Zorg

Kwetsbaarheid voor depressie is deels erfelijk bepaald

De kans op het krijgen van een depressie hangt samen met hoe mensen zich dingen herinneren: overwegend positief of vooral negatief. Psycholoog Janna Vrijsen toont die relatie als eerste aan. ,,We hopen een geheugentraining te ontwikkelen die depressieve mensen uit hun negatieve spiraal haalt.’’

burn out, depressie, ongelukkig, druk
Elk mens onthoudt dingen op een eigen manier, afhankelijk van persoonlijkheid, karakter, kijk op het leven, ervaringen en erfelijke aanleg. Is het glas altijd halfvol, dan worden gebeurtenissen in het verleden vaker herinnerd als positief. Iemand die overal leeuwen en beren op de weg ziet, herinnert zich vaker negatieve dingen.
Uit onderzoek van psycholoog Janna Vrijsen blijkt dat vooral mensen die erfelijke aanleg hebben voor depressie en in hun jeugd ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt, hun herinneringen negatief vertekenen. Dit vergroot vervolgens de kans op een nieuwe depressie. ,,We hebben de samenhang tussen een negatief geheugen, depressie en genen nu voor het eerst kunnen aantonen bij mensen die eerder depressief zijn geweest.’’

Onderzoek

Voor haar onderzoek, waarop Vrijsen onlangs promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vergeleek zij de uitkomsten van 440 gezonde deelnemers met die van 340 mensen (gemiddelde leeftijd 43 jaar) die een of meer depressies hebben meegemaakt. Zij vulden een vragenlijst in over 21 soorten stressvolle gebeurtenissen, variërend van verlies van een ouder tot oorlogsdreiging, van mishandeling tot problemen met ouders of op het werk. Ook gaven ze aan wanneer ze nare dingen hadden meegemaakt: als kind, als volwassene of gedurende het afgelopen jaar. Om te bepalen of iemand erfelijk kwetsbaar voor depressie is, werd bloed of speeksel afgenomen en in het laboratorium onderzocht.

Erfelijk

Kwetsbaarheid voor depressie is deels erfelijk bepaald. Van ruim honderd afzonderlijke genen is nu bekend dat zij een relatie hebben met depressie. Maar er is volgens Vrijsen niet een enkel gen als boosdoener aan te wijzen. ,,Depressie is een complex geheel van erfelijke en omgevingsfactoren: hoe groei je op, in welk soort gezin, hoe gaat het op school en met vrienden, welk karakter, welke persoonlijkheid, welke ervaringen maak je mee?’’ Anders gezegd: een nare jeugd of erfelijke aanleg betekent niet automatisch dat je een depressie krijgt.

Verband

Om toch een eventueel verband te kunnen aantonen tussen genetische aanleg en depressie keek Vrijsen naar zogeheten endofenotypen, die ze omschrijft als ‘erfelijk bepaalde hersenprocessen en gedragspatronen die de brug vormen tussen enkelvoudige genetische mutaties en een stoornis zoals depressie’. ,,Je kunt naar die hersenprocessen kijken via een hersenscan: welke delen lichten op in welke situatie? Of je kunt deelnemers bijvoorbeeld aandacht-en geheugentaken op de computer laten doen. Dat laatste hebben wij gedaan.’’
Vrijsen verwachtte op voorhand dat mensen die bij aandachtstaken veel positieve of juist negatieve dingen opmerkten, dat ook bij geheugentaken zouden doen. ,,Maar die samenhang blijkt minder sterk. Bij mensen die depressief zijn geweest, is de aandacht weliswaar negatief, maar juist het negatieve geheugen staat op de voorgrond. Hieruit blijkt duidelijk hun erfelijke kwetsbaarheid. Zij vertekenen als het ware hun herinneringen op een negatieve manier.’’

Woorden

Deelnemers kregen via een computerscherm zowel negatieve woorden (ellende, verkrachting, droevig) als positieve (blijdschap, vrolijkheid, vakantie). Bij elk woord moesten zij zich een bijpassende situatie voorstellen. Tevoren wisten zij niet dat zij woorden moesten onthouden. Na een poos met afleiding moesten ze opschrijven welke woorden ze zich herinnerden uit de reeks die ze eerder lazen. ,,Mensen die depressief waren geweest, onthielden meer negatieve woorden dan gezonde deelnemers. Dit was het sterkst te zien bij mensen met een erfelijke aanleg voor depressie die als kind iets naars hadden meegemaakt.’’

Spiraal

Zitten deze mensen in een negatieve spiraal en ‘denken’ zij zichzelf daardoor eigenlijk ziek? ,,Ja’’, zegt Vrijsen, ,,en dat is ook het lastige. Want het gaat automatisch: uit de krant herinneren zij zich eerder berichten over oorlog en andere ellende dan een stuk over een pasgeboren olifantje. Zij doen dat niet bewust, ze kunnen dus niet een knop omzetten. Maar doordat ze zó zijn gericht op negatieve dingen, houden zij hun eigen kwetsbaarheid onbedoeld en onbewust in stand.’’
Is de spiraal te doorbreken? Als research coördinator en postdoc onderzoeker bij de afdeling Psychiatrie van het Radboud universitair medisch centrum hoopt Vrijsen, samen met de Trinity University in Texas, een soort geheugentraining te ontwikkelen die de emotionele lading van herinneringen als het ware kan resetten. ,,Nu is aangetoond hoe belangrijk het geheugen is bij de kans op depressie, heb ik er wel vertrouwen in dat zo’n training er komt. Maar het duurt dan nog lang voordat je zeker weet of die werkt.’’

Behandeling depressie

Van de mensen die voor depressie worden behandeld, reageert volgens Vrijsen ongeveer veertig procent niet goed op de behandeling, meestal een combinatie van psychotherapie en medicijnen. ,,Dat is heel veel, terwijl we in het Westen toch goede behandelingen hebben. Je hoopt dat onderzoek zoals dat van mij kan zorgen voor behandeling op maat. Zodra je weet hoe kwetsbaar iemand voor depressie is, welke rol herinneringen spelen, welke ingrijpende ervaringen iemand heeft meegemaakt, zou je risicoprofielen kunnen maken. De ene persoon zou gebaat kunnen zijn bij medicijnen, bij de ander moet je je misschien meer richten op het geheugen. Dit type personalized healthcare staat nog in de kinderschoenen. Maar het is wel de richting die de geneeskunde op gaat.’’

Hoeveel mensen zijn depressief?

Het Trimbos-instituut heeft becijferd dat bijna een op vijf Nederlanders tot 65 jaar ooit in het leven een depressieve stoornis heeft gehad. Uit de NEMESIS-2 studie (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) van het Trimbos-instituut blijkt dat in 2010 ruim 550.000 volwassenen een depressie hadden: 220.300 mannen en 328.000 vrouwen. Bij jongeren tussen tien en negentien jaar is depressie op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziektes, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een onlangs gepubliceerd rapport.
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3337 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht