Zorg

Wat is het norovirus?

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die ‘buikgriep’ veroorzaken. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep, vooral in de wintermaanden. Hiervan wordt ongeveer een half miljoen gevallen veroorzaakt door het norovirus. Dit virus komt nog wel eens in het nieuws als het een grote uitbraak veroorzaakt in zorginstellingen.

 

 TILBURG-UITBRAAK NOROVIRUS

Ziekteverschijnselen

Heftig en plotseling braken, en diarree zijn het meest opvallend. Meestal beginnen deze klachten tussen de 1 en 3 dagen nadat iemand het virus binnen heeft gekregen. Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp komen voor. De symptomen verdwijnen weer na 2 tot 3 dagen bij volwassenen en ongeveer na 1 week bij kinderen.

Norovirus besmettelijk

Het Norovirus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via ontlasting en braaksel dat de besmettelijke virusdeeltjes bevat. De virusdeeltjes komen op de een of andere manier (meestal via de handen) in de mond terecht. Het Norovirus is direct van mens op mens overdraagbaar, maar ook indirect, bijvoorbeeld door het aanraken van besmette voorwerpen zoals de wc-bril, kraan, deurknoppen of speelgoed. Het virus wordt onder meer overgebracht via handen die na toiletbezoek niet of niet goed zijn gewassen. Als een besmet persoon voedsel klaarmaakt, kan het Norovirus ook in het eten terecht komen en zo weer nieuwe mensen besmetten. Het virus kan nog weken in de ontlasting uitgescheiden worden nadat iemand weer is opgeknapt. Via de lucht kan het virus ook worden overgedragen als iemand gebraakt heeft. Het is moeilijk om besmetting geheel te voorkomen.

Risico

Het risico op uitdroging door braken en/of diarree is hoger bij ouderen en jonge kinderen. Ernstiger ziekteverschijnselen of complicaties komen vaker voor bij risicogroepen. Dit zijn onder andere jonge kinderen, ouderen, mensen met een afweerstoornis, nieraandoening, suikerziekte of hartklachten. Bent u ziek en u heeft een aandoening die u extra kwetsbaar maakt? Overleg dan (telefonisch) met de huisarts.

Maatregelen

TILBURG-UITBRAAK NOROVIRUS

Het is belangrijk dat iemand met diarree beseft dat hij of zij deze ziekte gemakkelijk kan overbrengen op anderen. Dat kan gebeuren in de dagelijkse omgang of bij het klaarmaken van bijvoorbeeld een boterham. Daarom zijn de volgende voorzorgsmaatregelen in huishoudens met een zieke die diarree heeft belangrijk:

  • Laat de zieke tot drie dagen nadat hij/zij klachtenvrij is, geen voedsel bereiden.
  • Voor alle gezinsleden geldt: goed handen wassen na toiletgebruik, voor voedselbereiding, voor het eten, en na het schoonmaken bij en opruimen van braaksel en diarree.
  • Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes na het handenwassen, als dat niet kan, verschoon dan dagelijks de handdoek.
  • Zorg dat de zieken, indien mogelijk, een apart toilet gebruiken (bij voorkeur tot 3 dagen na het stoppen van de klachten)
  • Maak minimaal dagelijks het toilet schoon. Eerst huishoudelijk met water en zeep. Daarna desinfecteren met een chlooroplossing (40 delen water op 1 deel chloor). Maak schoon in de juiste volgorde van schoon naar vies. Vergeet daarbij niet de deurkruk, de lichtschakelaar, de kraan en de spoelknop van het toilet schoon te maken.
  • Was textiel minimaal op 40 graden. Droog het wasgoed bij voorkeur door middel van wasdroger en/of strijk het wasgoed. Sterk verontreinigd textiel (met ontlasting of braaksel) bij voorkeur weggooien in afgesloten plastic zak, lucht niet uitpersen. Als weggooien niet kan, dan wassen en spoelen op de hoogst mogelijke temperatuur.

 

TILBURG-UITBRAAK NOROVIRUS

Ziek?

Zieke personen die betrokken zijn bij voedselbereiding of patiëntenzorg wordt dringend aangeraden om niet te werken zolang er klachten zijn. Informeer de leidinggevende en de arbodienst en overleg over hervatting van werk (48 tot 72 uur na het stoppen van de klachten). Zieke kinderen houdt u bij voorkeur thuis. Om een uitbraak van het virus op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal te voorkomen, is het zinvol om een ziek kind thuis te houden tot herstel. Let op, ook na het herstel blijft iemand een periode besmettelijk. Meestal gaat virusuitscheiding nog 3 weken door, maar kan ook langer duren. Een goede hygiëne blijft daarom ook na het herstel erg belangrijk.

Behandeling

Er is geen geneesmiddel tegen buikgriep door het Norovirus. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na één tot vier dagen. Het belangrijkste is dat de zieke voldoende vocht, suikers en zout binnen krijgt om uitdroging te voorkomen. Men kan eventueel ORS gebruiken, te koop bij de drogist. Als de zieke het kan verdragen, kan deze kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel eten. Het is beter om alcohol en koolzuurhoudende dranken te vermijden. Bij twijfel over het herstel raadpleeg dan (telefonisch) de huisarts.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3349 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht