Zorg

Hoe kan het dat het ene kind het gemakkelijker heeft dan de andere op school?

Waar het ene kind fluitend door het onderwijs gaat, staat een ander voor een pad vol valkuilen. Wat bepaalt de route? We bekijken vier factoren: brein, persoonlijkheid, de omgeving en de kwaliteit van de school.

School

Hersenen

De dinosaurus had hersenen als een appeltje. Geen wonder dat het dier is uitgestorven … De potvis heeft een brein van 7,5 kilo en overtreft in gewicht dus ruim de mens, die het moet doen met hooguit 1,5 kilo. Maar de ’grijze massa’ van de mens is oneindig veel effectiever. De structuur is beter ontwikkeld, met snelle verbindingen voor complexe functies. Potvissen ’praten’ wel met elkaar, maar een grap zit er vast niet in. Welgeteld 1,22 kilogram wogen de hersenen van Albert Einstein, toen een patholoog het geniale brein in 1955 op een weegschaal legde. Niet meer dan gemiddeld dus, en een knobbel – tot in de vorige eeuw dacht een deel van de wetenschap dat alfa of bèta-talent letterlijk was te herkennen aan een groter deel van de hersenen – was ook niet te vinden.

Rekenpuzzels

Later bleek dat Einstein wel ietwat zwaardere pariëtale kwabben had dan gemiddeld. Dit deel van de grote hersenen is actief in ruimtelijk inzicht. Wiskundig begaafde jongeren lieten onlangs in een mri-scan zien dat zij bij rekenpuzzels beter dan anderen een snelle verbinding wisten te leggen tussen de rechter-en de linkerpariëtale kwab.
Toch een ’knobbel’, dus? Nee, zegt neurowetenschapper Jelle Jolles. Iedere sectie heeft zijn eigen rol in het orkest. De ene muzikant heeft een grotere rol dan de ander en soms moet iemand lang wachten. De paukenist bijvoorbeeld, die – net als de prefrontale cortex in het tienerbrein – pas laat mag meespelen. “Maar het samenspel bepaalt het niveau.’’

IQ-test

Zo’n honderd jaar is de IQ-test in gebruik om intelligentie te meten. Dit Intelligentie Quotiënt geeft aan hoe een kind of volwassene in kennis en probleemoplossend vermogen presteert ten opzichte van leeftijdsgenoten. Het gemiddelde ligt op 100 punten. Tweederde van de bevolking scoort tussen de 85 en 115. Zo’n 15 procent zit hieronder en geldt als zwakbegaafd, eenzelfde aantal scoort beter en is meer-of hoogbegaafd.

Maatgevend

Nu is duidelijk dat je met een IQ van 90 niets hebt te zoeken op een gymnasium. Maar is dat maatgevend? Nee, want met een beetje pech heb je een groot verschil tussen bijvoorbeeld het verbale en performale IQ. Het eerste staat voor begrijpen en redenerend vermogen, het tweede voor de wijze waarop je omgaat met die kennis. Kun je plannen? Heb je overzicht? Als het performale IQ ver achterblijft, presteer je minder dan je omgeving en ook jij zelf verwacht.

Momentopname

Een IQ-test is bovendien een momentopname. Vermoeidheid en stress drukken de score. In de loop van de jaren kan het IQ nog tientallen punten veranderen. “Een langzaam groeiende boom kan uitgroeien tot de hoogste boom van het bos’’, stelt Jolles. Het tempo van ontwikkeling verschilt, en met goede begeleiding kunnen kinderen vanuit een achterstand nog veel inhalen. Jolles: “Laat je dus niet ontmoedigen door een score in een IQ-test.”

Emotionele intelligentie

Naast deze ’cognitieve intelligentie’ zijn dan ook andere vormen van intelligentie gaan tellen, ook al zijn die minder meetbaar. Emotionele intelligentie bijvoorbeeld, zoals Daniel Goleman het vermogen omschreef om je te kunnen inleven in andere mensen en sociale situaties in te schatten. Dit EQ wordt, zo stelde de Amerikaanse psycholoog, steeds belangrijker in een samenleving waarin kennis via internet altijd nabij is, en netwerken aan waarde wint.

Acht intelligentievormen

De Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Howard Gardner introduceerde acht intelligentievormen, die allemaal zijn gekoppeld aan verschillende hersendelen. Zo heb je logisch-wiskundige en verbaal-linguïstische intelligentie, maar ook muzikaalritmisch, lichamelijk-kinesthetisch en interpersoonlijk. Waar de een sterk één richting zoekt, ontwikkelt een ander zich in de breedte. Dat is het verschil, zo stelt Gardner, tussen een laserlamp en een zoeklicht.

Talent erfelijk

Het ene is niet beter dan het andere. Zo kan het je juist heel creatief maken, als je bijvoorbeeld veel aanleg voor sport koppelt aan een goed taalgevoel en logisch denken. Maar waar komen die voorkeuren vandaan? Is talent erfelijk? En hoe bepalend is de omgeving? Die discussie over nature (aard) of nurture (opvoeding) woedt al vele jaren.
In zijn spraakmakende bestseller Wij zijn ons brein is wetenschapper Dick Swaab erg stellig. Intelligentie krijg je mee in de genen van pa en ma. Bovendien is het de vraag hoe ma zich tijdens de zwangerschap heeft gedragen. Als zij rookt of alcohol drinkt, kan dat bij een kind heel wat neuronen op de hersenschors schelen. En die ’kweek’ je er later niet meer bij.

Verschil hersenen

Swaab rekent af met de gedachte dat ieder kind een onbeschreven blad is, dat in elke richting is te vormen. Maar de waarheid lijkt ergens in het midden te liggen. Jolles: “Erfelijkheid bepaalt de bandbreedte. Als je bent geboren met een potentieel IQ van 90 tot 120, bepaalt de omgeving waar je uitkomt. Bij veel ellende thuis kan het zijn dat het ophoudt bij 95, terwijl de buurjongen met een potentieel van 85 tot 105 in betere omstandigheden hoger uitkomt.’’
Dat geldt ook voor het talent in bijvoorbeeld de alpha-of bètarichting. Enig verschil in aanleg is er wel. Zo hebben jongens al snel wat meer ruimtelijk inzicht, terwijl meisjes in een vroegere fase de verbale delen van de hersenen weten aan te spreken.

Invloed van omgeving

Bepalend is dat absoluut niet, aldus Jolles. “Zeker voor de helft is de reactie van de omgeving van invloed.’’ Krijgt een kind poppen of meccano? Een jongetje dat lol heeft in bouwen, zal vast een technisch speeltje krijgen dat weer een stimulans geeft in dezelfde richting. Dat gaat als vanzelf. De gouden regel: “In een stimulerende omgeving zal een kind veel meer tempo maken en zich beter ontwikkelen.’’ Een blokkenstoof in de box, voorlezen en uitdagen – dat scheelt enorm. Nu blijft veel potentie onbenut.

Experiment met wachten

Jolles: “Het gros van de jeugd presteert veel minder dan wat het brein aan vermogen heeft. Vergelijk het met een snelle computer met heel veel gigabytes geheugen en een wereld aan programma’s, die je enkel gebruikt om te mailen en wat te surfen.’’
Twee opties hadden kinderen in de proef, die bekend werd als het ’Stanford Marshmallow Experiment’: ze konden één snoepje meteen opeten of de verleiding vijftien minuten weerstaan, met als beloning een tweede marshmallow erbij. Wat bleek, toen de Amerikaanse professor Walter Mischel een deel van zijn ’proefkonijnen’ volgde? Kinderen die konden wachten, presteerden later beter op school.

Zelfcontrole

Zelfcontrole is een belangrijke eigenschap, als het gaat om presteren. Het is een voorwaarde om er nog een schepje bovenop te doen en te excelleren, stellen jongerenspecialisten Yvonne van Sark en Huub Nelis – schrijvers van het populaire Puberbrein binnenstebuiten –in het boek Over de top. Ze noemen nog wat factoren: stressbestendigheid, emotionele stabiliteit en zelfvertrouwen.

Balans

Balans telt ook zwaar. Faalangst werkt verlammend. Zelfvertrouwen kan omslaan in luiheid en arrogantie, als een kind vanaf de vroegste jeugd is overladen met schouderklopjes en zichzelf zo bijzonder vindt dat het volkomen logisch voelt om bijvoorbeeld – met duizenden anderen – een gooi te doen naar roem in een talentenshow. Dat het handig is om eerst veel te oefenen, beseft menig ’talent’ niet.

Trainen

Werken is enorm belangrijk, zegt ontwikkelingspsycholoog Paul van Geert: “Dat is niet altijd leuk. Maar het is de enige manier om ver te reiken. Misschien hebben we daar de laatste jaren in de samenleving te weinig oog voor gehad, buiten de sport. We hebben te veel op plezier gemikt.’’
Gebrek aan inzet kan, zo stelt onderwijskundige Greetje van der Werf, ook meespelen in tegenvallende prestaties van de slimste leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij volgde een aantal kinderen die met een IQ van 130 of hoger en de hoogste Citoscore naar het vwo gingen. ’Vermogen’ genoeg dus, maar een kwart slaagde er toch niet in binnen zes jaar het diploma te halen. Op de basisschool zijn deze kinderen weinig getraind in hard werken.

Motivatie

Motivatie telt. Dan kan het prettig zijn als je een doel voor ogen hebt, als je weet wat je later wilt worden. Jelle Jolles: “Als je met een IQ van 130 de hele dag met je Gameboy zit te spelen, strand je veel te vroeg. Als je weet wat je wilt, kom je met een matig IQ verder.’’
En wat nog meer? Creativiteit bijvoorbeeld, stelt wetenschapsjournalist Mark Mieras in Over de top. Het IQ krijgt zoveel nadruk, dat het vermogen om creatief – buiten de vaste paadjes – te denken verdwijnt. En dat is juist belangrijk, zo stelt hij, om bijzondere en frisse prestaties te leveren.

Big Five

Bekend zijn ook de ’Big Five’, die in de psychologie gelden als bepalend voor de persoonlijkheid: extravert of introvert, rust of onrust, behoudend of vernieuwend, wanordelijk of ordelijk en dominant of meegaand. Allemaal tellen ze mee. Extravert? Handig voor een spreekbeurt. Maar als je introvert bent, heb je misschien een beter doordacht verhaal. Zo heeft iedereen sterke en zwakke punten, waarvan het goed is dat je ze in kaart hebt gebracht.

Eigenschappen

Waar komen al die eigenschappen vandaan? Genen of opvoeding? Nature of nurture? Dick Swaab is stellig: ’Wij zijn ons brein’ en die persoonlijkheid is erfelijk bepaald, aangevuld met omstandigheden tijdens de zwangerschap. Veel keuzes maken we instinctief. Het onderbewuste, dat mensen vanaf hun geboorte meenemen, geeft altijd de doorslag. Vrije wil is een illusie, aldus Swaab. Gedrag ligt bij de geboorte vast, inclusief talenten en misschien aanleg voor bijvoorbeeld adhd.
Swaab krijgt weinig bijval.

Genen

Inmiddels is wel duidelijk dat een kind bij de geboorte geen onbeschreven blad is, stellen onderwijskundige Roel Bosker en Greetje van der Werf. Genetische aanleg telt mee. Hoe sterk? De omgeving is minstens even belangrijk. Gedrag ligt niet vast, stelt ook Jolles: “Het mooie meisje van 15 dat verlegen de wereld inkijkt en het zelfbewuste model dat er misschien vijf jaar later uit is gegroeid, dat is nogal een verschil.’’
Van Geert vindt het verhaal van Swaab zelfs “getuigen van een onvoorstelbare naiviteit’’. Maar zijn boek had niet zo goed verkocht, als hij genuanceerd had geschreven. “Natuurlijk zijn wij ons brein, maar we bepalen zelf wat ermee gebeurt. Persoonlijkheid is voortdurend in beweging. Gedrag wordt bepaald door een bijzonder ingewikkeld patroon van grote en kleine keuzemomenten. Het product is zo complex, dat het niet eenvoudig is te herleiden.’’

Jongens en meisjes

Op één gebied is er wel duidelijk verschil: tussen jongens en meisjes. Hier lijkt het brein kinderen in verschillende richtingen te sturen, met karakters die – gemiddeld genomen – beter of slechter passen in het onderwijs. Opvallend is dat vier op de vijf leerlingen op scholen voor kinderen met gedragsproblemen, het zogeheten cluster 4, jongens zijn. Hier zitten de druktemakers, die in het gewone onderwijs niet meer pasten.

Meisjes zijn beter

Wat ook opvalt, is dat meiden op alle fronten tegenwoordig beter presteren dan jongens. Behalve in het centraal schriftelijk examen, waarin jongens altijd nog net even hogere cijfers halen. Kunnen zij beter pieken? Hebben meisjes meer last van faalangst? “We weten het niet’’, zegt Annette Roeters, hoofdinspecteur onderwijs. “Maar we vinden het een interessant gegeven, waar we beter naar willen kijken.’’

Niveau omhoog

In het voortgezet onderwijs stromen meisjes veel vaker een niveau omhoog, terwijl jongens vaker moeten afstromen: 22 tegen 12 procent. Hun brein ontwikkelt zich sneller. En meisjes hebben vaker de sociale neiging tot braafheid, constateert Van der Werf. “Als dat ook nog loont door een mooi cijfer en positieve aandacht, wordt dat versterkt.’’
Wie minder braaf is en vaak de kont tegen de krib gooit, kan door de reacties terechtkomen in een negatieve spiraal. Dan komt er door nurture minder uit dan er aan nature in zit.
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht