Zorg

Krimp in de zorg houdt voorlopig aan

De komende twee jaar neemt de werkgelegenheid in de zorg naar verwachting met nog eens 27.000 banen af. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in een dinsdag verschenen sectorrapport.

mantelzorg, zorg, verzorgen, ziek, ziekte, rolstoel, thuis, helpen, samen, liefde, relatie, bijstaan, bloeddruk,

Bron: ANP XTRA/ Roos Koole

De krimp komt voor het overgrote deel voor rekening van de verpleging, verzorging en thuiszorg. In de afgelopen drie jaar raakten al 22.000 werknemers in de zorg hun baan kwijt. Vanaf 2017 komen er ,,voorzichtig” weer banen bij, met name in de thuiszorg, verwacht UWV. Dat komt vooral door de vergrijzing.

Voor de gehandicaptenzorg gaat UWV voor de periode 2012 tot 2017 uit van een afname met 10.000 banen en ruim 5000 banen bij de ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg blijft de werkgelegenheid nagenoeg stabiel tot 2017. Bij de overige zorg, bijvoorbeeld de huisartsenpraktijken, stijgt het aantal banen naar verwachting met 10.000. Dat komt vooral door de overheveling van taken naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders.

UWV voorziet dat er de komende jaren vooral minder vraag is naar lager opgeleide zorgmedewerkers. Als voorbeeld geeft de instantie de helpenden, medewerkers die lichte verzorgende taken doen zoals het aantrekken van steunkousen bij ouderen, helpen met tandenpoetsen en boodschappen doen. UWV ziet in dit beroep een ,,zeer sterke stijging” van het aantal ww-uitkeringen en relatief weinig vacatures. ,,De zorgvraag wordt complexer en van zorgverleners wordt steeds meer verwacht dat zij ook een regierol kunnen spelen. Taken op de lagere niveaus worden bovendien vaker door mantelzorgers uitgeoefend”, zegt UWV-onderzoeker Freek Kalkhoven.

De zorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in Nederland. In 2013 werkten er bijna 1,1 miljoen mensen, ofwel 15 procent van het totaal aantal banen in ons land. Het gros van het zorgpersoneel (38 procent) werkt in de verpleging of thuiszorg. Daarnaast werkt een kwart bij ziekenhuizen en een derde bij onder meer ggz-instellingen en de gehandicaptenzorg.

Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg al jaren toe. Door de forse bezuinigingen van het kabinet kwamen veel zorginstellingen zwaar onder druk te staan en moesten ze grote reorganisaties doorvoeren. (ANP)

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht