Zorg

Teek wordt de oorlog verklaard. Onderzoek naar tekenvaccin

Onderzoekers willen de toenemende overlast bestrijden van teken die besmet zijn met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Lokschapen en een antitekenvaccin kunnen mogelijk soelaas bieden.

teek, teken, tekenbeet,

Tekenbeten en ziekte van Lyme

Je leest en hoort er tegenwoordig vaak over: tekenbeten die de gevreesde ziekte van Lyme veroorzaken. In 2010 werd het aantal tekenbeten in ons land geschat op 1,1 miljoen. 22.000 mensen kregen dat jaar de kenmerkende rode kring die duidt op een infectie met de Borreliabacterie, de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Slechts een klein deel kreeg daadwerkelijk klachten, die met antibiotica overigens goed te behandelen zijn.

Borrelia burgdorferi

Besmetting met de bacterie Borrelia burgdorferi is volgens Hein Sprong van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen nieuw fenomeen. Honderd jaar geleden waren er ook al beschrijvingen van ringen op de huid, de erythema migrans (EM). Dat het aantal besmettingen toeneemt, komt volgens Sprong onder meer door de manier waarop wij tegenwoordig de natuur onderhouden.

Verandering in bos

De functie van bossen is langzamerhand veranderd van productiebos met voornamelijk naaldbomen, naar loofbos en gemend bos om in te recreëren. Teken komen in eikenbossen vaker voor dan in homogene naaldbossen. “Vroeger werden bossen veel meer opgeruimd, zodat je er doorheen kon kijken, tegenwoordig hebben bossen een stevige onderlaag, die ideaal is voor teken.”

Temperatuur heeft invloed

Het areaal waar teken kunnen voorkomen is de afgelopen jaren twintig procent gegroeid. Ook het aantal reeën en knaagdieren die als gastheer fungeren heeft invloed, net als de temperatuur. Teken worden pas actief bij zeven graden en het aantal dagen met hogere temperaturen in ons land is de laatste jaren toegenomen.

Dat ook mensen met de bacterie besmet raken, komt doordat teken over het algemeen niet erg kieskeurig zijn, zegt Sip van Wieren, van de Resource Ecology Group van Wageningen UR. Ze hebben overigens wel voorkeuren. Larven hechten zich vooral aan kleinere (knaag)dieren zoals muizen, terwijl volwassen teken een voorkeur hebben voor grote zoogdieren als reeën. Een teek oriënteert zich eigenlijk vooral op de aanwezigheid van vibraties, CO2 en geurstoffen.

Bos aanpassen?

De natuur anders inrichten is echter niet zo makkelijk en, met het oog op de biodiversiteit, ook niet altijd wenselijk. “Je kunt wandelpaden breder maken, maar de vraag is of dat echt helpt, mensen gaan dan mogelijk ook breder lopen,” zegt Sprong.

Oplossingen voor Lyme

Voor de ziekte van Lyme is er op dit moment nog niet één voor de hand liggende oplossing, zoals een vaccin. Op verschillende niveaus wordt echter wel gewerkt aan ‘kleine’ oplossingen.

Lokschapen

Wageningen UR en het RIVM doen deze zomer onderzoeken of ze met behulp van schapen teken kunnen doden. Dat gebeurt op drie natuurkampeerterreintjes en op drie boswandelpaden. Deze ‘lokschapen’ zijn behandeld met een antitekenmiddel, waardoor de teken die zich aan de schapen proberen te hechten snel worden gedood. De effectiviteit hiervan laat zich nu nog moeilijk voorspellen. Omdat gedurende het tekenseizoen regelmatig nieuwe teken ‘wakker’ worden, zal de behandeling enkele malen moeten worden herhaald. Sprong: “We moeten ook bekijken of deze ingreep geen nadelige gevolgen heeft voor andere diersoorten.”

Tekenvaccin

Het AMC is intussen met zes Europese partners een onderzoek gestart naar een mogelijk tekenvaccin. Daarbij kijkt men hoe de teek tijdens het voeden bacteriën, virussen en parasieten overdraagt. Bepaalde eiwitten in het speeksel van de teek spelen een cruciale rol. Het vaccin zou dus gericht moeten zijn tegen het eiwit dat bij de overdracht van de bacterie betrokken is. Wandelaars kunnen in de toekomst dus wellicht bij de arts een prik halen.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3348 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht