Wijzigingen basispakket per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren. Minister Schippers heeft tevens besloten om een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen aan te wijzen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating.

medicijnen, geld, pillen, zorg,

Voorwaardelijke toelating

Minister Schippers heeft vijf medische behandelingen en twee geneesmiddelen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen innovatieve vormen van zorg de kans hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit in de praktijk te bewijzen. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten. Deze beslissing wordt genomen op basis van verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en afspraken die veldpartijen maken met het Zorginstituut. Dit kan dus betekenen dat een of meer van deze kandidaten uiteindelijk afvalt en niet voorwaardelijk wordt toegelaten.

Het gaat om de volgende behandelingen:

 • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie
 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ bij patiënten met huidkanker
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium

En de volgende geneesmiddelen:

 • Fampyra (extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose)
 • Benlysta (intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE)

Overhevelingen AWBZ

Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt het basispakket per 1 januari 2015 uitgebreid met:

 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg;
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf;
 • Het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz – maakt al onderdeel uit van het basispakket.

Dit betekent dat zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de levering van deze zorg.

Geriatrische revalidatiezorg

Op dit moment heeft een patiënt alleen recht op vergoeding van geriatrische revalidatiezorg wanneer deze direct aansluitend op een ziekenhuisopname wordt gestart. In de praktijk is er een kleine groep cliënten die geïndiceerd is voor geriatrische revalidatie, aansluitend op een ziekenhuisverblijf, maar daarvan afziet, ondanks goede voorlichting tijdens het ziekenhuisverblijf. Eenmaal thuis blijkt zo’n cliënt soms binnen enkele dagen spijt te krijgen en toch gebruik te willen maken van de voor de cliënt noodzakelijke, geïndiceerde geriatrische revalidatie. Om dit mogelijk te maken wordt geregeld dat de geriatrische revalidatie niet langer direct, maar binnen een week moet aansluiten op het ziekenhuisverblijf.

Prenatale testen

Vanaf april 2014 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) toegestaan in Nederland. Minister Schippers heeft aangegeven de NIPT van april tot en met december 2014 via een subsidieregeling te vergoeden en deze vanaf 2015 in het basispakket op te nemen. Dit leidt per 1 januari 2015 tot de volgende wijzigingen in het basispakket:

 • Om aanspraak te maken op vergoeding van vervolgdiagnostiek (invasieve diagnostiek en/of de NIPT) moeten zwangere vrouwen van alle leeftijden (met uitzondering van vrouwen met een ‘medische indicatie’) eerst een combinatietest hebben ondergaan, waarvan de uitslag ‘positief’ is;
 • Alle zwangere vrouwen die een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is, krijgen aanspraak op vergoeding van de NIPT;
 • De combinatietest komt voor alle vrouwen (met uitzondering van vrouwen met een ‘medische indicatie’) voor eigen rekening.

Bij vrouwen met een ‘medische indicatie’ gaat het om vrouwen die vanwege hun medische geschiedenis een verhoogd risico hebben op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau.

Reiskosten van donoren

Een donor bij leven krijgt recht op vergoeding van de reiskosten ten laste van zijn eigen zorgverzekering in plaats van ten laste van de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

About Redactie

Gezondheid & Co is een co-productie van de redactie van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep.

Waar denk jij aan na het lezen van dit artikel?


BIJLAGEN#26-11-2015#BDZ#1#GEZ8#Q4224#25-11-2015 074946

Bijna blinde Geert de Breucker laat zich niet stoppen

Geert de Breucker is gepromoveerd op het spijkerschrift. Dat hij ooit ‘doctor in … [Lees verder...]

MDY_Modulair

Meer bewegen is beter concentreren op school

Jongeren die regelmatig voldoende bewegen, kunnen zich beter concentreren op school en presteren  beter op taken die aandacht en concentratie … Lees meer ...

Astma

Piepend ademen niet altijd astma

Met een zalfje astma voorkomen? Wie weet kan het in de toekomst, zegt kinderlongarts professor Gerard Koppelman van het UMC Groningen. De hoogleraar … Lees meer ...

belastingteruggave chronisch zieken

Belastingteruggave chronisch zieken en gehandicapten. Zorgkosten terugvragen van belastingdienst

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen.  Die kosten zijn voor … Lees meer ...

Politie wil actie tegen hoog ziekteverzuim

In 2015 zat gemiddeld 7 procent van al het politiepersoneel ziek thuis. Dat blijkt uit cijfers van de centrale ondernemingsraad van de politie. … Lees meer ...

scheren

Mannen scheren steeds vaker hun schaamhaar of borsthaar

Mannen scheren steeds vaker hun schaamhaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Om onderzoeksbureau iVOX. Zij lieten in opdracht van Wilkinson Sword een … Lees meer ...

zwangerschapsvergiftiging

Krijgen van kind mooiste gebeurtenis? Na de bevalling uit balans

Voor veel mensen is het krijgen van een kind de mooiste gebeurtenis in hun leven. Dat die verandering het ook knap lastig kan maken om nog te … Lees meer ...

ouderen en boodschappen

Ouder worden. Hoe blijf ik langer zelfstandig en gezond?

Dagelijks worden in Nederland 65+ers behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis omdat ze een valongeluk hebben gehad. Zo’n letsels … Lees meer ...

2016-06-01 13:16:45 ILLUSTRATIE - Een portemonnee met geld. Het CBS heeft berekend dat het leven in vergelijking met twintig jaar terug ongeveer 45 procent duurder is geworden. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Ouderen maken zich vaak druk om geld

Zo'n 80 procent van de ouderen heeft geldzorgen. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig zorgen, blijkt uit een enquête van seniorenorganisatie … Lees meer ...

Als je haar maar oranje is

Goed nieuws voor mensen met een allergie voor haarverf

Mensen met een allergie voor PPD (P-phenylenediamine), een chemische stof die in ruime mate wordt toegepast in haarverf, kunnen binnenkort misschien … Lees meer ...

Onderzoek in MCL naar slijtvastere heupprothese

Een aantal patiënten die in het MCL een nieuwe heup krijgen, hebben de kans mee te doen met een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe … Lees meer ...

Tag description
%d bloggers liken dit: