransfusies zijn hier zeer veilig.” Daar komt nog bij dat het bloedverlies bij heup- en knie-operaties dankzij betere operatietechnieken afneemt.  “Daarnaast zijn er ook alternatieven om bloedverlies te beperken, bijvoorbeeld door het op temperatuur houden van de patiënt.”

Doen zoals we het deden

De heersende norm is soms moeilijk te doorbreken, zegt Voorn. “Mensen doen iets omdat ze het altijd al zo deden, en omdat het goed zo toch goed gaat? Het is daardoor vaak lastig om nieuwe inzichten in de kliniek te implementeren.” Het onderzoek van Voorn is door ZonMw gefinancierd met juist dat doel: de zorg daadwerkelijk doelmatiger en efficiënter maken, gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Ook het LUMC ziet het als universitair centrum als zijn taak om onderzoek te doen naar betere, doelmatige zorg en de kennis die daarbij verworven breed te delen binnen de gezondheidszorg. Voorn wordt begeleid door implementatie-fellow dr. Leti van Bodegom-Vos (LUMC). In een vervolgstudie onderzoekt Voorn door middel van eenrandomized-controlled trial (RTC) onder 21 ziekenhuizen hoe artsen het best beïnvloed kunnen worden om te stoppen met deze bloedbesparende maatregelen.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3347 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht