Zorg

Soa komt onder heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar veel voor

Een soa is een seksueel overdraagbare aandoening. Het is een infectie die je kunt oplopen tijdens het vrijen, zonder dat je er iets van merkt. 

Chlamydia

Overdracht van soa meestal via onbeschermd seksueel contact

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die meestal worden veroorzaakt door een bacterie of virus. Meestal vindt de overdracht van het virus of de bacterie plaats via onbeschermd seksueel contact (oraal, vaginaal of anaal) maar er zijn ook andere overdrachtroutes. Alle soa kunnen van moeder op kind worden overgedragen tijdens de geboorte. Een aantal soa is ook overdraagbaar via bloed.

Soa leidt niet altijd tot symptomen of klachten

Lang niet alle soa-infecties leiden tot symptomen of klachten. Vooral vrouwen merken vaak niet dat ze een soa hebben. Zij kunnen dan echter wel anderen besmetten. Klachten en symptomen treden met name op in de urogenitale zone.

Zorg voor soa bestaat zowel uit preventie als behandeling

De zorg voor soa bestaat voornamelijk uit het voorkomen dat de aandoeningen zich binnen de Nederlandse bevolking verspreiden, maar ook de behandeling behoort tot de soa-zorg. De overheid, zowel landelijk als lokaal, de huisarts, medisch specialisten (bijvoorbeeld dermatologen) en de regionale Centra Seksuele Gezondheid (CSG) hebben een rol in de soa-zorg. Zij geven voorlichting aan de bevolking over de verspreiding van deze ziekten en verzorgen de vroegopsporing van infecties en de behandeling van geïnfecteerde personen.

Behandeling voorkomt verspreiding

De behandeling van opgespoorde soa-infecties bij een patiënt is een effectieve manier om verspreiding van soa bij anderen te voorkomen (preventie). De behandeling is primair gericht op de ziekte zelf. De meeste soa zijn eenvoudig te behandelen. Tevens is de behandeling bedoeld om te voorkomen dat de patiënt zijn of haar partner of een ander infecteert. Contactonderzoek en partnerwaarschuwing zijn bij de meeste soa geboden om herbesmetting en verdere verspreiding te voorkomen en om symptoomloze seksuele partners op te sporen.

Chlamydia meest gediagnosticeerde soa in CSG

In 2013 hebben in totaal 133.585 mensen zich bij een van de CSG in Nederland laten testen op soa; in 14,7% van de consulten werden een of meer soa gevonden. Chlamydia is de meest gediagnosticeerde soa bij bezoekers van de CSG in Nederland. Chlamydia komt vooral onder heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar veel voor.

Huisartsen diagnosticeerden ruim 340.000 soa in 2012

Het geschatte aantal soa-consulten bij huisartsen was ruim 340.000 in 2012 (1.887 consulten per 100.000 bevolking), waarvan 53% van de consulten bij vrouwen was. In 152.577 (45%) van de consulten werd een soa gevonden.

Meeste soa relatief vaak bij mannen die seks hebben met mannen

De meeste soa komen relatief vaak voor bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). In de CSG werd in 2013 bij 19% van hen één of meer soa gevonden. Daarnaast wordt ook bij MSM die al bekend hiv-positief zijn of die al eens eerder een soa hebben gehad, vaker een soa gediagnosticeerd.

Aantal soa-consulten blijft stijgen in CSG en bij huisarts

Het aantal bezoekers van de CSG blijft ieder jaar toenemen sinds 2004, van bijna 60.000 naar ruim 133.000 bezoekers in 2013. Het percentage bezoekers waarbij één of meer soa werd gevonden, is licht gestegen over de tijd: van 12,3% in 2004 naar 15,1% in 2012. In 2013 daalde dit percentage licht naar 14,7% ten opzichte van 2012.

Ook het aantal soa-gerelateerde consulten bij de huisartsen stijgt. Het aantal consulten waarin een soa wordt gediagnosticeerd steeg tot 2008, leek daarna iets af te nemen, maar stijgt in 2011 opnieuw.

Aantal soa-gevallen niet exact bekend

Het is niet exact aan te geven hoeveel gevallen van soa er jaarlijks binnen de gehele bevolking optreden. De soa-surveillance biedt alleen zicht op de gediagnosticeerde gevallen bij mensen die zich hebben laten testen bij een CSG en bij patiënten gediagnosticeerd bij de huisarts. Aangezien de meeste soa asymptomatisch kunnen verlopen, zijn de cijfers waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijk aantal soa-gevallen.

Ruim 850 ziekenhuisopnamen voor soa in 2010

In 2010 werd 855 keer een patiënt in het ziekenhuis opgenomen met een soa als hoofdontslagdiagnose. Patiënten met een soa hadden in 2010 een gemiddelde opnameduur van 8,8 dagen. In 2010 waren er 1.586 dagbehandelingen voor soa. De verschillen tussen mannen en vrouwen in zorggebruik voor soa zijn klein.

Zowel het aantal klinische opnamen voor soa als het aantal klinische opnamedagen en de gemiddelde opnameduur is in de periode 1995-2010 gedaald.

Ruim 56 miljoen euro voor zorg voor patiënten met soa in 2011

De kosten voor de zorg aan patiënten met soa bedroegen ruim 56 miljoen euro in 2011. Dat is 0,1% van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland in dat jaar. De kosten voor vrouwen zijn ongeveer even hoog als voor mannen. De kosten worden vooral gemaakt in de leeftijdscategorie van 20 tot 65 jaar.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3349 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht