Zorg

Friesland als bakermat van zorg nieuwe stijl

Friesland moet de komende vier jaar de bakermat worden van een heel nieuw, beter en goedkoper zorgsysteem dan het huidige. In het project Broedplaats Fryslân worden bestaande projecten op het gebied van zorgvernieuwingen aan elkaar gekoppeld en aangevuld met nieuwe. ,,We willen van alles uitproberen en op basis van die ervaringen komen tot praktische antwoorden en oplossingen’’, vertelt projectleider Klaus Boonstra.

Zorg, verpleegkundige, ziekenhuis

Foto: Leeuwarder Courant/ Jan de Vries

Dat de huidige zorg bijna uit haar voegen knapt door alsmaar stijgende kosten en de toename van ouderen en chronisch zieken is bekend. Ook is al lang duidelijk dat deze groep zo lang mogelijk thuis blijft wonen, met hulp van mantelzorg en online hulp.

Blauwdrukken

,,Er zijn veel blauwdrukken, visies en dergelijke, maar wij willen verder gaan. We willen echt weten wat kan en niet kan.’’ Daar is veel praktisch onderzoek voor nodig.

Nuon-gelden

Boonstra, die vroeger directeur was van de Friese zorg-en onderwijskoepelorganisatie Venturaplus en sinds februari naast zijn projectleiderschap ook directeur is van het landelijk College Zorgopleidingen (CZO), heeft het ambitieuze plan bij de provincie Fryslân ingediend, in de hoop dat die het met beschikbare Nuon-gelden financiert.
Boonstra heeft in totaal €8 miljoen nodig om alle bestaande Friese projecten en experimenten aan elkaar te koppelen, goed te onderzoeken in de praktijk en dan veranderingen door te voeren.

Breed gedragen in de zorg

Per jaar verwacht hij €2 miljoen nodig te hebben. Zijn plan wordt breed gedragen in de zorg. Belangrijke spelers als De Friesland Zorgverzekeraar, de ziekenhuizen, Bureau Jeugdzorg, GGZ Friesland en andere Friese zorgaanbieders steunen het. Ook Zorgbelang Fryslân (de patiëntenbelangenorganisatie) juicht het toe.
Officieel ligt er nog geen financieringsverzoek bij de provincie, zo reageert woordvoerder Jan Arendz. Wel zijn er gesprekken gaande over de vraag op welke onderdelen de provincie het project mogelijk financieel kan steunen. Zeker is dat niet het hele bedrag beschikbaar wordt gesteld. ,,Want het is wel heel veel geld’’, aldus Arendz.

Technologische vernieuwingen

Boonstra zoekt behalve steun voor het project ook aanvullende geldbronnen voor technologische vernieuwingen, waarmee hij wil experimenteren. Zo wil hij een Fries dorp ‘verelektroniseren’: alle nieuwste technologische snufjes (domotica, red.) komen er, om te onderzoeken of ze goed werken. ,,Technologie wordt steeds belangrijker, misschien wel belangrijker dan we nu nog beseffen. Om alvast een kijkje in die toekomst te krijgen, willen we nu alvast verkennen hoe het werkt.’’

Friesland als proeftuin

Het overzichtelijke Friesland leent zich goed als proeftuin, aldus de projectleider. In de Friese zorg wordt al veel samengewerkt, bovendien spelen er al grote vernieuwingen. Een daarvan is Friesland Voorop: onder regie van De Friesland Zorgverzekeraar komt er een herschikking van de zorg. Die wordt in de nabije toekomst dichter bij de mensen thuis geleverd, ziekenhuizen gaan zich meer specialiseren.

Vergrijzing

De bevindingen zijn niet alleen landelijk interessant, Friesland heeft er zelf ook belang bij, aldus Boonstra. De vergrijzing slaat hier harder toe dan elders, de werkloosheid is hoger dan het landelijke gemiddelde, de krimp speelt een grote rol in met name Noordoost-Friesland. Ook trekken hoogopgeleiden weg uit vooral het noorden van de provincie.
Boonstra wil bij de gehele projectuitvoering gebruikmaken van Friese organisaties en bureaus. Hij wil de Friezen zelf betrekken bij de plannenmakerij, waar de professionele zorg op moet aansluiten.

Broedplaats

Broedplaats Fryslân is er gekomen om een betere beroepen-en opleidingsstructuur te ontwikkelen in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. Dat college richtte de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen op. Die heeft op haar beurt drie proefgebieden aangewezen. Behalve Friesland zijn dat Amsterdam en Rotterdam. De Friese is echter de grootste.

Dit verhaal van Gerrie Riemersma is eerder gepubliceerd in de Leeuwarder Courant 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht