Zorg

Bestuurders gehandicaptenzorg luiden noodklok

Bestuurders in de gehandicaptenzorg in Groningen, Drenthe en Friesland maken zich ernstig zorgen over de zorg voor kinderen met een zware verstandelijke  beperking in 2015. Zij hebben daarover op 19 september een brandbrief gestuurd  naar de staatssecretaris en de fracties van de Tweede Kamer. Deze zorg is nog  steeds niet verankerd is in de Wet langdurige zorg die op 1 januari 2015 moet  ingaan.

 

kind, handicap, krukken lopen,

Zorgkantoren kunnen hierdoor geen zorg inkopen voor 2015. Dit betekent  dat ouders, professionals en zorgaanbieders onzeker zijn over de toekomst van de  zorg voor deze zeer kwetsbare kinderen.

Wat is de nieuwe wet?

De nieuwe Wet langdurige zorg regelt complexe zorg voor de meest kwetsbare  mensen. Juist kinderen met een zware verstandelijke beperking horen onder deze  nieuwe wet te vallen. Behalve hun verstandelijke beperking hebben zij namelijk  andere beperkingen, zoals epilepsie, spasticiteit en autisme.

Motie

De Tweede Kamer nam vorig jaar nog een Kamerbrede motie aan waarin zij  aangeeft dat deze zorg in de Wet langdurige zorg hoort. Ook de staatssecretaris  heeft altijd aangegeven dat het recht op zorg voor deze groep kinderen verzekerd  moet worden in de nieuwe wet. Toch stuurde de staatssecretaris op 9 september  2014 een brief naar de Tweede Kamer waarin hij slechts een overgangsrecht  vastlegt.

Onzekerheid

Hierdoor blijven ouders, professionals en zorgaanbieders onzeker tot  minstens 1 januari 2016 over de toekomst van deze zorgverlening.
Als deze zorg niet in de Wet langdurige zorg terecht komt, zullen ouders  aangewezen zijn op de gemeenten en de Zorgverzekeringswet. De meest complexe  en zware zorg – tot nu toe gediagnostiseerd door specialisten als kinderartsen, psychiaters en orthopedagogen – zal dan voor een deel aan de keukentafel geregeld  moeten worden. Dit is een spookbeeld voor ouders en professionals omdat de  kwaliteit van zorg dan absoluut niet gegarandeerd kan worden. Bovendien passen de  gemeente zware kortingen op het zorgbudget toe, tussen de 18 en 28 procent tot
2017.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht