Zorg

Mensen krijgen wat ze verdienen? Slachtoffer krijgt vaak de schuld

Wanneer iemand onschuldig slachtoffer wordt van een aanrijding of ander onheil, zijn we vol begrip en medeleven. Dat zou je denken. Maar uit onderzoek van Michèlle Bal blijkt dat we juist vaak hard, negatief en zelfs veroordelend reageren. ,,Daarmee lijkt het onheil dat iemand is overkomen ‘verdiend’. Dat houdt ons geloof in een rechtvaardige wereld intact.’’

Foto: NDC Mediagroep

Foto: NDC Mediagroep

Harde reacties

Mensen die onschuldig slachtoffer zijn van een misdrijf, een verkeersongeval of iets anders vervelends, kunnen rekenen op negatieve, harde en veroordelende reacties. Hoe dichter het onrecht bij onszelf komt, hoe negatiever we op een slachtoffer reageren. Dit blijkt uit onderzoek van sociaalwetenschapper Michèlle Bal, die onlangs promoveerde. Ze was benieuwd waarom mensen vaak negatief reageren op iemand die onschuldig slachtoffer wordt. Ook wilde ze weten hoe die negatieve reacties zouden kunnen worden omgezet in positieve.

Confronterend

Hoe meer je op het slachtoffer lijkt – vanwege leeftijd, sociale groep, beroep of achtergrond – hoe bedreigender het is als hem of haar iets overkomt, zegt Bal. ,,Ben je zelf student, dan vind je een bericht over een andere student die onschuldig slachtoffer is, bedreigender dan wanneer het bijvoorbeeld zou gaan om een professor.” Best vreemd, vindt ze. “Want je zou verwachten: hoe ‘bekender’ iemand is, hoe meer je met hem meeleeft. In werkelijkheid vinden we het juist meer confronterend, dus reageren we negatiever. Ook al heb je geen persoonlijke band, dan komt zo’n gebeurtenis met iemand uit een herkenbare sociale kring toch wel erg dichtbij. Door negatief op het slachtoffer te reageren schuif je het voorval van je af.”

Schuld geven

Gaat het om een geliefde, familielid of een andere naaste, dan werkt het volgens Bal anders. ,,Ook hier is een spontane reactie: ik wil niet dat dit gebeurt. Dus je neigt ertoe om ook je naaste tóch de schuld te geven van wat is gebeurd. Maar doordat je meer bezig bent met het lot van het slachtoffer, reageer je – vanwege de persoonlijke band – steunend en meelevend.”
Bal, docent bij de vakgroep Criminologie van de Universiteit Leiden, keek ervan op dat mensen kennelijk liever een slachtoffer de schuld geven dan dat ze iemand op zo’n moment helpen. ,,Iemand helpen is immers ook een manier om de wereld rechtvaardiger te maken, maar iemand nawijzen is makkelijker. Mijn onderzoek laat zien dat mensen dat doen, ook al verwacht je dat niet.’’

Rechtvaardige wereld

De onderzoeker heeft wel een verklaring waarom mensen zo reageren op onschuldige slachtoffers. Iedereen wil graag geloven dat we in een rechtvaardige wereld leven. Daarin krijgen mensen wat ze verdienen en horen onschuldigen niet de dupe te worden van onrecht. ,,Wanneer we daarmee wel worden geconfronteerd, dan tast dat ons geloof in een rechtvaardige wereld aan. Die kloof tussen wat we geloven en wat we meemaken zorgt voor een negatieve reactie. Door te zeggen ‘had je maar niet …’, lijkt het onrecht dat iemand is aangedaan ‘verdiend’. Dat houdt ons geloof in een rechtvaardige wereld intact.’’

Onzekerheid

Dit geloof is volgens de onderzoeker nodig, omdat we op de toekomst zijn gericht. ,,Neem een promotieonderzoek, dat al snel vier jaar duurt. Je weet bij de start niet of je de eindstreep haalt. Dat geeft onzekerheid. We denken dat het lukt als we maar hard genoeg ons best doen. Zo kunnen we ons richten op de toekomst. Anders zouden we alleen van dag tot dag kunnen leven.”

Slachtoffer verkrachting

Bal keek voor haar onderzoek naar de reacties op mensen die – zogenaamd – onschuldig slachtoffer waren van een misdrijf (verkrachting), een verkeersongeval (aangereden fietser, automobilist reed door) en van een besmetting met het HIV-virus. Zij deed onder meer verschillende computerexperimenten bij circa duizend deelnemers.

Slachtoffer

Een groep moest zich bijvoorbeeld richten op een situatie of gesprek met een ander persoon, een andere groep moest zich focussen op zichzelf. Beide groepen gaven een korte beschrijving van deze situatie. Vervolgens lazen zij een verzonnen krantenbericht over ‘student Thomas’ die op de fiets werd aangereden en door de dader hulpeloos werd achtergelaten. Aansluitend gaven zij antwoord op de vraag hoeveel Thomas volgens hen voor het ongeluk had gedronken. ,,Deelnemers die de opdracht hadden gekregen zich op zichzelf te richten, dachten dat de student meer had gedronken dan de groep die zich op een ander moest richten. Denken dat hij dronken was is een indirecte manier van hem de schuld geven. Zij vonden vaker dat Thomas schuldig was aan zijn ongeluk.’’

Positiever reageren

Positiever en aardiger reageren op onschuldige slachtoffers is volgens Bal goed te doen. Bijvoorbeeld door je meer te richten op de persoon die iets is overkomen dan op het onheil zelf. ,,En door het spontane gevoel van afkeer te onderdrukken. Dat is best lastig. Daarvoor is het belangrijk dat je je ervan bewust wordt dat je een onschuldig slachtoffer – vaak onbewust – met de vinger nawijst. Vooral de hulpverlening en rechtspraak, die dagelijks met slachtoffers te maken hebben, moeten daarop bedacht zijn.’’

Neiging om slachtoffer te mijden

Het onderzoek van dr. Michèlle Bal toont ook aan dat mensen de neiging hebben om een slachtoffer te mijden. Komt dit doordat ze niet met ‘losers’ willen worden geassocieerd? Is dat misschien een oerinstinct, vergelijkbaar met het achterlaten van een gewond dier uit de kudde om zelf te kunnen vluchten en overleven? ,,Het lijkt me eerder dat het komt doordat we op zeker moment in groepen zijn gaan leven en van elkaar afhankelijk werden’’, zegt Bal.

Mensen krijgen war ze verdienen?

,,Samen hebben we allerlei culturele regels afgesproken. Eén daarvan is: ‘mensen krijgen wat ze verdienen’. We willen het liefst zo snel mogelijk af van het idee dat dit niet zo zou zijn. Daarvan worden we onzeker en angstig. De makkelijkste manier om van dat gevoel af te komen is het slachtoffer met de vinger nawijzen: eigen schuld! Slachtofferschap tast het idee van maakbaarheid aan. Uit mijn onderzoek blijkt dat hoe meer we bezig zijn met langetermijndoelen, hoe bedreigender het idee dat we niet altijd krijgen wat we verdienen. Zo wordt ook een confrontatie met een onschuldig slachtoffer bedreigend.’’

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in Dagblad van het Noorden

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht