Zorg

Roze wolk met zwart randje. Wat is slecht voor de zwangerschap?

Relatieproblemen, angst, depressie en middelengebruik tijdens de zwangerschap kunnen die negatief beïnvloeden. Het risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en gedragsproblemen neemt toe. Via de digitale vragenlijst van Mind2Care worden risicofactoren vroeg opgespoord.

zwanger, zwangerschap
De eerste associaties met ‘zwangerschap’: fijn, blij, roze wolk. In werkelijkheid heeft een op de vier zwangere vrouwen te maken met andere gevoelens en omstandigheden: angst, depressie, problemen met huisvesting of relatie, geldzorgen, weinig sociale steun. Zo blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. Ook blijven zwangere vrouwen vaak roken, drinken en/of drugs en slaapmiddelen gebruiken.

Psychische problemen

Zo’n 5 à 10 procent van de zwangere vrouwen heeft ernstige psychische problemen, zoals forse angst en depressie. Die kunnen volgens (kinder-en jeugd)psychiater Mijke Lambregtse grote gevolgen hebben voor het kind. Vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en de kans op emotionele en aantoonbare gedragsproblemen zijn de belangrijkste. ,,De kans op negatieve effecten neemt toe naarmate iemand problemen heeft op meerdere gebieden, dus zowel psychisch als psychosociaal en middelengebruik.’’

Mind2Care

Om die effecten te voorkomen is het screeningsinstrument Mind2Care ontwikkeld, door de afdelingen Psychiatrie en Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC, in samenwerking met onder meer GGD Rotterdam-Rijnmond. Het is een digitale vragenlijst die bij de eerste afspraak bij de verloskundige of in een ziekenhuis wordt aangeboden aan zwangere vrouwen.
Dat gebeurt nu nog op beperkte schaal: Rotterdam, Woerden, Apeldoorn, Breda en Arnhem. Maar als het aan Mijke Lambregtse ligt, wordt de vragenlijst binnen afzienbare tijd onderdeel van de standaardzorg in ziekenhuizen en bij verloskundepraktijken in het hele land. Als voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) zet Lambregtse zich daarvoor in. Bij dit kenniscentrum zijn circa 350 verloskundigen, gynaecologen, psychiaters, kinderartsen en andere professionals aangesloten om de zorg voor psychisch kwetsbare zwangeren te verbeteren.
,,We zijn hard bezig om Mind2Care beschikbaar te maken voor ziekenhuizen en verloskundigen in de rest van Nederland. Er is veel interesse voor. Daarmee zou het screenen op psychische en psychosociale risicofactoren net zo gewoon worden als controle op hoge bloeddruk en diabetes. Want onze ervaring is dat verloskundigen en gynaecologen het percentage angst-en depressieklachten bij zwangere vrouwen meestal laag inschatten, tenzij er systematisch naar wordt gevraagd. Vrouwen erkennen hun klachten soms niet of denken dat die gevoelens bij de zwangerschap horen. Ook zijn ze bang voor een stigma.’’
Lambregtse was als projectleider van Mind2Care nauw betrokken bij de promotiestudie van Chantal Quispel, die de toepassing van de vragenlijst onderzocht bij 2300 zwangere vrouwen in uiteenlopende regio’s in Nederland: Meppel, Zwolle, Apeldoorn, Breda en Rotterdam. ,,Daaruit bleek onder meer dat 20 procent van de vrouwen al eerder voor psychische problemen was behandeld. Dat is de grootste voorspeller voor het krijgen van nieuwe klachten na de bevalling.’’ Verder gaf 3 procent aan dat zij antidepressiva en/of kalmeringsmiddelen gebruikte, voor én tijdens de zwangerschap. ,,Dan kan het advies luiden: kijken of het verantwoord is om het gebruik af te bouwen.’’

Angst en depressie

Pakweg 5 à 10 procent had last van angst en depressie. ,,In zo’n mate dat het wel verstandig was om er met een hulpverlener over te praten.’’ Regionale verschillen werden ook gevonden. In de stad Rotterdam hebben bijvoorbeeld meer zwangere vrouwen psychosociale problemen – huisvesting, schulden, relatieproblemen – dan in de regio rond Meppel. ,,Ook kregen vrouwen in Rotterdam vaker een te vroeg geboren kind met een laag geboortegewicht dan vrouwen in Meppel.’’
De vragenlijst is vooraf getoetst op bruikbaarheid, haalbaarheid en betrouwbaarheid, zegt Lambregtse. ,,Daaruit bleek dat ongeveer 90 procent van de zwangeren bereid was om de vragen te beantwoorden. Ook waren zij bereid om het automatische advies dat zij na afloop krijgen te bespreken met hun arts of verloskundige. Die kan dan verwijzen naar een hulpprogramma of naar een zogeheten POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie). Op dit moment hebben ruim dertig instellingen zo’n poli, waarin psychiaters, gynaecologen en kinderartsen samenwerken.’’

Invullen van lijst

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en kan thuis. De vragen gaan over opleiding, werk, afkomst, kennis over zwangerschap, roken, drinken, drugs-en medicijngebruik. Ook de gezinssituatie, sociale steun, mishandeling en misbruik komen aan de orde, net als traumatische ervaringen, angst, depressieve gevoelens, stress, paniek en eerdere behandeling voor psychische problemen.
Daarnaast kunnen vrouwen invullen hoe zij doorgaans omgaan met problemen: of ze zich hulpeloos en schrikachtig of juist optimistisch en sterk voelen. Maken zij zich zorgen over de bevalling? En hoe denken zij dat die zal verlopen en hoe ze zich dan zullen voelen? ,,Tot nu toe worden zwangere vrouwen meestal gescreend op afzonderlijke punten, zoals depressie of roken. Mind2Care geeft inzicht in alle gebieden die een rol spelen: psychisch, psychosociaal en middelengebruik.’’

Hulpprogramma

Na het invullen volgt direct automatisch de uitslag en eventueel een advies. ,,Bijvoorbeeld: uit de antwoorden blijkt dat u mogelijk in aanmerking komt voor een bepaald hulpprogramma’’, zegt Lambregtse. In Rotterdam biedt bijvoorbeeld de GGD een prezorgprogramma voor zwangere vrouwen die weinig sociale steun hebben, of die roken of ander risicogedrag vertonen. Of ze kunnen terecht bij de huisarts of het maatschappelijk werk, afhankelijk van wat een regio aan ondersteuning te bieden heeft.’’
Hoe betrouwbaar zijn de antwoorden? De kans bestaat dat mensen vooral invullen wat sociaal wenselijk is, of zich schamen voor hun gevoelens. ,,Je moet het altijd doen met wat mensen zeggen. We hebben echter vastgesteld dat de antwoorden over het algemeen eenduidig zijn. Vrouwen kunnen bovendien zelf beslissen of zij het advies daarna met hun huisarts of verloskundige bespreken. Zij zijn er dus niet bij gebaat om onjuiste informatie in te vullen.’’
Zie ook: www.lkpz.nl
Dit verhaal is gepubliceerd in de Leeuwarder Courant

 

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht