Zorg

Je persoonlijke risicoprofiel verbetert leefstijl

Wie een persoonlijk toegesneden risicoprofiel krijgt van zijn kans op hart-en vaatziekten, verbetert zijn leefstijl. Dus minder drinken, meer bewegen, niet roken en gezond eten. Een lager ziekteverzuim volgt.

hardloopschoenen asics
Van algemene adviezen en preventiecampagnes is bekend dat de boodschap maar matig aanslaat. Kennelijk spreken adviezen en waarschuwingen niet genoeg aan om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen. Bovendien is gedragsverandering moeilijk en voor velen is ‘gezondheidswinst’ maar weinig concreet. Bij een persoonlijk risicoprofiel, toegespitst op jouw situatie – leefstijl, persoonlijke en familiaire ziektegeschiedenis, bloeddruk en cholesterolwaarden – ligt dit anders. Dat blijkt uit promotieonderzoek van psycholoog en data-analist Maurice Niessen.

Preventieprogramma

De onderzoeker hield de effectiviteit van Preventiekompas tegen het licht. Pakweg 80.000 werknemers bij tientallen bedrijven maken gebruik van een dergelijk online preventieprogramma voor hart-en vaatziekten. Uit zijn onderzoek blijkt dat zes van de tien werknemers die aan Preventiekompas meedoen, daadwerkelijk met hun gezondheid aan de slag gaan. Ruim de helft van de zeshonderd proefpersonen gaf aan zich een gezonder leven te hebben aangemeten. Meer dan een op de drie (38 procent) ging een maand na deelname meer bewegen. Verder at 44 procent gezonder, dronk 10 procent minder en zei 14 procent te zijn gestopt met roken. Binnen de onderzochte groep bleken werknemers met overgewicht en obesitas vaker algemene leefstijlverbeteringen toe te passen en zijn zij ook meer gaan bewegen.

Persoonlijk risicoprofiel

Niessen denkt dat het online preventieprogramma-op-maat zo aanslaat omdat er een persoonlijk risicoprofiel uitrolt. ,,Dat past bij de tendens om steeds meer dingen op maat te leveren. Mijn boerenverstand zegt dat het programma aanslaat omdat het helemaal is toegespitst op jouw situatie, inclusief de ziektegeschiedenis van je familie. Dat spreekt meer aan. Het geeft niet alleen weer dat je bijvoorbeeld rookt – dat wist je bovendien al – maar het maakt duidelijk dat een combinatie van roken en hoge bloeddruk bij jou een extra risico geeft op het ontstaan van hart-en vaatziekten. Die samenhang tussen de uiteenlopende risicofactoren wordt duidelijk. Dat zet mensen aan tot actie. Het maakt iemands individuele situatie inzichtelijk en spoort beter aan om gedrag te veranderen. Het zet dus zoden aan de dijk.’’

Vroegdiagnostiek

Niessen werkt sinds een half jaar bij Minddistrict, een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met e-health innovatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), bedoeld om medewerkers te ondersteunen bij de behandeling van cliënten. ,,Veel onderdelen van therapieën in de ggz zijn gestandaardiseerd. Die zijn goed te vervangen of aan te vullen met online ondersteuning. Mensen kunnen daarvan gebruikmaken in hun eigen tijd, waardoor zij efficiënter is.’’
Eerder werkte de psycholoog bij stichting NIPED research, een zelfstandig kennisinstituut dat onderzoek doet naar preventie en zogeheten vroegdiagnostiek. Het instituut ontwikkelde onder meer het Preventiekompas. Niessen was voor zijn onderzoek benieuwd wie aan zo’n online preventieprogramma meedoen. ,,Ze vormden een mix van jong en ouder, rokers en niet-rokers, mensen die veel of weinig dronken en veel of nauwelijks aan lichaamsbeweging deden. Mensen die hun eigen gezondheid als minder positief ervaren, zoals rokers, doen minder vaak mee. Tegelijkertijd doen mensen die veel drinken, weinig bewegen en veel last hebben van stress juist wel vaak mee.’’

Ziekteverzuim

Ook wilde hij weten of je kunt vaststellen in hoeverre deelname aan het preventieprogramma invloed zou hebben op het ziekteverzuim. En zou het ziekteverzuim van de online deelnemers verschillen van dat van de nietdeelnemers? Hij testte het uit bij bijna 21.000 werknemers van een grote financiële organisatie; 3800 van hen volgden het online preventieprogramma, de rest niet.
Bij werknemers die aan het preventieprogramma hadden meegedaan zag Niessen over een periode van 23 maanden 20 procent minder ziekteverzuim dan bij collega’s die niet hadden meegedaan. ,,Dit laat zien dat er in elk geval een samenhang is tussen deelname aan het gezondheidsprogramma en een lager ziekteverzuim. Dit laatste bespaart bedrijven enorm veel kosten. Bedrijven die hun werknemers willen laten meedoen aan het Preventiekompas zijn er dus bij gebaat als
zoveel mogelijk werknemers meedoen.’’

Effectiviteit

Niessen is een van de promovendi die onderzoek deden naar de effectiviteit van het online preventieprogramma. ,,De bedoeling is dat het steeds verder wordt verbeterd.’’ Hij ontdekte dat voor 60 procent van de deelnemers één keer – in plaats van de voorgeschreven zes keer – zelf thuis bloeddrukmeten volstaat om te kunnen vaststellen of iemand hoge bloeddruk heeft. ,,Bij hen is één keer meten genoeg omdat hun bloeddruk zo laag of hoog is dat die ook bij volgende metingen ongeveer dezelfde uitslag heeft.’’
Verder schrijven Europese richtlijnen voor dat alle mannen vanaf 40 jaar en alle vrouwen vanaf 50 jaar moeten worden gescreend op het risico op hart-en vaatziekten. ,,In praktijk is dit ondoenlijk en kostbaar. Ik heb aangetoond dat een vragenlijst – leeftijd, geslacht, alcoholgebruik, roken, bmi (body mass index), buikomtrek – al veel helderheid verschaft over wel of geen verhoogd risico.’’

Meedoen

Meedoen aan het online programma – het invullen van een vragenlijst – duurt ongeveer een half uur en is eenmalig. Daarnaast kunnen deelnemers bij een checkpoint of consulent in hun bedrijf een afspraak maken om hun bloedwaarden (onder meer cholesterol), ontlasting en urine te laten checken. ,,Zij krijgen de uitslag en een advies op hun eigen online portal. Rood: naar de dokter. Oranje: advies om meer te bewegen, minder te roken en/of te drinken. Kan ‘de baas’ via een achterdeurtje meekijken in het online programma? Nee, benadrukt Niessen. ,,Het bedrijf biedt het slechts aan.’’
Aan het zelf invullen van hoeveel je drinkt, rookt, eet en beweegt kleeft het gevaar dat mensen niet altijd een realistisch beeld hebben van wat ze tot zich nemen. De kans bestaat dat ze in werkelijkheid bijvoorbeeld meer drinken of eten dan ze zelf denken of willen toegeven. ,,Het is bekend dat rokers meestal wel goed inschatten hoeveel ze roken. Maar alcoholgebruik wordt qua hoeveelheid vaak wel onderschat. En vrouwen schatten zichzelf gemiddeld een kilogram minder zwaar in dan ze in werkelijkheid zijn. Het gezondheidsprogramma wordt aangeboden door je werkgever, deelname is niet verplicht. Als je jezelf in de maling wilt nemen heb je daarmee alleen jezelf.’’

Dit verhaal is gepubliceerd in Dagblad van het Noorden

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht