Zorg

Overbelasting dreigt voor mantelzorgers dementie

Mantelzorgers van mensen met dementie zijn onverminderd zwaar belast. Gemeentes worden komend jaar verantwoordelijk voor hun ondersteuning, maar veel mantelzorgers weten de weg naar het gemeentelijke Wmo-loket nog niet te vinden.

mantelzorg

Foto: NDC Mediagroep/Dvhn

De belasting van mantelzorgers is in 2013 nog even hoog als in 2011, zo blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Zwaar belast

Vier op de tien mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich ‘tamelijk zwaar belast’, en ruim één op de tien voelt zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’. Veel mantelzorgers hebben het gevoel er alleen voor te staan, ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los.

Thuiswonen

Het maakt wel uit of de naaste met dementie thuis woont of is opgenomen in een instelling. Mantelzorgers van mensen die thuis wonen verwachten de zorg minder lang vol te kunnen houden. In het algemeen voelen mantelzorgers zich het meest gesteund door de casemanager dementie.

WMO. Wet maatschappelijke ondersteuning

Het kabinetsbeleid is erop gericht dat iedereen – ook mensen met dementie – zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten krijgen budget en de verantwoordelijkheid om dit te faciliteren, door onder meer dagopvang en dagactiviteiten – het budget is wel kleiner dan voorheen via de AWBZ beschikbaar was. De helft van de mantelzorgers blijkt behoefte te hebben aan ondersteuning via de gemeente. Een derde is echter nog onbekend met het Wmo-loket van de gemeente waar ze informatie kunnen krijgen over voorzieningen en ondersteuning die gefinancierd worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dagactiviteiten

Mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie blijken vooral behoefte te hebben aan dagactiviteiten of dagopvang voor hun naaste met dementie, met activiteiten zoals wandelen, spelletjes doen of wat creatiever zoals het maken van kaarten, handwerken of schilderen. Dingen die mensen met dementie herkennen en nog kunnen. NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: “Zulke dagactiviteiten voor mensen met dementie zijn ook van belang voor de mantelzorger, omdat deze dan even op adem kan komen.

Veel mantelzorgers zijn nu zwaar belast, het zijn vaak partners die zelf ook al op leeftijd zijn. Daarom is het belangrijk dat medewerkers van het Wmo-loket, casemanagers, wijkverpleegkundigen of huisartsen, er ook alert op zijn of er nog hulp in te schakelen is in het bredere sociale netwerk. Denk bijvoorbeeld aan gezonde ouderen in de buurt, buren of vrienden.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht