Zorg

Groepsconsult kan kwaliteit van leven van patiënten met spierziekte verbeteren

 Rolstoel, spierziekte

“Met de vergrijzing neemt ook de vraag naar neurologen toe. Daarnaast blijven de kosten van de gezondheidszorg nog altijd stijgen, dus moeten we naar efficiënte en effectieve oplossingen kijken”, zegt promovendus Femke Seesing van de afdeling Neurologie. Groepsconsulten zouden volgens haar zo’n oplossing kunnen zijn.

Samen of alleen

Seesing en haar collega’s deden hun onderzoek bij 272 patiënten met een spierziekte zoals myotone dystrofie, facioscapulohumerale spierdystrofie, en inclusion body myositis. De helft kreeg hun jaarlijkse afspraak bij de neuroloog in de vorm van een groepsconsult, de andere helft kreeg een individueel gesprek. Bij het groepsgesprek zagen vijf tot acht mensen met dezelfde spierziekte 1,5 tot 2 uur hun arts. De individuele gesprekken duurden 20 tot 30 minuten. Een week, drie maanden en zes maanden na de afspraak vulden de deelnemers een vragenlijst in die hun kwaliteit van leven onderzocht. Daarnaast werd er naar hun ervaringen met het consult gevraagd.

Meer zelfvertrouwen

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers aan de groepsconsulten gemiddeld hoger scoorden op de ‘kwaliteit van leven test’ dan de deelnemers die een individueel gesprek hadden. Seesing: “In een groepsconsult krijgen deelnemers individuele aandacht, maar leren ze ook van elkaar. Patiënten geven aan meer zelfvertrouwen door de gesprekken te krijgen doordat ze bijvoorbeeld informatie aan een ander kunnen geven.” Ook stellen andere deelnemers vragen waar niet iedereen zelf op was gekomen. Als nadeel noemen sommige patiënten dat ze niet graag in contact komen met patiënten die er nog erger aan toe zijn, omdat ze niet willen weten wat hen te wachten staat.

Even wennen

De tevredenheid over de groepsgesprekken, waar ook naar werd gevraagd, was opvallend genoeg iets lager dan bij de individuele gesprekken. Neuroloog Baziel van Engelen die het onderzoek naar de groepsconsulten samen met Gert Jan van der Wilt begeleidde en samen met collega neuroloog Gea Drost uitvoerde, verwacht dat dit verandert: “Uit eerder onderzoek waarin meerdere groepsconsulten werden bekeken, blijkt dat de tevredenheid over de consulten (na enige tijd) toeneemt. Veel patiënten moeten wennen aan deze medische consultvorm.”

Nieuwe ideeën

Seesing is erg positief over de groepsconsulten. “Verder onderzoek moet uitwijzen welke patiënten hier wel en welke hier niet voor open staan. We zouden de gezamenlijke consulten aan kunnen bieden ter afwisseling met de individuele gesprekken. Artsen, zo bleek bij het onderzoek, krijgen er veel energie van, en doen nieuwe onderzoeksideeën op.  Bovendien kan het zeer kosteneffectief zijn om meerdere patiënten tegelijkertijd te zien.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht