Zorg

Wat is een burn-out? En wat moet je doen het je teveel wordt?

Een burn-out lijkt een probleem van het hoofd, maar heeft gevolgen voor het hele lichaam. En ligt altijd op de loer. Misschien is burn-out niet zo’n goede term, zegt Ilse de Groot peinzend. Het suggereert dat het kaarsje is opgebrand, maar bij een burn-out is veelal herstel mogelijk. ,,Het vlammetje kan vaak weer oplaaien. Vroeger heette het dat je overspannen was. Moe, uitgeput, maar dan op een zodanige manier dat uitrusten en slapen niet meer helpt.’’

Verdriet
Als de energie op is spreken we van een burn-out. ,,Je wilt nog van alles, maar het lukt niet meer. Bijna altijd heeft de kwaal te maken met de combinatie van te hoge of verkeerde werkbelasting en spanningen of disbalans in de privé-situatie. ,,De druk om te presteren is hoog, maar je bent de controle kwijtgeraakt om met die druk om te gaan.’’

Uitgeput

Ilse de Groot (32) is gezondheidspsycholoog en in opleiding om klinisch psycholoog te worden. Ze deed haar studie in Amsterdam en Leiden en werkt sinds 2011 bij GGZ Friesland. Op de polikliniek voor angsten stemmingsstoornissen behandelt ze geregeld patiënten met uitputtingsverschijnselen. ,,Het verschil met patiënten die aan depressies lijden is dat mensen burn-out nog wel willen, maar niet kunnen. Terwijl bij een depressie de wil ontbreekt.’’

Vaak zijn er al langere Vaak zijn er al langere tijd signalen die werden genegeerd: slecht slapen, je werk meenemen naar huis, concentratieverlies, geheugenproblemen, snel geëmotioneerd raken, prikkelbaar. ,,Het overkomt iedereen wel eens, en er wordt gedacht: met wat uitrusten gaat het wel weer over. Of: er komen wel weer rustiger tijden.’’

Thuisfront

In sommige gevallen is de omgeving zelfs een factor die de burn-out mede veroorzaakt. ,,Je ziet vaak combinaties van hoge werkdruk met problemen thuis, ziekte in de familie, kinderen die in een lastige fase zitten.’’ Toch kan het thuisfront soms ook een preventieve rol spelen. ,,Overspannenheid treedt bijvoorbeeld minder op wanneer je hobby’s hebt om je in uit te leven en wanneer je op tijd leuke, ontspannende activiteiten onderneemt. Sport is belangrijk.’’

Karakter

Kenmerkend voor een burn-out is dat mensen die hem krijgen er eerst niet aan willen. ,,Ik heb toch altijd goed gefunctioneerd, waarom zou het dan nu niet meer gaan? Deels zit dat in het karakter. Mensen die perfectionistisch zijn, hebben er eerder last van dan anderen. Het verantwoordelijkheidsgevoel zit ze in de weg. ‘Er moet nog zoveel gebeuren’, ‘ik kan niet gemist worden’, ‘ik wil een ander niet belasten’.’’

Wegcijferen

,,Burn-out treft mensen die geneigd zijn zichzelf weg te cijferen, anderen voorrang te geven. Ze weten wel dat het eigenlijk niet goed gaat, maar proberen die gevoelens aan de kant te schuiven.’’ Faalangst speelt ook een rol. Toegeven dat je te veel hooi op de vork hebt wordt ervaren als een nederlaag.’’ De balans is weg, er zijn grenzen overschreden.

Kort gezegd: je hebt meer gegeven dan je in huis hebt. Dat kan wel gedurende korte of langere tijd, maar je houdt het niet maar je houdt het niet voor altijd vol.

Effect op lijf

Burn-out is een probleem van het hoofd, maar heeft vooral effect op het lijf. De Groot: ,,Je kunt er flink ziek van zijn, letterlijk. Psychosociaal ben je van de kook en motorisch zit je ook in de knoop. Mensen omschrijven de kwaal als een strakke band om jehoofd of zware druk op je borst, met verkramping in nek en schouders. Ook kortademigheid en hartkloppingen komen voor.’’

De mate waarin een burn-out tot openbaarheid komt, verschilt van persoon tot persoon. ,,Bij de een wordt het vlammetje geleidelijk aan kleiner. Bij anderen is er een heftige uitbarsting; zij storten in. De ernst bepaalt ook hoe je vervolgens ervoor staat. Komt de machinerie helemaal tot stilstand? Of is er nog wat ruimte om deels te functioneren?’’

Leeftijd speelt vrijwel geen rol. Ook jongeren kunnen een burn-out oplopen. Studenten bijvoorbeeld die niet goed kunnen omgaan met de scherpe eisen met betrekking tot de studiepunten of met de verwachtingen van zichzelf, ouders en anderen in hun omgeving. Het is een misverstand om te denken dat burn-out alleen mensen treft die grote verantwoordelijkheden dragen of vooral met het hoofdbezig zijn, zegt De Groot.,,Eigenlijk zijn er geen uitzonderingen.

Herstellen van een burn-out

Iedereen bij wie de werklast op een gegeven moment de mogelijkheden overstijgt, kan het overkomen. Ben je nog in control? Daar draait het eigenlijk om.’’ Om bij GGZ  in behandeling te komen voor een burn-out is een verwijzing van een huisarts of bedrijfsarts nodig. Herstellen kan een langdurige kwestie zijn. Drie, vier maanden, soms langer. ,,Je moet leren luisteren naar je lijf. Wat waren precies de signalen dat het misging, waar moet het anders in mijn werk of privé?’’

In gesprekken of in groepssessies wordt daaraan gewerkt. ,,Proberen jezelf beter te begrijpen, uitzoeken waarin je ontspanning vindt en hoe je de batterij kunt opladen. Langzaam maar zeker moeten mensen weer vat krijgen op hun leven. Re-integratie op het werk is daarbij natuurlijk erg belangrijk.’’ Medicatie kan bij burn-out een hulpmiddel zijn om de eerste periode door te komen. Bijvoorbeeld om beter te slapen of gevoelens van somberheid te onderdrukken.

De meeste behandelaars zijn echter terughoudend met medicijnen. ,,Ze lossen de problemen niet op, ze kunnen hooguit ondersteunend zijn. En soms zijn er vervelende bijwerkingen.’’ Af en toe wordt een behandeling aangevuld met fysieke training. ,,Fysiotherapie, sport en spel, running – allerlei vormen van lichamelijke oefening kunnen helpen om het lichaam op gang te krijgen. Verder adviseren we altijd om goed contact te houden met familie, vrienden en collega’s.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht