Zorg

Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. 

mishandeling

Foto: NDC Mediagroep

Eén op de honderd 65-plussers is in 2013 slachtoffer geweest van een of andere vorm van geweld, waaronder mishandeling en bedreiging. Dit waren ruim 23 duizend ouderen. Het geweld tegen ouderen ligt hoger dan in voorgaande jaren; in 2008/2009 werd nog één op de 200 ouderen geconfronteerd met geweld. Zowel bedreiging als mishandeling zijn bij ouderen toegenomen, terwijl deze geweldsvormen niet (significant) toenemen onder de totale Nederlandse bevolking.

Trend geweldvormen 2008/2009–2012/2013

Trend geweldvormen 2008/2009–2012/2013

Oudere mannen steeds vaker slachtoffer van geweld

Binnen de groep ouderen krijgen mannen vaker te maken met geweld dan vrouwen. Het aandeel geweldslachtoffers onder oudere mannen is over de jaren bovendien sterk toegenomen. 65- tot 74-jarigen kwamen vaker in aanraking met gewelddadig gedrag dan de 75-plussers. Beide groepen ouderen kregen echter wel vaker te maken met geweld dan voorheen.

Slachtofferschap 65-plussers naar geslacht en leeftijd, 2012/2013

Slachtofferschap 65-plussers naar geslacht en leeftijd, 2012/2013

Dader geweld tegen ouderen vaak buurtgenoot

Daders van gewelddadig gedrag zijn lang niet altijd onbekenden van het slachtoffer. Ruim veertig procent van de oudere geweldslachtoffers kende de dader. Deze daders zijn vaker buurtgenoten dan familieleden; twee derde van de bekende daders kwamen uit dezelfde buurt en in één op de tien gevallen was de dader de partner, de ex-partner of een familielid. Het aandeel daders in de relatiesfeer ligt bij de totale Nederlandse bevolking twee keer zo hoog. 65-plussers krijgen het juist veel vaker dan gemiddeld aan de stok met een buurtgenoot.
De locatie van het geweld was in 2013 bij ongeveer een vijfde van de oudere slachtoffers thuis. Dit komt overeen met de totale Nederlandse bevolking.

Aandeel bekende daders bij ouderen en Nederland totaal, 2012/2013

Aandeel bekende daders bij ouderen en Nederland totaal, 2012/2013

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3352 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht