Zorg

Depressieve tiener. Tientallen jongeren komen nooit buiten

Tientallen jongeren in Friesland komen nooit of bijna nooit buitenshuis. Zij kampen met psychische problemen. Sommigen zitten al twee jaar binnen.

hangjongeren, jeugd, criminelen
In Friesland zitten tientallen kinderen dag in dag uit op hun kamer. Ze komen niet meer buiten. De GGZ heeft een speciaal jeugdteam dat zich ontfermt over de ‘thuiszitters’.

Depressieve tiener

Achter de dichte slaapkamerdeur zit een zwaar depressieve tiener. Hij of zij is al maanden niet buiten geweest. De ouders zijn radeloos. Ze hebben van alles geprobeerd om hun kind uit het isolement te krijgen. Ze hebben gesmeekt, geschreeuwd, gehuild en gedreigd. Maar het helpt niet. Er komt alleen maar ruzie van, soms tot vechten aan toe.
De situatie loopt uit de hand. Ze bellen de huisarts of misschien zelfs de politie. Het vermoeden rijst dat het kind ernstige psychische problemen heeft. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt ingeschakeld. Die stuurt het FACT-team Jeugd erop af, een groep hulpverleners die ‘zorgwekkende zorgmijders’ in hun eigen omgeving opzoekt.
Twee teamleden staan voor de slaapkamer. De bange puber wil ze niet binnenlaten. Ze praten tegen de dichte deur, want ze weten dat hij hen hoort. ,,We maken ons zorgen om je. Wat is er toch aan de hand? Wat rot dat je hier alsmaar zit.’’ Ook de ouders proberen hun kind over te halen: ,,Er is iemand voor je gekomen. Kom toch naar beneden.’’
Het team wil niet dwingen, maar juist vertrouwen wekken. Het probeert een ingang te vinden bij de jongere. Als het de eerste keer niet lukt, komen de hulpverleners later weer terug. ,,Ik snap dat je nu geen zin hebt, maar volgende week dinsdag komen we weer.’’ Rustig, maar heel vasthoudend probeert het team door te dringen tot de jongere. Tot hij toegeeft.

Politie

Het lukt praktisch altijd, zegt jeugdpsychiater Lizelotte Vos, die in het FACT-team Jeugd zit van Kinnik, onderdeel van GGZ Friesland. Alleen in extreme gevallen, waarbij jongeren de deur hebben gebarricadeerd, of een gevaar zijn voor zichzelf of anderen, moet bijvoorbeeld de politie ingeschakeld worden. Maar in de meeste gevallen kan de behandeling beginnen, als de jongere zich gewonnen geeft.
Het FACT-team Jeugd, een samenwerking tussen Kinnik en Verslavingszorg Noord-Nederland, behandelt zo’n 75 jongeren in heel Friesland. Zo’n 45 van hen zijn in beeld doordat ze overlast veroorzaken. Ze zijn achterdochtig, maken ruzie en kampen met verslavingen. Het FACT-team benadert deze groep op straat. Vos: ,,We gaan gewoon bij ze op een bankje zitten en vragen hoe het is.’’

Medicatie

De jongeren hebben vaak medicatie nodig. Om ze zover te krijgen, probeert het FACT-team een vertrouwensband met ze te op te bouwen. Als ze geldproblemen hebben, helpt het team bij het aanvragen van een uitkering. Als ze niet goed eten, gaan ze mee naar de voedselbank. Of ze regelen een plek bij een sportvereniging. ,,Zo krijg je uiteindelijk een opening om hun psychose te behandelen.’’
Een FACT-team met zo’n acht mensen heeft meerdere disciplines in huis, zoals een maatschappelijk werker, een psychiater, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. De groep komt elke dag bij elkaar. In de vergaderruimte hangt een groot digitaal bord met daarop de namen van alle ‘klanten’. Het unieke van de aanpak is dat het team de jongeren zelf opzoekt. Dit gebeurt pas sinds een paar jaar.

Verbetertraject

Als het team een jongere voor zich heeft gewonnen, begint het verbetertraject. Er wordt gekeken wat voor medicijnen of therapie het kind nodig heeft. De hulpverleners proberen hem weer op school te krijgen, of aan het werk. Ze verdiepen zich in de gezinsproblemen en regelen daar hulp voor. En ze stimuleren dat de tiener positieve vriendschappen opbouwt met leeftijdsgenoten.
De contacten zijn intensief en op een manier die de jongeren handig vinden. Berichtendienst WhatsApp is populair. Vos: ,,Via WhatsApp vragen we bijvoorbeeld of iemand die sociaal angstig is vandaag wel een eindje buiten gelopen heeft. Jongeren sturen soms zúlke appjes’’, zegt ze, terwijl ze haar handen 20 centimeter uit elkaar houdt.

Opname voorkomen

Met deze zogeheten ‘outreachende’ (benaderende, red.) behandeling probeert Kinnik te voorkomen dat jongeren met psychische problemen opgenomen moeten worden. Het is een dure methode, maar opnames kosten ook veel geld. Bovendien is een opname op jeugdige leeftijd vaak een aanwijzing dat iemand ook later in het leven weer in een kliniek terechtkomt, aldus Vos.
Het Friese team behandelt ook ongeveer dertig ‘thuiszitters’: jongens en meisjes vanaf een jaar of twaalf, die soms helemaal niet meer de deur uitgaan. Sommigen zitten zelfs al een of twee jaar binnen, voordat het FACT-team erbij komt. Vos noemt dit het grootste probleem dat haar team tegenkomt. Het is moeilijk te zeggen of het een nieuw verschijnsel is, aldus de psychiater. Het is een verborgen problematiek, waar Kinnik door de FACT-aanpak steeds meer zicht op krijgt. Vos denkt dat er nog zeker twee keer zoveel ‘thuiszitters’ zijn als de dertig die nu onder behandeling staan. Het zijn kinderen met depressies, sociale fobieën, persoonlijkheidsstoornissen, autisme en psychoses. Sommigen zijn gepest en getraumatiseerd.

Gameverslaafd

Onder de thuiszitters zijn steeds vaker gameverslaafden. Het FACT-team helpt er nu drie of vier, maar het aantal neemt snel toe, aldus Vos. De GGZ ontfermt zich over jongens met aan autisme verwante stoornissen, die erg hechten aan rituelen en gewoonten. Zij spelen vaak hele nachten spellen als World of Warcraft, zegt Vos. Het gamen vormt voor hen een afleiding van de problemen die ze hebben in het echte leven. Als de ouders het proberen te doorbreken, worden ze angstig en ontsteken ze in woede. De ouders geven het soms gewoon op. Zelfs boetes van de onderwijsinspectie richten niets uit. Toch is ingrijpen bittere noodzaak. Vos: ,,Ze stagneren in hun ontwikkeling. Als je vanaf je vijftiende alleen maar thuis zit, wat voor toekomst heb je dan?’’

Melding

Buren of familie maken bijna nooit melding van een thuiszitter, zegt de psychiater. Ouders zoeken uit schaamte geen hulp. Volgens Vos is het van groot belang om huisarts, wijkteam of Kinnik op de hoogte te stellen. ,,Het is belangrijk dat de wijkteams en alle verschillende organisaties in Friesland, zoals VNN, jeugdzorg, Reik en Accare en de huisartsen goed met elkaar samenwerken om deze jongeren weer te laten deelnemen in de maatschappij.’’
Alleen op haar kamer zitten. Televisie en YouTube kijken. En als ze zich echt heel ellendig voelde, dan in zichzelf snijden. Zo zag het leven van Liza van Houten (17) uit Leeuwarden er nog niet zo heel lang geleden uit. Sinds een jaar krijgt ze hulp van Kinnik kind-en jeugd-GGZ.

Pesten

Op de basisschool wordt Liza al gepest. Ze is anders dan de rest. Klasgenoten sluiten haar buiten en schelden haar uit voor ‘pissebed’. Als ze naar de middelbare school gaat, komt ze bij andere kinderen in de klas. Die kennen haar niet, maar het pesten gaat toch door. Dag in, dag uit. Ze zeggen dat ze lelijk is en maken gemene opmerkingen over haar hoge stem. ,,Ze zochten gewoon alles wat anders aan mij was en dat gebruikten ze.’’
Het is soms zo erg, dat ze niet van de klas naar haar kluisje durft te lopen om een boek op te halen. Omdat ze zich niet prettig voelt op school, gaan haar rapportcijfers naar beneden. Terwijl ze eigenlijk heel leergierig is. Ze is ook lichamelijk steeds vaker ziek, ze heeft last van haar buik. Ze wil na schooltijd niet meer naar buiten.

Snijden

Op haar vijftiende gaat ze in zichzelf snijden. ,,Ik had het gevoel dat het moest. En als ik het had gedaan, voelde ik mij er beter door.’’ Ze denkt na over zelfmoord. ,,Ik begon te snijden op plekken waar ik niet hoor te snijden’’, zegt ze, terwijl ze met haar wijsvinger over haar pols strijkt. Ze is heel depressief. Niemand weet hoe erg het met Liza gesteld is, tot ze het aan een jongerenwerker opbiecht. Op dat moment snijdt ze al een jaar in haar eigen lichaam. Samen met hem vertelt ze het aan haar ouders. Zij schakelen de huisarts in en die verwijst Liza met een spoedmelding door naar Kinnik jeugd-GGZ.

Gesprekken

De gesprekken die ze daar heeft met een psychiater en andere medewerkers maken haar weerbaarder. ,,Ze hebben mij in laten zien dat ik mag zijn zoals ik ben.’’ Het pesten kan ze nu goed negeren en haar rapportcijfers schieten omhoog. Ook zit ze tegenwoordig bij een koor en doet ze vrijwilligerswerk, waardoor ze na schooltijd weer buitenshuis komt. Haar advies aan andere kinderen die depressief thuis zitten is helder: ,,Zoek zo snel mogelijk hulp. Je komt er niet alleen uit.’’ Toekomstplannen heeft ze ook, ze wil jongerenwerker worden. ,,Ik hoop dat ik daar niet in tegengehouden word omdat ik psychische problemen heb.’’
Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht