Zorg

Bureau Wmo: even geduld a.u.b. (deel ll) – column Gerdien Boeringa

2015: Als PGB-gegadigde kreeg ook ik met het ‘Trekkingsrecht’ te maken. Hoofdzakelijk door mijn telefonische doorzettingsvermogen (lees: gedram), het hierin ‘goed gebekt’ zijn en weten wie, wat & hoe ik moet benaderen kwamen uiteindelijk ook mijn gegevens bij de SVB terecht. Mijn trouwe hulp (Y.) kon blijven maar… allereerst tót 1 juli 2015.

 

hand

Begin april: Om ná 1 juli nog in aanmerking te komen voor Hulp bij het Huishouden (HH) moet eerst het gevreesde ‘keukentafelgesprek’ plaatsvinden. Maatschappelijk werker (S.) van het wijkteam bezoekt mij hiervoor en kan mijn aanvraag HH ondersteunen. De indicatie en het ‘maatwerk’-advies gaan richting Bureau Wmo.

Mei: Niets. Geen ontvangstbevestiging, geen beslissing. S. informeert voor mij: de aanvraag is wél binnengekomen en bekeken door Bureau Wmo.

Juni: Nog steeds niets. Ik bel zelf met Bureau Wmo. De telefonist vertelt dat ik volgende week schriftelijk duidelijkheid kan verwachten. Het advies van het wijkteam is er maar dit moet nog ‘getoetst’ worden. Inmiddels wil Y. ook graag weten waar zij vanaf 1 juli aan toe is. Moet zij uren inleveren? Behoudt zij haar salaris? Wordt het tijd een aanvullende uitkering aan te vragen?

Juli: Nog steeds niets. S. van het wijkteam informeert bij Bureau Wmo. Daar is men tot de ontdekking gekomen dat slechts een déél van de aanvraag (kuch-kuch) destijds (ahum) is ontvangen. Het computersysteem loopt niet goed en S. mag nóg een keer de hele aanvraag versturen.

Begin augustus: Y. kaart voorzichtig aan dat zij over juli geen salaris heeft ontvangen. Ik bel met de SVB: “…dat klopt, uw PGB is per 01-07 stopgezet, de gemeente heeft geen verlenging doorgegeven zodoende dat wij uw hulp niet uitbetalen. Neem contact op met uw gemeente…” Dat doe ik gelijk maar volgens de telefoniste van Bureau Wmo is mijn aanvraag weer teruggestuurd naar het wijkteam. “Teruggestuurd??” “Ja. Er mist een onderbouwing volgens de kralenketting”. “Mmm? Kralenketting?? Wat bedoelt u met onderbouwing-volgens-de-kralenketting?” “Ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar alles ligt nu weer bij het wijkteam. Verder kan ik u niet helpen….” Hier gaat duidelijk iets niet goed. Eerst maar eens googlen op ‘kralenketting’: … in het kader van de Wmo een methodische denk- en handelwijze om vanuit de vraagduiding zicht te krijgen op het een en ander. Ik bel S. met het goede nieuws over de kralenketting. Hoorbaar komt haar het stoom uit de oren. S. heeft inmiddels al heel wat uren in mijn aanvraag zitten, krijgt er ook genoeg van en vindt dat dit gedoe moet stoppen.

Half augustus: Hoera! Een brief van Bureau Wmo! Dit zal vast de beschikking zijn! Maar nee: ik moet mijn Pgb in 2014 verantwoorden. En alsof het Bureau Wmo zelf ook lukt binnen redelijke termijn een aanvraag HH netjes af te handelen: binnen 4 weken na dagtekening dienen bijgevoegde formulieren ingevuld te worden teruggestuurd.

Intussen krijgt S. telefonisch van Bureau Wmo de toezegging van 3½ uur huishoudelijke hulp per week voor mw. Boeringa. De medewerker gaat de aanvraag in werking zetten.

3e Week augustus: Y. is geweldig. En dat mag best gezegd! Y. wil mij niet laten zitten en blijft komen al heeft zij nog steeds geen salaris ontvangen. Zoals de zaak nu staat, wordt dit ‘m in augustus ook niet. En dan opeens…: Hoera! Een brief van Bureau Wmo! Ein-de-lijk, dit zal de beschikking zijn! Ik sta buiten bij de postvakjes, rats-rats-rats, snel open die envelop. Mijn ogen scrollen over de tekst:

“Geachte mevrouw Boeringa, Een tijd geleden heeft u blabla aanvraag PGB blabla. Tot op heden hebben wij nog geen budgetplan van u ontvangen … binnen 2 weken…” Een tijd geleden? Akkoord, dat mogen we stellen. Maar een budgetplan? Budgetplan?? Wat is dit nu weer? ‘Tot op heden hebben wij…??’ Alsof Bureau Wmo vanaf begin april op mijn inzending van een budgetplan zit te wachten? Alsof ik -tot op heden- degene ben die een vlotte afhandeling saboteert? In de 8 jaren dat ik een Pgb ontvang is mij nog nooit iets gevraagd over een ‘budgetplan’ maar nu is dit opeens een hot item. Want ben ik me wel bewust van de verantwoordelijkheden die bij een Pgb horen? Ben ik in staat mijn Pgb te beheren? En hoe ga ik mijn Pgb besteden? Ben ik in staat alles wat mijn Pgb aangaat door te geven aan de SVB? Welke activiteiten moet mijn hulp uitvoeren en waarom vind ik dat zij hierin kwaliteit levert? Het lijkt mij dat ik in de loop van de jaren wel bewezen heb op een verantwoordelijke manier met een Pgb om te kunnen gaan. Mensen werven, zorgovereenkomsten afsluiten, werkafspraken maken, administratie bijhouden, op tijd uitbetalen en ieder jaar verantwoording bij de gemeente afleggen. Bij de vraag of ik in staat ben mijn hulp aan te sturen kan ik het niet laten. ‘Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ook bureau Wmo aan te sturen…’

4e Week augustus: Hoera! Een brief van Bureau Wmo! Ein-de-lijk, dit zal de beschikking zijn! Maar nee. Wat dan wel? ‘…Bij de gemeente heb ik een melding gedaan in het kader van de Wmo. Deze melding is 19 (ja: negentien) augustus 2015 binnengekomen… Medewerker Z. komt u bezoeken voor een gesprek. ‘Als u een aanvraag heeft ingediend voor huishoudelijke hulp en er is sprake van 1 of meerdere volwassen huisgenoten, dan wordt hij / zij verzocht ook aanwezig te zijn. Bij de hand houden: overzicht medicijnen, gegevens huisarts, specialisten, medische brieven, verslagen…’ Moedeloos bel ik Bureau Wmo. Een medewerker komt mij inderdaad bezoeken. Maar voor een andere aanvraag.

Eén dag later: Hoera! Een brief van Bureau Wmo! Zal dit-‘m dan toch écht zijn? Of wat krijg ik nu weer? Nou? Met trrrrromgerrroffel en rrrollende ogen hatseflats ik de envelop open en……: JA!!! DAAR IS-‘IE!! Het moest van ver komen en tot op hoog niveau werd er vanuit de tenen aan gewerkt maar ik heb ‘m binnen, jawel: de Beschikking Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden!

Gerdien: proficiat! En Bureau Wmo; iedereen kan begrijpen dat deze gang van zaken mij veel tranen, ergernis en stress opgeleverd heeft. Maar; we zetten een streep onder dit Hulpverhaal en gaan verder met een schone lei. Tot slot: Bedankt voor de bloemen!

Gerdien Boeringa (50) schrijft om de week met een scherpe blik over haar -niet altijd over rozengaande- leven. Haar lijf laat het steeds meer afweten en hierdoor zijn medici, hulpverleners en omslachtige instanties orde van de dag. Psychische kwetsbaarheid, relaties, het heden of verleden: in deze column komen verschillende onderwerpen voorbij. Met als troefkaart een behoorlijk portie humor en zelfspot…

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht