Zorg

Risico’s van werkstress. Alles wat niet leuk is, heet al snel traumatisch

Of iemand na het meemaken van een ramp psychische klachten blijft houden, hangt meer samen met werkstress dan met de ramp zelf. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. ,,Vaak wordt het effect van werkstress pas zichtbaar en merkbaar door de calamiteit.’’

BURN-OUT HERSTELLEN BAKEL
Dat werkstress een kwestie is, blijkt onder meer uit het feit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder dit jaar een campagne startte over de risico’s ervan. Want onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven kampen door werkdruk en stress met hoge percentages ziekteverzuim en burn-out.

Werkdruk in onderwijs

Werkdruk in het onderwijs was de reden voor verzuim in 51 procent van alle ziekmeldingen, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar werkstress doet meer, zo wijst onderzoek uit van Intervict, het International victimology institute van de Universiteit Tilburg.

Conflicten op werk

Conflicten met collega’s, een negatieve sfeer, slechte samenwerking en weinig waardering vergroten het risico op – ernstige – psychische klachten na een ramp, zo toont de studie van Intervict aan. Werkstress blijkt een grotere risicofactor dan de ramp zelf bij het ontwikkelen van angst, depressie en posttraumatische stresssymptomen zoals prikkelbaarheid. Volgens onderzoeksleider Peter van der Velden is dit het eerste omvangrijke onderzoek naar de invloed van werkstress op de psychische gezondheid van mensen die een ramp hebben meegemaakt. In dit geval: de vuurwerkramp van 2000 in Enschede. ,,Maar de resultaten gelden zeer waarschijnlijk ook voor mensen die iets vergelijkbaar ingrijpends hebben meegemaakt.’’ Dat het onderzoek pas kortgeleden is afgerond heeft te maken met tijd, zegt hij. Na alle studies over ‘Enschede’ kwam hij er simpelweg niet eerder aan toe. Deze maand volgt publicatie in het Amerikaanse vakblad Psychiatry Research.

Onderzoek

Van der Velden, hoogleraar Victimologie bij Intervict en voorheen hoogleraar Rampen en Calamiteiten, en zijn collega’s vroegen 425 werkenden (18 tot 65 jaar) die waren getroffen door de vuurwerkramp uitgebreid naar hun ervaringen, reacties en functioneren. De eerste keer kort na de ramp, de tweede keer achttien maanden later. Hij voerde dit onderzoek uit met het RIVM.

In kaart brengen

Van alles werd in kaart gebracht: welke klachten zij hadden, hoe nabij zij de explosies hadden meegemaakt, wat zij voelden, roken, zagen (gewonden, doden) en hoorden, of zij al psychische klachten hadden, of zij genoeg sociale steun ervoeren en of zij op hun werk met stress te maken hadden. De deelnemers werkten minimaal negentien uur per week, in allerlei sectoren en van winkel-of bankmedewerker tot tandarts. ,,We hebben gekeken naar de effecten van de ramp en van de werkstress. Dit laatste blijkt anderhalf jaar na de gebeurtenis sterk samen te hangen met de kans op psychische klachten. Mensen met werkstress hadden drie tot vier keer vaker last van angst, depressie, boosheid en irritatie dan mensen zonder werkstress.’’

Collega’s

Van der Velden keek ervan op dat vooral conflicten met collega’s een grote bron van werkstress kunnen zijn voor mensen na een ramp, en niet die met leidinggevenden. ,,Die laatsten hebben op groepsniveau weinig invloed op werkstress. Dat effect had ik niet verwacht.’’ Betrokken zijn bij een ramp hakt erin. Logisch dat je je tijdelijk minder goed voelt, je werk misschien minder goed doet, prikkelbaar bent en eerder ruzie met collega’s krijgt. Leidt dat ook niet tot werkstress? ,,In theorie kan dat, maar dat effect hebben we niet gevonden. Ik heb zelf gewerkt met mensen die veel narigheid hebben meegemaakt. Zij ondervonden de eerste maanden na zo’n gebeurtenis juist meer compassie van lieve, begripvolle collega’s. En de meesten hebben na een ingrijpende gebeurtenis na een tijdje geen zin meer om als slachtoffer thuis te zitten. Ze willen juist weer aan het werk, terug naar het normale ritme. Dat zal ook gelden voor de nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17.’’

Waarom nu pas onderzoek?

Is het niet vreemd dat de relatie werkstress-psychische klachten na een ramp niet eerder is onderzocht? Van der Velden knikt. ,,In traumaonderzoek lijkt het alsof andere kennis binnen de psychologie over stressverhogende factoren niet bestaat. Die kennis wordt genegeerd. Die tunnelvisie bestaat doordat binnen de wetenschap steeds gedetailleerder en specialistisch wordt onderzocht; dit maakt het lastig om over de schutting van je eigen terrein te kijken.’’
Daarbij krijgt trauma exclusieve aandacht, zegt de onderzoeker. ,,We zijn dol op dat woord, waardoor het begrip nogal gedevalueerd is. Alles wat niet leuk is – verliezen met voetbal, een mislukte vakantie – heet al snel traumatisch. Trauma, vaak samenhangend met een ramp, oorlog of seksueel geweld, lijkt de grootste dreiging in het menselijk bestaan. Maar mensen maken ook andere stressvolle dingen mee. Ik was nieuwsgierig welk effect die hebben.’’

Ploegendienst

De uitkomsten bevestigen ook eerdere studies van Van der Velden, voorheen werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma. Bij politieagenten bleken ook overbelasting, conflicten op het werk of werken in ploegendienst belangrijkere stressfactoren te zijn dan het meemaken van iets aangrijpends. Hij toonde eerder ook aan dat mensen die een bankoverval hadden meegemaakt én te maken hadden met een reorganisatie veel meer kampten met psychische problemen dan ‘lotgenoten’ aan wie de reorganisatie voorbijging.

Hoe pak je werkstress na een ramp aan?

Hoe pak je werkstress na een ramp aan? ,,Het begint met het besef van werkgevers en leidinggevenden: hoe kan ik die stress verminderen en voorkomen dat iemand uitvalt? Misschien moet iemand tijdelijk andere taken krijgen. Of moet de verhouding met collega’s worden besproken. Leidinggevenden weten meestal wel als er iets speelt. De vraag is of ze er iets mee doen.’’
Daarnaast moeten bedrijfsartsen beseffen dat het effect van werkstress vaak pas zichtbaar en merkbaar wordt door de calamiteit. ,,Zo’n gebeurtenis kan als een katalysator werken. Waak er dus voor om stresssymptomen automatisch toe te schrijven aan de schokkende gebeurtenis. Dat lijkt logisch, maar vaak klopt het niet. Interpreteer niet te snel wat je ziet, maar vraag door.’’

Dit verhaal is gepubliceerd in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht