Zorg

Complimentje helpt kind met taalprobleem

Van de kinderen tot 7 jaar heeft 5 tot 10 procent een taalprobleem. Als daar niets aan wordt gedaan, kan dat op jonge leeftijd al of in het latere leven tot andere problemen leiden: driftbuien, agressie, maar ook vereenzaming en algehele lusteloosheid.

taalprobleem, taalstoornis

Foto: ANP

Taalstoornis

Een taalstoornis leidt er niet alleen toe dat een kind minder kan opnemen, maar ook op het gebied van sociale interactie en het omgaan met en het uiten en interpreteren van emoties kan het kind schade oplopen. Als op een consultatiebureau, in de klas door de juf of meester of thuis door de ouders wordt vastgesteld dat een kind mogelijk kampt met een taalprobleem, is ingrijpen dan ook geboden.

Expertise op kleuterschool

”Daarom is het helemaal fout dat de screening door een logopedist niet meer zo ingebed is in de kleuterperiode als vroeger”, zeggen orthopedagoge Mieke Eikelenboom en psychologe Adrianne Wessel in koor. Je bent dan afhankelijk van specifieke expertise van de peuterspeelleidster of de leerkracht op de basisschool. Maar lang niet overal is die expertise aanwezig. Als er niets aan het taalprobleem gebeurt, kunnen kinderen zich terugtrekken, worden het angstige wezentjes die veel alleendoen. Of ze worden gauw boos, gedrag als gevolg van frustratie die ze uitleven op anderen. Want als je niet onder woorden kunt brengen wat je wilt zeggen, kun je danig gefrustreerd raken.

Onbegrepen

Een voorbeeld. Moeder komt met haar dochtertje bij de slager in de supermarkt. De slager geeft een plakje worst. Het kind steekt de traktatie in de mond en zegt verder niets. Zegt de slager: ”En wat zeggen we dan?” Zegt de moeder: ”Zou je de slager niet netjes bedanken?” Maar het kind zit klem met de taal, kan niets uitbrengen en voelt zich onbegrepen. Zal de volgende keer niet meer naar de slager willen, of zelfs helemaal niet meer naar de winkel.

Vermijdingsgedrag

Vermijdingsgedrag is een bekend gevolg van een taalprobleem. Op termijn kan zich dat uitbreiden en worden meer contacten vermeden. Vraagt de juf in de klas: ”En wie vertelt er iets over de vakantie?” Bijna alle kinderen steken hun hand op. Maar het kind met het taalprobleem houdt de vinger omlaag. ‘Jij hebt ook nooit eens een leuk verhaal’, zegt juf, waarop het kind nog onzekerder wordt dan het al was.

Woord voorzeggen

Wat vaak voorkomt, is dat ouders een kind dat moeilijk tot spreken komt, helpen door een woord voor te zeggen. Eikelenboom: ”Maar dat werkt vaak averechts. Je moet niet iets eruit sleuren door een kind iets in de mond te leggen. Je moet wachten. We zijn gewend dat iemand binnen drie seconden reageert op een vraag. Maar bij deze groep kan het langer duren. Je moet dan vijf of misschien wel tien seconden geduld hebben. Het kan zijn dat een kind niet op het woord ‘tafel’ kan komen. Geef de tijd om het woord te vinden, dat geeft zelfvertrouwen. Lukt het dan cht niet, dan kan je alsnog helpen.”

Voorlezen is goed

Wessel: ”Ook voorlezen is goed en op plaatjes wijzen. En dan niet zeggen wat er afgebeeld staat, maar vragen ‘Hé, wat zie ik hier?’ Zegt een kind dan ‘een kasteel’, terwijl je de ridders op de voorgrond bedoelde, dan keur je dat antwoord goed, je geeft een compliment. Vervolgens vraag je wat er nog meer te zien is.”

Interactie tussen kind en omgeving

Eikelenboom: ”Interactie tussen het kind en de omgeving is belangrijk. Dat moeten vooral ouders, maar ook leerkrachten stimuleren. Op een positieve manier. Dus als een kind weinig speelt met klasgenootjes en zelden met leuke verhalen thuiskomt, is het zaak dat ouders er goed op reageren. Een meisje van 10 speelde thuis altijd met de poppen en dan was ze een druk baasje. Praatte, zong, kortom een echte poppenmoeder. Maar als mama haar in gezelschap vervolgens wat vroeg, klapte ze dicht. En in de klas was ze ook stil. Het duurde jaren, voordat ze ergens anders woorden ging gebruiken. Achteraf was sprake van een complexe gezinssituatie, met beperkte taalvermogens, ook bij de ouders. Uiteindelijk hebben we haar kunnen testen en gerichte therapie kunnen aanbieden.”

Austisme of ADHD

Aan een taalprobleem kan ook een aandoening als autisme of ADHD ten grondslag liggen. 40 tot 60 procent van de kinderen heeft sociaal-emotionele problemen. Wessel: ”We proberen die te verhelpen met extra ondersteuning en daarbij samen te werken met bijvoorbeeld een logopedist. En we pakken bijkomende problemen aan. Denk daarbij aan bij voorbeeldleerachterstand. Die komt voor bij 30 tot 50 procent van de kinderen met taalproblemen.”

Breed inzetten

Wessel en Eikelenboom hebben allebei voor de klas gestaan. Ze beschouwen dat als een voordeel, omdat ze er goed door kunnen inschatten welke interventies en extra ondersteuning in de klas mogelijk is. ”Als taalproblemen en ADHD samen optreden, weet je dat je breed moet inzetten. De school, een psycholoog of orthopedagoog, de logopedist en natuurlijk de ouders: allemaal moeten ze erbij betrokken worden. Vooral de rol van ouders is belangrijk, want die krijgen daarom het terechte gevoel dat ze de regie weer terugkrijgen over iets waarvan ze dachten dat ze het helemaal kwijt waren.”

Achterstand

Trudy Pieterse uit Breda is een voorbeeld van een ouder die dankzij onderzoek en de daarop volgende ondersteuning door een remedial teacher en een orthopedagoog heel wat zekerder in haar schoenen staat dan drie jaar geleden. Haar dochter Chantal (9) bleef in groep 3 achter bij het lezen en schrijven. Ook kon ze zich moeilijk uiten. Als Chantal een verhaal vertelde, kwam het er hortend en stotend uit en was de samenhang vaak zoek. Haar ouders hadden het vermoeden dat er iets aan de hand was, maar het duurde tot in groep 4 tot er daadwerkelijk iets gebeurde.

Getest

Pieterse: ”De juffrouw vond ook dat het niet goed ging met Chantal, en daarom is ze door een orthopedagoge getest. De uitslag was een bevestiging van wat we al dachten: Chantal heeft een aandachtstekortstoornis en ze is dyslectisch. Vanaf dat moment zijn we er, met steun van Mieke Eikelenboom, aan gaan werken.”

Zelfverzekerder

Het resultaat mag er zijn. Pieterse: ”We snappen Chantal nu beter en zelf begrijpt ze ook hoe het komt dat ze zich niet altijd gemakkelijk uit. Ze zegt dat ook tegen andere kinderen. Ze is zekerder dan vroeger.”

Therapie

Wekelijks gaan ze naar de ondersteunende therapie. Pieterse: ”Chantal vindt het leuk. Veel gebeurt op een manier die kinderen aanspreekt. Met spelletjes bijvoorbeeld. Thuis zetten we dat voort. Met Rummikub of computerspelletjes met taal pakken we een serieus probleem aan. En het werkt. Dat merken we niet alleen thuis, maar ook op school, waar de resultaten de laatste tijd aanmerkelijk verbeterd zijn.”

*In verband met de bescherming van de privacy zijn de namen van moeder en dochter veranderd.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht