Zorg

Dementie. Praktische tips over antipsychotica

,,Antipsychotica moeten nooit de eerste keus zijn voor behandeling van onbegrepen gedrag bij dementie. Eerst moeten andere opties voor behandeling uitgeprobeerd of op zijn minst in overweging genomen worden. Belangrijk is om op een goede manier te reageren op het gedrag van mensen met dementie. En áls antipsychotica moeten worden voorgeschreven, dan alleen voor een korte periode”, vindt Alzheimer Nederland.

Foto: Danielle van der Heide

Foto: Danielle van der Heide

Antipsychotica worden te veel en te lang gebruikt voor de behandeling van ‘onbegrepen gedrag’ bij mensen met dementie, zoals agressie, angst, rusteloosheid en dwaalgedrag.

Uitzending Tros Radar

Tros Radar heeft in de uitzending van maandag 26 mei 2014 uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van antipsychotica bij dementie. Directeur Gea Broekema-Procházka van Alzheimer Nederland legde in deze uitzending uit dat er vaak alternatieven te vinden zijn voor het gebruik van antipsychotica.

Veel misverstanden

Over het gebruik van antipsychotica als haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa) en risperidon (Risperdal) bestaan nog veel misverstanden, zelfs bij professionele hulpverleners.

Deze geneesmiddelen hebben vaak ernstige bijwerkingen. Ook moeten ze zo kort mogelijk (enkele weken) gebruikt worden. Het effect van antipsychotica neemt af bij langer gebruik. De termijn voor het gebruik van deze medicijnen is daarom maximaal twaalf weken.

De praktijk is anders

In de praktijk worden de antipsychotica echter veel langer gebruikt. Een derde van de mensen met dementie die het voorgeschreven kregen gebruikte twee jaar of langer een antipsychoticum. Dat mag alleen bij de diagnose schizofrenie of depressie, en niet bij dementie met onbegrepen gedrag.

Wat kunt u doen?

Maak gebruik van uw recht als mantelzorger om geïnformeerd te worden over de antipsychotica die uw naaste met dementie krijgt voorgeschreven. Overleg met de arts of alle alternatieven voor het gebruik van antipsychotica zijn overwogen.

Aandachtspunten antipsychotica:

1. Zijn de oorzaken van het onbegrepen gedrag onderzocht?

2. Zijn alternatieven voor antipsychotica overwogen?

3. Zijn de risico’s besproken en afgewogen?

4. Wordt het gebruik en het effect van antipsychotica geëvalueerd?

5. Volgt na twaalf weken antipsychoticagebruik doorverwijzing of externe consultatie?

Bijwerkingen en risico’s

Antipsychotica zijn zware medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van onder  andere schizofrenie. Ze worden ook veel gebruikt voor de behandeling van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. De medicijnen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling  maar hebben ook bijwerkingen: sufheid of slaperigheid, spierstijfheid of parkinsonisme  (moeizamer lopen, praten, kauwen, slikken en verhoogd risico op vallen). Daarnaast bestaat er een gering maar niet verwaarloosbaar risico op beroerte, longontsteking of overlijden.

Onderzoek naar de oorzaken van onbegrepen gedrag

 1. Zijn er medische redenen te vinden en is dit ook recent onderzocht? Voorbeeld: Een niet vastgestelde blaasontsteking of ander infectie kan voor onrust, dwaalgedrag of agressie zorgen.
 2. Heeft deze persoon last van pijn? Bij dementie komt niet-lichamelijke pijn vaak voor, als gevolg van beschadiging van de zenuwbanen. Pijnlijke gebitsproblemen komen vaak voor.
 3. Hebben er veranderingen plaatsgevonden in de leefomgeving? Door bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere afdeling of wisselingen van personeel of medebewoners kan probleemgedrag (tijdelijk) toenemen.
 4. Is de zorg goed op de persoon afgestemd? Dementie is een ziekte die de geestelijke en lichamelijke vermogens vermindert. Maar ieder mens met dementie heeft persoonlijke voorkeuren en behoeftes. Informeer daarom zorgverleners over: Werk, hobby’s, familie en voorkeuren van de persoon met dementie. Dit maakt  het makkelijker een gesprek aan te knopen en passende activiteiten te vinden.
 5. Onderwerpen waarover deze persoon zich zorgen maakt en wat bij hem of haar tot boosheid of bezorgdheid leidt.
 6. Wat deze persoon weer rustig of kalm maakt. Is dat afleiden, troosten, even rustig praten of iets anders?
 7. Uw indrukken en kennis van deze persoon die de zorgverlener kunnen helpen een goed zorgplan op te stellen.

Alternatieven voor antipsychotica proberen of overwegen

 • Reageren op onbegrepen gedrag. Onbegrepen gedrag kan afgeleid worden met een vertrouwde ontspannende activiteit, zoals een warm bad of muziek luisteren. Bij mensen met dementie die in een andere belevingswereld zitten is het belangrijk om hun gevoel serieus te nemen. Hen geruststellen en afleiden werkt doorgaans beter dan waandenkbeelden te ontkennen.
 • Dagelijks één-op-één aandacht, zoals een gesprek of een activiteit met een ervaren zorgverlener, kan onbegrepen gedrag verminderen.
 • Stemming beïnvloeden. De omgeving kan te druk of juist te rustig zijn, waardoor over- of onderprikkeling ontstaat. Goede verlichting is belangrijk voor de biologische klok en kan ook invloed hebben op de stemming van mensen met dementie. Ook goed en op tijd eten en voldoende lichaamsbeweging kunnen van positieve invloed zijn.
 • Antipsychotica als laatste optie.Pas wanneer alle andere opties zijn uitgeprobeerd of overwogen, kan een arts antipsychotica voorschrijven.

De risico’s bespreken en afwegen

Het gebruik van antipsychotica kan dementiesymptomen verergeren en lijkt de kans op beroerte, longontsteking of overlijden te vergroten. Zijn deze risico’s met u besproken en is  er een afweging gemaakt tussen de voordelen van deze medicatie en de bijwerkingen nu en  mogelijk in de toekomst?

Het gebruik van antipsychotica evalueren

 • Antipsychotica werken bij lang niet iedereen met dementie. Het effect van de behandeling moet binnen zes tot twaalf weken worden geëvalueerd
 • Heroverweging bij het optreden van bijwerkingen. Maak in het geval van bijwerkingen de afweging: Wegen de bijwerkingen op tegen de eventuele positieve effecten?
 • Het effect van antipsychotica neemt af gedurende langer gebruik.  Mede daarom wordt gebruik ervan na twaalf weken gestaakt. Dat is ook een moment om opnieuw te kijken of het onbegrepen gedrag kan worden voorkomen of verminderd.

Doorverwijzing of externe consultatie na twaalf weken antipsychoticagebruik

Is de persoon met dementie na 12 weken antipsychoticagebruik doorverwezen naar een specialist of extern consult? Zijn alternatieven voor antipsychotica met bijvoorbeeld een geriater, neuroloog of psychiater besproken? Het gebruik van antipsychotica mag nooit routinematig verlengd worden! Alleen in extreme gevallen is het gebruik van antipsychotica langer dan 12 weken in het beste belang voor de patiënt.

 

Bron: Alzheimer Nederland

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht