Zorg

Kinderen met psychiatrische problemen: De kunst van het signaleren

Kinderen met psychiatrische problemen snel deskundige hulp bieden. Daar gaat het uiteindelijk om in de jeugdpsychiatrie. Sociale wijkteams krijgen straks een belangrijke functie bij de signalering. Biedt dat kansen of juist zorgen?

kindermishandeling

Jeugdwet

De jeugd-GGZ biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening die zo ernstig is dat hun ontwikkeling wordt bedreigd. Nu valt de zorg nog onder de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari valt alle jeugdhulp onder de Jeugdwet en komt de verantwoordelijkheid voor de jeugd-GGZ bij gemeenten te liggen. Zij gaan sturen op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de jeugdhulp. Doel is om de versnippering van de zorg, waar nu nog vaak sprake van is, tegen te gaan. ‘Eén kind, één regisseur, één plan’, luidt het motto.

Ambtenaar

Een ambtenaar achter een loket die moet gaan bepalen welke hulp een kind met adhd krijgt? Waanzin. Dat moet je overlaten aan behandelaars.
Nee, dat kan best anders. Kinderen krijgen nu vaak te zware zorg en er kan veel meer preventief gedaan worden. Kinder-en jeugdpsychiaters zijn vooral bang voor hun eigen portemonnee. Voor-en tegenstanders van de overheveling van de jeugdpsychiatrie buitelden over elkaar heen, afgelopen voorjaar.

Petitie

Meer dan 96.000 mensen ondertekenden een door jeugdpsychiaters opgezette petitie tegen de veranderingen. Die mocht niet baten. Het wetsvoorstel Jeugdwet werd op 18 februari door de Eerste Kamer aangenomen, waarmee de nieuwe Jeugdwet een feit was. Wel leidden de protesten er toe dat er in de wet meer aandacht kwam voor de specifieke plek van de jeugd-GGZ.

Kansen en zorgen

De veranderingen bieden zowel kansen als zorgen, stellen Ingrid Overmeer en Douwina Zwart, respectievelijk psychiater/directeur behandelzaken en algemeen directeur bij Kinnik kind en jeugd GGZ, een onderdeel van GGZ Friesland.
Kinnik heeft een crisisdienst, een kliniek waar kinderen en jongeren tijdelijk opgenomen kunnen worden en biedt ambulante hulp en begeleiding. Nu komen de meeste clienten bij Kinnik terecht na een doorverwijzing van Bureau Jeugdzorg of de huis-of jeugdarts. Straks gaat deze verwijsfunctie ook via de wijk-en gebiedsteams.

Kansen

Eerder op het spoor komen van problemen, hulp zo ‘licht’ mogelijk houden en liefst dicht bij huis bieden. Daar liggen de kansen, stellen Overmeer en Zwart. De sociale wijkteams moeten het straks mogelijk maken om over te schakelen op een lichtere vorm van begeleiding, zodat kinderen minder specialistische behandeling in de jeugd-GGZ nodig hebben.

Huisarts

Overmeer: ,,Een huisarts kan ons straks vragen om even mee te denken over een specifiek geval zonder dat het kind ingeschreven hoeft te staan bij de GGZ, dat is fijn. Met ons advies kan de huisarts dan verder met de behandeling. De hulp kan zo sneller beginnen.’’
Dat is winst, stelt zij. ,,Voor ouders is het prettig om de hulp laagdrempelig en bij de huisarts te houden. Ten eerste omdat het best een grote stap is naar de GGZ, ten tweede omdat het best moeilijk kan zijn de problemen met je kind in het wijkteam te bespreken. Die medewerker zie je een uur later bij wijze van spreken weer op het schoolplein.’’

Inschatten

Zwart: ,,Wij moeten onze expertise op het juiste moment inzetten; de zorg niet zwaarder en duurder maken dan nodig is. Mensen in de wijkteams moeten gaan inschatten wat er aan de hand is. Dat is tegelijkertijd het spannende: kunnen zij altijd goed beoordelen wat nodig is? Is er sprake van psychische problemen of gewoon een opvoedkwestie? De juiste inschatting maken, dat wordt de grote uitdaging.’’

Wijkteams

Wat in elk geval een voordeel lijkt van het werken met wijkteams, is dat mensen beter in beeld blijven. Overmeer: ,,Het is heel fijn om te weten dat zij blijven meekijken hoe het gaat. Dat geeft ons meer vertrouwen bij het weer loslaten van cliënten, omdat iemand de vinger aan de pols houdt.’’
Overmeer: ,,Onze zorg is misschien te duur geweest, omdat wij specialistisch zijn. Aan de andere kant bestaat het risico dat de wijkteams te lang blijven aanmodderen. Dan duurt het onnodig lang voordat een kind geholpen is en wordt de schade alleen maar groter. Wij kunnen daar wat aan doen door goed bereikbaar te zijn. Het leveren van de juiste zorg moet uiteindelijk belangrijker zijn dan het financiële aspect.’’

Timing

Ze zegt achter het idee van de transformatie te staan, maar plaatst vraagtekens bij de timing. ,,Het is riskant om tegelijk met de veranderingen te bezuinigen.’’ Een gevaar is dat daardoor kennis verloren gaat. ,,Hoe hou je je expertise overeind als je gaat uitdunnen? Dat wordt echt een punt van zorg, zeker omdat we straks de meest kwetsbare kinderen overhouden. Die moet je wel kunnen behandelen.’’

Krimp

Hun beroepsgroep zal niet overbodig worden, wel krimpen, voorspelt de directeur. Zwart: ,,Wat wij nu doen, is behandelen én ontlasten. Dat eerste blijft, het ontlasten zal meer worden overgelaten aan de maatschappij.’’ En dat kan best, zegt Overmeer. ,,Voor opvoeders is een kind met adhd bijvoorbeeld heel zwaar. Vaak ontstaan er problemen doordat ouders overvraagd worden. Als je de zorg kunt delen met grootouders of een buurvrouw kan dat heel veel lucht geven.’’
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3349 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht