Zorg

FTD. ‘Bij jongere snel dementie vaststellen erg belangrijk’

Een graderingsschaal voor krimpende hersenen helpt bij een vroege diagnose van dementie bij relatief jonge mensen. Esther Poortvliet-Koedam promoveerde op dit onderwerp aan het VU medisch centrum.

dement, dementeren, eenzaam, alleen, liefdesverdriet

Bron: Public Domain CC0

Wat is dementie?

Dementie is een aandoening die we associëren met oudere mensen. Maar dementie kan ook mensen van minder dan 65 jaar treffen. Hiervan zijn er naar schatting twaalfduizend in ons land, tegen ongeveer 250.000 oudere dementerenden. Het op relatief jonge leeftijd dement worden gaat sneller. De cognitieve vermogens nemen in rap tempo af en er is een verhoogd risico op overlijden. Daarom is een snelle diagnose van groot belang, aldus Esther Poortvliet-Koedam, die bij het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum wordt opgeleid tot neuroloog. “Iedereen kan dement worden. Er is niet een bepaalde levensstijl die kan helpen dat te voorkomen.”

Twee soorten dementie

U onderscheidt twee soorten dementie bij jongere patiënten. De eerste is de ziekte van Alzheimer en de tweede is frontotemporale dementie (FTD). Waarin verschillen die?

“Er zijn vele typen dementie, maar de twee die ik in mijn proefschrift heb besproken, zijn de typen die het vaakst voorkomen. Alzheimer kenmerkt zich vooral door geheugenstoornissen, zoals dingen vergeten. Bij FTD staan karakterveranderingen voorop, waarbij patiënten apathisch, juist zeer ontremd of dwangmatig gedrag vertonen. De omgeving merkt dat vaak op. Alleen kunnen die symptomen zich atypisch presenteren, wat het extra lastig maakt een diagnose te stellen. Zo kunnen mensen problemen hebben met hun geheugen, maar toch lijden aan een al dan niet erfelijke vorm van FTD. Aanvullend onderzoek, zoals een MRI-scan van de hersenen, kan uitkomst bieden.”

Scans

Wat kun je zien op die scans?

“Een MRI-scan van jonge alzheimerpatiënten laat doorgaans een krimp van de achterste hersengebieden zien. We ontwikkelden een graderingsschaal waarmee je de mate van krimp kunt meten. Dat is een goede maat voor alzheimer, maar minder karakteristiek voor FTD-patiënten, omdat bij hen op hersenbeelden grote verschillen in de afwijkingen kunnen bestaan. Dit varieert van normale hersenen tot uitgesproken krimp van bepaalde gebieden. De schaal ondersteunt voornamelijk de diagnose van alzheimer.”

Vroege diagnose

Waarom is een vroege diagnose zo belangrijk?

“Dat is op vele vlakken van belang. Zo kun je vroeger beginnen met medicijnen om beginnende dementie te remmen. Die medicijnen zijn tot op heden trouwens alleen voor alzheimer beschikbaar. Voor FTD bestaan geen medicijnen. Die ziekte is louter te remmen via symptomatische behandeling, zoals gedragstherapie. Artsen kunnen na de diagnose een behandelplan maken dat het best bij de patiënt aansluit.”

“Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat mensen en hun naasten weten waar ze aan toe zijn en wat ze van de toekomst kunnen verwachten. Ze kunnen hiermee rekening houden in het dagelijks leven, zoals bij beslissingen over zorg, werk en financiën.

Verschil jongeren en ouderen

Verloopt dementie bij jongere mensen anders dan bij ouderen?

“Jazeker, zeer duidelijk. Dementie op jonge leeftijd wordt gekenmerkt door een agressief verloop. We vonden dat vroegdementen ten opzichte van gezonde leeftijdgenoten een verhoogde kans op overlijden hebben. En jonge mensen met alzheimer gaan cognitief sneller achteruit dan ouderen met dezelfde hersenaandoening.”

Hoe komt dat?

“Dat is nog onbekend. Aanvullend onderzoek naar de verschillen tussen oude en jonge patiënten is noodzakelijk. En onderzoek naar de oorsprong van die verschillen. Als steeds meer over het ziektebeeld bekend wordt, zullen meer jonge mensen in een vroeger stadium te horen krijgen dat ze dement dreigen te worden.”

Dit verhaal is gepubliceerd in de Leeuwarder Courant

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht