Wijzigingen basispakket per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren. Minister Schippers heeft tevens besloten om een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen aan te wijzen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating.

medicijnen, geld, pillen, zorg,

Voorwaardelijke toelating

Minister Schippers heeft vijf medische behandelingen en twee geneesmiddelen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen innovatieve vormen van zorg de kans hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit in de praktijk te bewijzen. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten. Deze beslissing wordt genomen op basis van verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en afspraken die veldpartijen maken met het Zorginstituut. Dit kan dus betekenen dat een of meer van deze kandidaten uiteindelijk afvalt en niet voorwaardelijk wordt toegelaten.

Het gaat om de volgende behandelingen:

 • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie
 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ bij patiënten met huidkanker
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium

En de volgende geneesmiddelen:

 • Fampyra (extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose)
 • Benlysta (intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE)

Overhevelingen AWBZ

Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt het basispakket per 1 januari 2015 uitgebreid met:

 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg;
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf;
 • Het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz – maakt al onderdeel uit van het basispakket.

Dit betekent dat zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de levering van deze zorg.

Geriatrische revalidatiezorg

Op dit moment heeft een patiënt alleen recht op vergoeding van geriatrische revalidatiezorg wanneer deze direct aansluitend op een ziekenhuisopname wordt gestart. In de praktijk is er een kleine groep cliënten die geïndiceerd is voor geriatrische revalidatie, aansluitend op een ziekenhuisverblijf, maar daarvan afziet, ondanks goede voorlichting tijdens het ziekenhuisverblijf. Eenmaal thuis blijkt zo’n cliënt soms binnen enkele dagen spijt te krijgen en toch gebruik te willen maken van de voor de cliënt noodzakelijke, geïndiceerde geriatrische revalidatie. Om dit mogelijk te maken wordt geregeld dat de geriatrische revalidatie niet langer direct, maar binnen een week moet aansluiten op het ziekenhuisverblijf.

Prenatale testen

Vanaf april 2014 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) toegestaan in Nederland. Minister Schippers heeft aangegeven de NIPT van april tot en met december 2014 via een subsidieregeling te vergoeden en deze vanaf 2015 in het basispakket op te nemen. Dit leidt per 1 januari 2015 tot de volgende wijzigingen in het basispakket:

 • Om aanspraak te maken op vergoeding van vervolgdiagnostiek (invasieve diagnostiek en/of de NIPT) moeten zwangere vrouwen van alle leeftijden (met uitzondering van vrouwen met een ‘medische indicatie’) eerst een combinatietest hebben ondergaan, waarvan de uitslag ‘positief’ is;
 • Alle zwangere vrouwen die een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is, krijgen aanspraak op vergoeding van de NIPT;
 • De combinatietest komt voor alle vrouwen (met uitzondering van vrouwen met een ‘medische indicatie’) voor eigen rekening.

Bij vrouwen met een ‘medische indicatie’ gaat het om vrouwen die vanwege hun medische geschiedenis een verhoogd risico hebben op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau.

Reiskosten van donoren

Een donor bij leven krijgt recht op vergoeding van de reiskosten ten laste van zijn eigen zorgverzekering in plaats van ten laste van de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

About Redactie

Gezondheid & Co is een co-productie van de redactie van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep.

Waar denk jij aan na het lezen van dit artikel?


BIJLAGEN#29-10-2015#BDZ#1#GEZ6#Q4224#27-10-2015 165901

Mooi mens. Met boxershorts verandert ze levens

Een paar jaar geleden maakte Jolijn Creutzberg voor de grap een boxershort van … [Lees verder...]

gezond, quinoa, salade,

Mexicaanse quinoa schotel

Een heerlijk diner geïnspireerd uit de Mexicaanse keuken met 'superfood' quinoa.  … Lees meer ...

Liever naar de huisarts voor kleine ingreep

Voor een kleine ingreep gaan veel patiënten liever naar de huisarts dan naar een specialist. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie … Lees meer ...

Naomi

Overlevers: Naomi haar ouders waren verslaafd

“Hoe ik overleef? Door altijd bezig te zijn, dan hoef ik niet na te denken. Ik wil ook vooral niet hetzelfde worden als mijn ouders, in niets. Ik wil … Lees meer ...

VUmc; Gevel ziekenhuis

Super-microscoop in VUmc brengt diepste van levende cel in beeld

Hoe vernietig je een kankercel? Hoe herstellen hartspiercellen zich? Hoe groeit een hersencel? Vandaag installeert VUmc de meest geavanceerde … Lees meer ...

bloedverdunner

Slikker bloedverdunner gevolgd. Nieuwe antistollingspil handig maar kans op maagbloedingen

Bloedverdunners zijn een van de meeste gebruikte medicijnen. Vooral veel ouderen slikken de witte pilletjes met namen als sintrom of marcoumar de rest … Lees meer ...

dementeren, dementie, alzheimer

Hormonen uit lichaamsvet werken Alzheimer in de hand

Wie op middelbare leeftijd te dik is, loopt drie keer zoveel risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer als een gezonde leeftijdsgenoot. … Lees meer ...

Foto: Myrte Venema

Die rare hersens van mij – Column Mariëlle de Vries

Nu ik op een andere manier met eten omga, merk ik hoe moeilijk het is om van een eetstoornis af te komen. Waarom het al die keren in het verleden niet … Lees meer ...

illu tbv bijlage

Superresistente bacterie duikt op in VS

Een zieke vrouw in de Verenigde Staten is geïnfecteerd met een bacterie die ongevoelig is voor alle bekende vormen van antibiotica. Experts van … Lees meer ...

Marihuana

Werkt wiet-olie bij ALS?

De werkzaamheid van cannabis bij de bestrijding van spasticiteit, pijn, speekselvloed en andere symptomen bij ALS is vooralsnog onbewezen. Wat weten … Lees meer ...

Logopedie

Naar de logopedist. Logopedie biedt hulp bij communicatie-, slik- en kauwproblemen

Moeite met spreken, woorden niet meer kunnen vinden, problemen met eten of drinken, een slechter gehoor: het zijn veelgehoorde problemen bij mensen … Lees meer ...

Tag description
%d bloggers liken dit: