Zorg

Veel jongeren zijn bang. Hoe kan dat?

Angst in de puberteit komt geregeld voor maar waait – anders dan lang gedacht – niet altijd vanzelf over. Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 30 procent van de twaalf-tot achttienjarigen last heeft van behoorlijk veel angst, die bovendien aanhoudt. ,,Het besef dat zoveel angst op die leeftijd niet normaal is, dringt nu langzaam door.’’

angst van personeel in marwei gevangenis

Afgaand op het onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Stefanie Nelemans gaat er veel meer schuil in het puberhoofd dan lang is gedacht. Natuurlijk is de adolescentenleeftijd een periode van ‘storm en stress’, grote en kleine zorgen, onuitstaanbaar gedrag en hoogoplopende emoties. Maar daarachter kan meer aan de hand zijn dan op het eerste oog is te zien, betoogt Nelemans, verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Hoeveel pubers zijn bang?

Uit haar onderzoek naar de ontwikkeling van angst onder adolescenten blijkt onder meer dat 5 tot 30 procent van de onderzochte jongeren een hoge mate van angst ervaart. En dat die angst bij hen de gehele adolescentie blijft bestaan. Uit Nelemans’ onderzoek, waarop zij vorige week promoveerde, blijkt dat wie op twaalfjarige leeftijd erg angstig is, dat zes jaar later meestal nog steeds is. Daarmee wordt een veelgehoorde suggestie van tafel geveegd; de aanname dat angst onder adolescenten er weliswaar bij hoort, maar na verloop van tijd vanzelf verdwijnt. Angst mag dan veel voorkomen, het waait niet altijd zomaar over. ,,Dat vond ik het meest opmerkelijke: hoe stabiel die angst door de jaren heen blijft. Ik kwam dat tegen in alle studies van mijn onderzoek.’’

Paniek

De jongeren uit haar onderzoek werd gevraagd naar zogeheten gegeneraliseerde angst (heel veel piekeren), paniek (intense angst die gepaard gaat met lichamelijke reacties zoals hartkloppingen), schoolangst, verlatingsangst en sociale angst (bang om te moeten presteren en te worden beoordeeld). De eerste vorm van angst bleek het hoogst te scoren; rond de 30 procent heeft hiervan vrij veel last. Circa 5 procent geeft aan dat ze gebukt gaan onder sociale angst, van wie één op de drie personen ernstig.

Wat is schoolangst?

Bij schoolangst kunnen jongeren bang zijn om te worden gepest. Ze voelen stress door hoge werkdruk of ze vrezen een slechte beoordeling door de leraar. Gegeneraliseerde angst – het onbeheersbaar piekeren en tobben zonder duidelijke aanleiding – maakt jongeren doorlopend zenuwachtig en bang dat er misschien iets vervelends gebeurt waarmee zij niet goed kunnen omgaan. Zij zijn voortdurend bezig met de vraag ’Wat nu als …?’ Paniek kan ze zomaar overvallen, waarbij hun hartslag stijgt, ze misselijk kunnen worden en licht in het hoofd, en bang zijn om de controle te verliezen of krankzinnig te worden.

Wat is sociale angst?

Bij sociale angst zijn jongeren bang om bijvoorbeeld in contact te treden met onbekenden of om een negatieve indruk te maken op anderen. Bij verlatingsangst zijn ze bang om te worden gescheiden van hun ouders of hun veilige thuisbasis.

Steekproeven

Voor haar onderzoek maakte Nelemans onder meer gebruik van informatie van 239 leerlingen tussen de 12,5 en 19,5 jaar op middelbare scholen (havo, vwo en vmbo) in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Zij zijn hun hele schooltijd gevolgd. ,,Onze steekproeven zijn genomen onder ‘gewone’ jongeren op doorsnee scholen. Tegen die achtergrond is 30 procent met grote angsten erg hoog. Dat wil overigens niet zeggen dat ze aan een stoornis lijden, al loopt een klein aantal mogelijk wel een iets groter risico op bijvoorbeeld een angststoornis.’’

Oorzaak van angst

Naar de oorzaken waarom deze jongeren zoveel te maken hebben met angst heeft Nelemans geen onderzoek gedaan. ,,Ik wilde vooral bekijken hoe angst zich bij jongeren ontwikkelt en wat er kan gebeuren met jongeren die al angstig zijn. Zij hebben bijvoorbeeld meer problemen op school of met hun ouders of leeftijdgenoten dan niet-angstige jongeren.’’ Echte voorspellers voor het ontstaan van angst zijn volgens haar lastig te benoemen. ,,Want angst wordt beïnvloed door allerlei individuele en omgevingsfactoren. Het is bijvoorbeeld bekend dat temperament een rol speelt: hoe gevoelig ben je voor een bepaalde omgeving en hoe reageer je daarop? Ook biologie – een gevoelig stresssysteem – en de ouder-kindrelatie spelen een rol.’’
Nelemans vond een aantal mechanismen waardoor angst in stand wordt gehouden. ,,Jongeren die al bangig zijn, reageren vaak in een angstige situatie met een behoorlijk intense stressreactie, compleet met lichamelijke reacties. Daardoor wordt hun angst versterkt. Die negatieve spiraal is moeilijk te doorbreken. Bij jongeren die vooral last hebben van sociale angst zie je vaak dat zij zich terugtrekken en contacten uit de weg gaan. Bij hen zorgt het teruggetrokken gedrag ervoor dat zij sociaal angstig blijven. Wel bleek dat adolescenten die minder tijd doorbrachten met leeftijdgenoten minder of minder vaak cannabis gebruikten. Dat is mooi, maar aan de andere kant: een beetje uitproberen met vrienden hoort erbij op die leeftijd. Dat zij dat niet doen laat ook zien dat ze sociaal geïsoleerd leven.’’

Chaos

De meeste jongeren komen de periode van ‘storm en stress’ uiteindelijk vrij soepel door, zegt Nelemans. ,,Maar een klein deel ervaart veel chaos, onzekerheid en worstelt met de vraag wie zij eigenlijk zijn. Er is lang gedacht dat dit vanzelf zou overwaaien. Inmiddels weten we dat het een stuk genuanceerder ligt. Angst is een hoofdstuk apart. Bij de meesten is dat geen probleem, maar uit mijn studies blijkt dat dit niet voor iedereen geldt. Aanhoudende angst kan de ontwikkeling verstoren. En omdat het bij sommigen zo stabiel blijft, verwacht ik dat het ook voortduurt wanneer ze volwassen zijn.’’
Of jongeren angstiger zijn geworden, vergeleken met bijvoorbeeld tien of twintig jaar geleden, durft Nelemans niet te zeggen. Ze weet evenmin in hoeverre de tegenwoordige keuzestress, het moeten voldoen aan hoge verwachtingen en ideaalbeelden, een rol spelen bij het ontstaan van angst bij jongeren. ,,Onze studie is een van de eerste waarbij is gekeken naar de ontwikkeling van angst bij redelijk doorsnee jongeren over langere tijd. We hebben dus weinig vergelijkingsmateriaal.’’
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht