Zorg

Stichting voor zeldzame neuro-endocriene kanker

Stichting NET-groep zet zich in voor mensen met zeldzame neuro-endocriene kanker. De stichting bestaat sinds 2010 en telt ruim 700 deelnemers. De activiteiten richten zich op belangenbehartiging, voorlichting en informatievoorziening, awareness en kennis verspreiding.

steun, familie, liefde, getrouwd, ziek, kanker, euthanasie, familie, alzheimer, dementie, oud, samen

Bron: DvhN/ Corné Sparidaens

Naar behoefte brengt de NET-groep patiënten, naasten en professionals met elkaar in contact. Verschillende soorten, maar allemaal neuro-endocrien! Er zijn veel verschillende soorten neuro-endocriene kanker maar deze zijn allemaal zeldzaam en kunnen overal in het lichaam ontstaan. Onderling verschillen deze soorten kanker sterk en daarom is er een onderscheid in gradering in drie categorieën: NET graad 1, NET graad 2 en NEC graad 3. Deze onderverdeling geeft informatie over het gedrag van de tumor zoals onder andere de groeisnelheid.

Kwaadaardig

In potentie zijn alle neuro-endocriene kankers kwaadaardig al is er een groot onderscheid in gedrag en groeisnelheid. Zo groeien NET graad 1 vaak traag en terwijl NEC graad 3 meestal erg snel groeien. De overleving en de kwaliteit van leven zijn onder andere afhankelijk van de differentiatiegraad van de tumoren en of de tumor functioneel is. Een NET of NEC in de alvleesklier of darm is beslist geen alvleesklierkanker of darmkanker. Dit zijn andere kankersoorten en heten daarom neuro-endocriene kanker van alvleesklier of darm.

Functionele en niet-functionele tumoren

Bij NET graad 1 en 2 is er ook nog een onderverdeling in functionele en niet-functionele tumoren. Functionele tumoren maken een teveel aan hormonen of hormoonachtige stoffen. Hierdoor kunnen allerlei klachten optreden die vaak lijken op andere ziektebeelden. Er zijn verschillende soorten NET die ook andere symptomen en klachten geven en verschillend moeten worden behandeld. Zo heeft bijvoorbeeld een patiënt met het carcinoïdsyndroom andere klachten dan een patiënt met een gastrinoom of een VIPoom. Sommige van deze tumoren komen nog geen 5 keer per jaar voor in Nederland. Functionele NET graad 1,2 worden regelmatig pas laat herkend. Een huisarts ziet gemiddeld 1-2 patiënten met een neuro-endocriene tumor in zijn/haar hele loopbaan, een specialist iets meer. Omdat artsen zo weinig NET-patiënten zien, worden de medische klachten vaak slecht herkend. Bovendien lijken de klachten van functionele NET ook op die van andere aandoeningen.

Kenniscentra

Omdat het in alle gevallen gaat om zeldzame kankersoorten met grote verschillen in gedrag en behandeling, is verwijzing naar en overleg met NET/NEC-specialisten uit de kenniscentra van groot belang. De informatie die de NET-groep ter beschikking heeft is voor iedereen gratis toegankelijk. Het zebra-ribbon is het symbool voor neuro-endocriene kanker. Artsen leren tijdens de opleiding: “als je hoefgetrappel hoort denk dan aan paarden. Maar soms blijkt het een zeldzame zebra.” Daarom is awareness voor deze zeldzame kankersoorten van groot belang.

www.net-kanker.nl

Op de website van de NET-groep www.net-kanker.nl staat informatie over de verschillende soorten NET en NEC en de behandelmogelijkheden die daarbij horen. Deze informatie is verwerkt in films, (wetenschappelijke) artikelen, brochures, FAQ (vragen en antwoorden) en ervaringsverhalen. Alle medische informatie is gemaakt met artsen die zijn gespecialiseerd in NET en/of NEC en is betrouwbaar. Ook de ervaringsverhalen worden hierop beoordeeld. De NET-groep krijgt jaarlijks van meer dan 300 patiënten en naasten vragen.

Gratis deelname en meer awareness

Deelname aan de NET-groep is gratis. Dit is een principiële keus. De NET-groep vindt dat alle informatie rond NET/NEC en aanverwante zaken voor iedereen, te allen tijde toegankelijk moet zijn. Het gaat om zeldzame soorten kanker die bovendien zeer ingewikkeld zijn door de vele variaties en verschillende vormen van diagnostiek en behandeling. Hierdoor is slechts een selecte groep professionals goed op de hoogte van NET en NEC. Als een patiënt ’s middags de diagnose krijgt, moet men ’s avonds op het internet de meest relevante en betrouwbare informatie kunnen vinden als aanvuling op de informatie van de specialist. Dit vermindert de onzekerheid na het horen van een schokkende diagnose en bevordert de zelfstandigheid en keuzevrijheid van de patiënten en hun naasten.

Toegankelijke informatie

Elke patiënt en naaste heeft recht op goede voorlichting. Alle informatie die de NET-groep ter beschikking heeft is daarom op elk moment voor iedereen gratis toegankelijk. Het maakt daarbij geen verschil of men deelnemer is of niet. In de strijd voor meer zelfstandigheid van patiënten en awareness voor zeldzame kankersoorten als NET en NEC is het van belang dat informatie gemakkelijk toegankelijk is en zoveel mogelijk wordt verspreid en gedeeld. Zo worden patiënten gezien, erkend, eerder herkend en krijgen zij een stem. Daarnaast zijn zij beter in staat om bewuste keuzen te maken ten aanzien van de behandeling die passen bij de persoonlijke situatie. Stichting NET-groep krijgt dit jaar een basis subsidie met geld van KWF maar blijft voor de uitvoering van een groot deel van de activiteiten afhankelijk van donaties en giften. De NET-groep is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), giften zijn dus aftrekbaar.

Stichting NET-groep, Rosa Spierstraat 161, 2135 TS Hoofddorp, Telefoon (0031) 06 8359 0027, Mail info@net-kanker.nl. Website www.net-kanker.nl.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht