Zorg

Huiselijk geweld, hoe ga je hiermee om?

Jenny Pranger is maatschappelijk werker in de Ommelander Ziekenhuis Groep en heeft vanuit haar beroep te maken met huiselijk geweld. “Slachtoffers van huiselijk geweld praten meestal niet snel over hun problemen”, vertelt ze.

Huiselijk_geweld

“Ze durven niet en zijn bang voor eventuele gevolgen. De ervaring leert helaas dat slachtoffers, achteraf gezien, veel eerder hulp hadden willen zoeken. Om die drempel lager te maken is het voor ons als ziekenhuis belangrijk, dat wij de signalen steeds beter leren oppikken. Niet om een oordeel te geven over een ontstane situatie, maar om hulp te bieden, een uitweg uit de cirkel van geweld.”

Vormen van geweld

Bij huiselijk geweld gaat het om lichamelijke, emotionele, seksuele en psychische vormen van geweld en/of verwaarlozing. Jenny: “Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.Dat kan ook de buurman, thuiszorg of huisvriend zijn. Het komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor.

Een aantal vormen van huiselijk geweld zijn

    • kindermishandeling,
    • ouderenmishandeling,
    • (ex)partnergeweld.

Machtsverschil

In de meeste gevallen is er sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader.Dit maakt het bij volwassenen vaak moeilijk om iets te kunnen betekenen. Het slachtoffer kiest soms liever voor de niet-veilige zekerheid in plaats van voor de veilige onzekerheid. Het gevolg is dan dat de mishandelingen blijven voortduren en verergeren. De meeste vormen van mishandeling of verwaarlozing komen voort uit onmacht; men is niet in staat om op een constructieve manier met de eigen situatie om te gaan. Dat klinkt in theorie natuurlijk gemakkelijk en kil, maar het leed, het verdriet en de pijn daarachter zijn vreselijk.”

Meldcode

Jenny: “Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat iedere hulpverlener moet doen. Binnen de OZG hebben we een eigen meldcode opgesteld met deze 5 stappen.

Stap is het in kaart brengen van signalen.

Stap 2 is het overleggen met een collega en (eventueel) raadplegen van het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een deskundige.

Stap 3 is een gesprek met de betrokkene (n).

Stap 4 is het wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel wordt altijd het SHG of AMK geraadpleegd.

Stap 5 is het beslissen over zelf hulp organiseren of melden.” “Met deze aanpak willen wij in eerste instantie onze medewerkers de signalen van huiselijk geweld laten herkennen en bespreekbaar maken,”gaat Jenny verder. “Wij hopen tegelijkertijd dat slachtoffers van geweld hun zorgen met ons willen delen, zodat wij binnen het ziekenhuis ook zorg kunnen dragen voor veiligheid binnen de huiselijk kring. Iedere vorm van huiselijk geweld brengt schade toe aan het individu. Goede zorg bieden betekent volgens mij, dat je er als hulpverlener alles aan probeert te doen om het geweld te doen stoppen.”

 

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3349 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht