Zorg

Nieuwe IVF techniek. Kind met drie ouders

In Groot-Brittannië is er hoop voor vrouwen met bepaalde erfelijke afwijkingen. Dankzij een nieuwe IVF-techniek erven hun kinderen die afwijking niet meer. Hoe zit dat in Nederland?

 IVF
Stel je wilt graag een kind, maar je hebt een erfelijke afwijking. De energiefabriekjes van je cellen, de zogeheten mitochondriën, zijn niet gezond waardoor je spieren zwakker functioneren dan die van andere mensen. Gelukkig kun jij daarmee prima leven. De vraag is of dat straks ook geldt voor je kind. Want één ding is zeker: je kind erft jouw afwijking.
,,Dan sta je met je rug tegen de muur’’, zegt Guido de Wert, hoogleraar biomedische ethiek aan de Universiteit Maastricht. ,,Vaak gaat het om ernstige aandoeningen bij je kind, die zich kunnen uiten in allerlei verschillende ziektes. Veel vrouwen vragen zich af of ze dan wel gehoor moeten geven aan hun kinderwens.’’

Er is hoop…

Voor hen is er nu hoop. Het Britse parlement besluit binnenkort of ze wetenschappelijk onderzoek met een revolutionaire IVFtechniek bij mensen zullen toelaten. Dankzij deze nieuwe techniek, die al uitgebreid is getest op dieren, kunnen baby’s geen mitochondriale afwijkingen erven van hun moeder. Sterker nog: daarmee worden deze weeffoutjes voor altijd uit hun familie verbannen. Goed nieuws dus.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het dan? Bij een normale proefbuisconceptie wordt de eicel bevrucht in een laboratorium. Daar versmelten de celkernen van de eicel en de spermacel met elkaar. In die nieuwe celkern ligt 99,9 procent van het DNA opgeslagen, het erfelijk materiaal van de vader en de moeder. Buiten die celkern zwemmen de mitochondriën, waarin 0,1 procent van het DNA van de toekomstige baby zit. Met de nieuwe techniek is het mogelijk om de celkern uit de eicel te verwijderen en die in een lege eicel van een andere vrouw te plaatsen, terwijl de mitochondriën daarin wel aanwezig zijn. Genetisch gezien is er dus een derde ouder in het spel, al worden slechts haar mitochondriën gebruikt.

Genetisch gemodificeerde baby

Het zou de eerste keer ooit zijn dat er een genetisch gemodificeerde baby ter wereld kan komen. Dat roept allerlei ethische vragen op. Zo vrezen critici vooral voor de glijdende schaal naar designer baby’s, baby’s die je kunt samenstellen naar je eigen wensen. Maar volgens Wybo Dondorp, onderzoeker biomedische ethiek aan de Universiteit Maastricht is daarvan geen enkele sprake. ,,Als het Britse parlement deze stap toestaat, betekent dat niet dat er ook allerlei andere selectietechnieken mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld om kinderen met blonde haren en blauwe ogen te krijgen. Elke vorm van genetische modificatie moeten we opnieuw beoordelen.’’

Identiteit

Een ander ethisch punt is dat een kind – genetisch gezien – voor het eerst drie ouders zou hebben. Ook dat ziet Dondorp niet als een groot probleem. ,,Genetische ouders hoeven geen sociale ouders te zijn’’, beargumenteert hij. ,,We vinden het immers ook prima als een lesbisch stel donorsperma gebruikt, het gaat heel goed met die gezinnen.’’ Daarbij levert de derde ouder in genetisch opzicht maar een kleine bijdrage: de genen in de mitochondriën zorgen voor de energiehuishouding van de cellen, maar niet voor andere eigenschappen van een individu. Dondorp: ,,De identiteit van een kind wordt daardoor dus niet bepaald.’’

Mag het ook in Nederland?

Als de nieuwe IVF-techniek in Groot-Brittannië wordt toegestaan, wat betekent dat dan voor Nederland? ,,Nederland heeft geen wettelijke barrière voor deze vorm van genetische modificatie’’, zegt hoogleraar De Wert, ,,maar dat wil niet zeggen dat de techniek in ons land al snel zal worden toegepast. Onderzoekers willen eerst meer inzicht hebben in het risico om gezondheidsproblemen door te geven aan volgende generaties. Zo weten we nog niet precies hoe het DNA in de celkern gaat samenwerken met dat mitochondriaal DNA.’’ Dat is ook precies de reden waarom in Nederland voorlopig geen baby’s van drie biologische ouders worden geboren.

Vooronderzoek

Om die gezondheidsrisico’s uit te sluiten is eerst meer vooronderzoek nodig. En dat mag in Groot-Brittannië wel worden uitgevoerd, maar in Nederland niet. De reden: het is hier verboden om menselijke embryo’s te gebruiken voor medische experimenten. ,,Dat verbod zouden we moeten heroverwegen’’, vindt De Wert. ,,Omdat de wetgever daarmee een te eenzijdig accent legt op het beschermen van embryo’s, in plaats van op de gezondheidsbelangen van aanstaande ouders en kinderen die met nieuwe technieken worden verwekt.’’

Risico’s uitsluiten

Pas als uit dat vooronderzoek voldoende bekend is over die gezondheidsrisico’s, kan de stap naar toepassing bij patiënten worden overwogen. Volgens Dondorp is het onmogelijk om daarbij alle risico’s uit te sluiten: ,,Op een gegeven moment is het toch een afweging: hoe belangrijk vinden we het dat paren met een mitochondriale afwijking geholpen kunnen worden om een gezond kind van beide ouders te krijgen?’’
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht